Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 4.3, september 2007

firefox ali Firefox?

Ključne besede: slovenščina, pravopis, velika začetnica, Firefox

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000438.html]

Franc Marušič

Vprasanje gre pa takole:

V strokovni in poljudnoznanstveni literaturi sem zasledil dva razlicna nacina zapisovanja imen racunalniskih programov. Medtem, ko jih nekje pisejo z veliko zacetnico, jih drugje z malo. V tisku sem zasledil, da pri avtomobilih pisemo npr. audi z malo, kadar se nanasa na konkreten avtomobil in z veliko, ko govorimo o tovarni Audi. Ne vem pa, kako je pri programski opremi. Kaj je torej pravilno, Firefox ali firefox?

Upamo, da vas to skoraj enoletno čakanje na odgovor ni do konca razočaralo. Žal smo bili (in še vedno smo) preobremenjeni z različnimi zaposlitvami, kar je tudi vzrok bolj kratkega odgovora.

Slovenski pravopis seveda ne predpisuje velike ali male začetnice za računalniške programe, saj je večinoma nastajal, ko ti še niso obstajali. Kakorkoli že, programe danes imamo, z njihovimi imeni pa se srečujemo vsak dan. Zaradi njihove razširjenosti je vaše vprašanje vsekakor na mestu.

Četudi odgovora v Slovenskem pravopisu ni, bomo vseeno pogledali vanj za vodila, ki jih bomo skušali uporabiti pri vašem problemu. Slovenski pravopis 1 - Pravila iz leta 1990 pravi, da se velika začetnica uporablja za imenovalne prilastke 'k vrstnim imenom tehničhnih izdelkov in trgovskih znamk'. Ker je računalniški program neke vrste tehnični izdelek, se zdi to vodilo pomembno. Pravopis navaja primere 'cigarete Filter 57, otroška soba Boštjan, pisalni stroj Olivetti, gramofon Melodija, zobna pasta Kalodont'. Po primerih sodeč bi lahko z največjo mero gotovosti trdil, da je po pravopisu pravilno pisati 'brskalnik Firefox'. 'Firefox' je v tem primeru imenovalni prilastek, ki pojasnjuje, na katerega od brskalnikov mislimo. Recimo, da smo na del vašega vprašanja tako že odgovorili. Po pravopisu sodeč je imena brskalnika pravilno pisati z veliko začetnico, ko se le to ime nanaša na konkretni izdelelk. Podobno bi veljalo za vse računalniške programe. Če je govora o konkretnih izdelkih, potem bomo pisali: 'brskalnik Firefox', 'urejevalnik besedil Word', 'pregledovalnik slik Irfanview', 'operacijski sistem Windows XP' itd.

Vendar to verjetno še ni celotna zgodba, saj to pravilo ne velja za vse pojavitve teh imen. Pravopis v poglavju o malih črkah pravi, da uporabljamo malo začetnico za vrstna poimenovanja 'industrijskih izdelkov ipd., nastala iz imen podjetij in trgovskih znamk, kadar se ne uporabljajo kot imenovalni prilastki: Pišem z olivettijem (s pisalnim strojem Olivetti). - Fotografiram s kodakom. - Vozim se s fordom. - Zobe si umivam s kalodontom. - Komarje uničujem s pipsom.'. Tu je zanimivo, da so v Pravopisu navedeni primeri, ki so verjetno ali nerelevantni ali pa samo zastareli. Vsekakor drži, da je 'kalodont' katerakoli zobna pasta, ter, da je 'pips' katerikoli odganjalec mrčesa, a česa takega ne bi mogel trditi za 'olivetti' in za 'ford'. Niti slučajno ne bi pomislil, da je s prvim mišljen katerikoli pisalni stroj z drugim pa katerikoli avtomobil. Verjetno bi bili boljši primeri (ali pa vsaj bolj v duhu časa) 'vozi se se svojim mercedesom', 'kupil si je nove adidaske', 'windowsi so mu "friznli"' itd. Mala začetnica tu nakazuje, da z imenom nimamo v mislih konkretnega izdelka temveč katerikoli izdelek iste vrste. Če govorimo o 'windowsih' lahko s tem poimenovanjem načeloma mislimo na katerikoli operacijski sistem (ker so uporabniki drugih operacijskih sistemov običajno nasprotniki Windowsov, do tega običajno sicer ne prihaja, a se zdi vseeno možno), podobno kot so adidaske katerikoli športni copati. Podobno bi načeloma lahko govorili tudi o 'firefoxu' in s tem mislili na katerikoli brskalnik. Prav lahko si je predstavljati kakšne napotke, kjer piše 'odprite svoj firefox in obiščite našo stran http://www...', kjer seveda ni mišljen konkretni brskalnik Firefox, temveč katerikoli brskalnik. Četudi ta možnost obstaja pa moram priznati, da Firefox verjetno še ni dovolj popularen, da bi se njegovo ime lahko uporabljalo na tak način. Prej bi si mislil, da ljudje generičen brskalnik imenujejo '(internet) explorer', kar je vsekakor tudi pomensko gledano precej ustreznejši naziv za katerikoli brskalnik.

Na kratko: v zvezah 'brskalnik Firefox' se ime brskalnika piše z veliko začetnico. Z veliko se ime piše tudi, če ne nastopa v takšnih zvezah, vendar le če imamo v mislih konkreten izdelek odprtokodne združbe Mozilla (oz. kdorkoli že je izdajatelj Firefoxa). Malo začetnico pa bomo uporabili, ko bomo 'firefox' rabili v pomenu kateregakoli brskalnik, kot vrstno oznako za brskanilk.

Najlepša hvala! Bolje pozno kot nikoli. :) Tako, kot ste mi odgovorili, sem se medtem ravnal tudi sam. Škode torej ni, sem pa zdaj vsaj povsem prepričan, da ravnam pravilno.

(maj 2006)


© 1998-2004, ŠUSS