Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.4, november 2004

Replika na odgovor o Ptujskih toplicah

Ključne besede: velika začetnica, zemljepisna imena, imena krajev, Moravske Toplice, Moravci, pravopis, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000335.html]

Franc Marušič

Upam, da bo ŠUSS čimprej spet zaživel - da se z vašo generacijo ni nehala študentska skrb za slovenščino.

Sam se oglašam le s komentarjem na vaš odgovor o veliki začetnici. Dolenjske Toplice se piše z veliko začetnico, Moravske toplice pa z malo!? Pogledal sem v Telefonski imenik Slovenije in našel Občino Moravske T/toplice, kraj ima svojo poštno številko itd. Catch je v tem, da Moravske Toplice niso v Moravcih (ti so v Slovenskih goricah), ampak precej drugje, v Prekmurju namreč.

Brez zamere, verjetno pa vas je na to že kdo opozoril. Za nas Kranjce (?) je to res precej daleč in ne moremo vedeti vsega na pamet.

Čimprej spet v akcijo za boljšo slovenščino.

Naš vir informacij ni bil telefonski imenik, temveč Atlas Slovenije Mladinske knjige. Ker je govor o imenih krajev, nam atlas, torej delo Geodetskega zavoda Slovenije, pomeni večjo referenco. Žal imam pri sebi le prvo izdajo Atlasa Slovenije iz leta 1985.

Po (starih) kartah sodeč o imenu tako rekoč ni dileme, Moravci so kraj na cesti med Martjanci in Tešanovci. Moravske toplice se nahajajo južno od glavne ceste. Del kraja ob cesti se imenuje Sp. Moravci. Danes sem v Delu zasledil tudi oglas, ki vabi v to zdravilišče. Sodeč po njihovem spletnem naslovu sami ne zanikajo originalnega imena kraja - http://www.zdrav-moravci.si.

Očitno pa se je poimenovanje kraja spremenilo v zadnjih letih ali vsaj od ustanovitve novih občin. Občina se namreč res imenuje Moravske Toplice (kjer toplice ne označujejo več zdravilišča, ampak so del imena kraja, enako kot v Dolenjskih Toplicah). Spremenilo pa se je tudi poimenovanje term, ki se sedaj imenujejo Zdravilišče Moravske Toplice, saj so Moravske Toplice že kraj.

Samo poimenovanje kraja še ni prav dobro ustaljeno in se razlikuje od karte do karte. Na naslovu http://kremen.arso.gov.si/NVatlas sem v javno dostopnem Naravovarstvenem atlasu Slovenije Moravce/Moravske Toplice poiskal na kartah v različnih merilih. Kar je delovalo kot karta 1 : 100.000, je imelo Moravske Toplice. Karta, ki je v osnovi verjetno bila (na računalniku je namreč težko govoriti o takem merilu, ker se merila spreminjajo glede na velikost ekrana ...) 1 : 50.000, je imela Moravce, 1 : 25.000 je imela Moravske Toplice, najnatančnejša - zelo verjetno 1 : 5000 - pa je imela spet Moravce.

Tudi na kartah, kjer se celoten kraj imenuje Moravske Toplice, je del naselja ob cesti še vedno imenovan Sp. Moravci. Moravci, ki jih vi postavljate v Slovenske gorice, se po Atlasu Slovenije (iz leta 1985) imenujejo Moravci v Slovenskih goricah.

Sklepamo lahko, da se je poimenovanje kraja res spremenilo skupaj z nastankom nove občine. Novo ime kraja bi se torej, kot ste zapisali vi, pisalo Moravske Toplice, vendar mi v našem odgovoru nismo govorili o kraju, temveč o toplicah samih, o zdravilišču, žal pa smo imeli na voljo stare podatke.

Za spremembo odgovora pa je sedaj tako ali tako že prepozno, saj je knjiga zbranih ŠUSS-ovih odgovorov že natisnjena. Očitno bi se vašega komentarja res moral lotiti prej. :)

Prav razveselil sem se vašega odgovora, nisem ga pravzaprav niti pričakoval, sploh ne tako izčrpnega in razčlenjenega.

Ugotovili smo torej dejansko stanje in pisanje v Moravskih Toplicah. Očitno se res vse razvija in spreminja, tako naselja kot tudi jezik.

Še vedno pa bi morali paziti, kako govoriti in pisati - danes se žal uveljavlja načelo "vsaj eno napako v vsak slovenski stavek" (moja aluzija na neko pradavno radijsko oddajo Rock'n'roll v vsako slovensko vas, ki sta jo vodila Marjan Paternoster in Damjan Ovsec). Neredko pa jih najdeš v enem stavku tudi več. Iz tega stališča se mi zdi izredna škoda, da ŠUSS na internetu ni več aktiven, saj še manjka nekega široko dostopnega mesta za konkretna vprašanja jezika, in vsak piše kao što hoče, očitno tudi jaz.

Tudi sam sem skočil na Naravovarstveni atlas in uzput našel napako: Hotavlje (pod Blegošem) so preimenovali v Hotavlja. Verjetno je nekoga zmotila Hotovlja, ki je pri Poljanah, na drugi strani Poljanske Sore. Ko smo že pri Sori - kar nekaj časa je trajalo, da so po dolini zamenjali table na mostovih, na katerih je pisalo, da most vodi čez Poljanščico - v naši dolini reki zlepa nobeden ne reče tako, ampak je to samo Sora. Le kadar jo želimo jasno ločevati od Selščice, rečemo Poljanska Sora. V Škofji Loki se združita, torej bi od tam naprej bila reka lahko Škofljica? :) Kapitalen absurd bi pa bil, da bi Poljanščica tekla skozi Žirovsko kotlino, nad katero (Poljanska) Sora izvira.

To je bilo že kar malo preveč nakladanja, saj vi pri tem nič nimate. Hvala za vaš trud, želim vam in vsem Šussovcem uspešno predstavitev knjige, sam bom pa še kdaj pogledal kar na Šussove odgovore na spletu in upal, da bo še bo kaj takega spet aktiviralo. R Študent žal v naši kotlini ne lovim :(

Glej tudi: Kako se piše 'Ptujske Toplice'.


© 1998-2004, ŠUSS