Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 3.1, marec 2006

Živost športnih klubov

Ključne besede: pravopis, slovenščina, sklanjanje, imena športnih klubov, živost

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000385.html]

Rok Žaucer

Imam nekaj vprašanj v zvezi z jezikovnimi navadami naših športnih poročevalcev:

1. Kaj menite o izpuščanju števnika en/ena/eno? Verjetno se v mnogih primerih to sme, vendar v zadnjem času opazujem, da nekateri športni komentatorji dosledno izpuščajo ta števnik tudi v zvezah kot je npr. 'oba sta dosegla po gol'. Ali je to prav?

2. Ali je pravilno reči 'ni izpeljal proge'? Izpelje se načrt ali tudi matematični izrek, proga pa se po mojem zvozi.

3. Nekateri radi uporabljajo izraz 'zunanji del mreže'. Ali se mreža deli na notranji in zunanji del?

4. Kaj menite o takile sklanjatvi: 'Barcelona je premagala Reala, Inter pa Bayerna'?

5. Zelo me moti izraz 'slaviti' kot sinonim za 'zmagati'. Zasledil sem celo take zveze: 'Letos mu še ni uspelo slaviti' ali 'Čeprav je slavil na povratni tekmi, se ni uvrstil v naslednji krog'.

Najbolj me moti, ker se slabe navade tako hitro širijo od človeka do človeka in z medija na medij. Lahko bi jih naštel še veliko, vesel pa bom, če boste kaj povedali o katerem od naštetih vprašanj.

Hvala in lep pozdrav,

Odgovor na prvo vprašanje.

Odgovor na drugo vprašanje.

Odgovor na tretje vprašanje.

Odgovor na peto vprašanje.

4. [...] 'Barcelona je premagala Reala, Inter pa Bayerna'?

Vsekakor opažam, da se v kontekstu športnih klubov rabi tako 'živi' tožilnik kot 'neživi' tožilnik. Podobno kot so samostalniške besede lahko ženskega (žaga), moškega (žebelj) ali srednjega spola (kladivo), izrazajo samostalniške besede tudi kategorijo živosti. Razlikovanje po živosti pride do izraza sicer samo v tožilniku samostalniških besed moškega spola. Edninski tožilnik od besede 'konj' je tako 'konja', ker ima beseda oznako 'živo', medtem ko je tožilnik od 'stol' kar 'stol', ne 'stola' (*vidim stola), ker ima 'stol' oznako 'neživo'. Taka in podobna razlikovanja samostalniških besed po jezikih niso redka.

Deloma se seveda oznaka 'živo', če jo razumemo bolj ali manj dobesedno, ne sklada z razlikovanjem med Toporišičevo skupino človek/žival/bitje/bitjeliko in vsem ostalim. Toporišič v Slovenski slovnici tako navaja -- kot izjeme -- poimenovanja vrst vin, če so enakoglasna s poimenovanji za prebivalce kraja (Peter pije vipavčana / *vipavčan), poimenovanja vrst vozil (voziti forda), imena planetov (srečati Marsa/Mars), poimenovanja bolezni (imeti raka), kart (potegniti asa) in -- imen športnih društev (premagati Hajduka/Železničarja/Partizana/Kladivarja).

Taka raba z imeni športnih moštev vsekakor ni nobena novost, zabeležena je že vsaj v prvi izdaji Toporišičeve Slovenske slovnice, se pravi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Še več, Toporišič v teh primerih celo beleži samo 'živo' sklanjanje in ne kakšne dvojnične rabe, kot recimo pri planetih (srečati Marsa/Mars).

Moj jezikovni čut se sicer nagiba v vašo stran, torej sklanjanje teh besed kot neživih. Torej: Olimpija je sredi Beograda potolkla Partizan. Še bolj jasno kot v primeru Partizana bi kot neživo sklanjal Real: Olimpija je sredi Madrida potolkla Real. Za Inter pa mogoče tudi noben poročevalec ne bi rekel, da je Olimpija sredi Milana potolkla Interja, prav tako ne, da je Olimpija potolkla Galatasaraya, Panathinaikosa itd. Vendar lahko po drugi strani takoj dodam tudi to, da ko smo pred dobrimi desetimi leti s prijatelji hodili igrat košarko v Športno društvo Partizan, sem jaz doma rekel, da grem v Partizan, kolega, ki me je poklical, pa mi je rekel, naj pridem čez pol ure v Partizana. (Tu smo s 'Partizan' sicer verjetno poimenovali bolj fizični kraj, kompleks košarkarškega igrišča, dveh teniških igrišč, gugalnic itd, pa vendar, kontrast med mojim in kolegovim govorom odseva isto 'živo' - 'neživo' razliko med najinima rabama imena nekega neživega koncepta.)

Vsekakor je treba reči, da očitno obstajata pri športnih klubih obe sklanjatvi. Pri poimenovanjih, ki so prenešena s človeških poimenovanj (Partizan/Slovan/Železničar), je 'živa' sklanjatev verjetno 'lažje' dostopna in se je hitreje poslužimo. Po drugi strani poimenovanje, ki prihaja od imena mesta (torej slovnično nežive besede), lahko zavira 'živo' sklanjatev imena kluba -- mesto Porto, kot mesta nasploh, sklanjamo 'neživo' (prišel sem v Porto), in posledično še tudi 'živo' sklanjanje nogometnega kluba Porto zdi dokaj neverjetno (??Olimpija je potolkla Porta/Portota). Do določene mere igra zame vlogo tudi naglas, tako mi je 'živa' sklanjatev v primeru Hajduka sprejemljivejša, če naglasim ime na -u- (?Olimpija je sredi Splita potolkla HajdUka) kot če naglasim ime na -a- (??Olimpija je sredi Splita potolkla HAjduka). Možno je, da je eden od vzorcev močneje prisoten kot drugi, da je eden v porastu in drugi v upadu, da je raba enega in drugega pogojena s starostjo govorca, da eden ali drugi prihaja v slovenščino pod vplivom kakega tujega jezika in tako naprej. (Seveda je možno, da gre pri poročevalcih za vpliv priročnikov, kot je Slovenska slovnica, torej da športnim klubom pripisujejo živost zaradi sledenja tovrstnim priročnikom -- vendar za to nimamo prav nobenih dokazov, zato bi bila taka trditev grda špekulacija.) Dejstvo je, da se razlikovanje po živosti včasih prenaša na razne pomenske skupine samostalniških besed, in dandanašnji je pač tako, da je -- za nekatere govorce slovenščine -- med takimi skupinami tudi skupina športnih klubov. Ali so taki govorci v manjšini ali v večini, ne vem, vendar tudi če so v manjšini, to ne pomeni, da je njihova raba napačna (četudi nas ostale govorce raba, ki odstopa od naše, lahko zbode). Njihova raba pač sledi drugemu vzorcu. In tudi to, da enega oziroma drugega vzorca nekdo ne uporablja pri vseh članih posamezne skupine, torej pri vseh športnih klubih, ni nič 'napačnega'. Za nekoga ima lahko pač Partizan oznako 'živo' Galatasaray pa oznako 'neživo'. Tudi meni, čeprav bi obe imeni klubov sklanjal 'neživo', je 'živa' raba pri imenu Partizan vsekakor veliko bližje kot pri imenu Galatasaray. Takih (navideznih) 'nedoslednosti' je v besedišču veliko, razlogi zanje so lahko zelo raznoliki, kakšno načrtno izganjanje, češ da gre za 'nelogičnosti', pa nima ne smisla, ne podlage in običajno tudi ne uspeha.

Na sorodno vprašanje smo nekoč že odgovarjali, odgovor si lahko preberete tule.

(5. 4. 2004)

Glej tudi: Razlika med živim in neživim pri sklanjanju samostalnikov moškega spola.

Glej tudi: Živost avtomobilskih imen.


© 1998-2004, ŠUSS