Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 4.3, september 2007

Ključne besede: slovenščina, matematični izrazi, wiki, slovenjenje

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000442.html]

Kot dejavni uporabnik slovenske wikipedije (http://sl.wikipedia.org) se oglašam na vas z naslednjim jezikoslovnim (ali morda tudi strokovnim) vprašanjem. Kako prevesti angleški izraz "nontotient number"? V domačih matematičnih virih s področja teorije števil tega izraza (še) nismo našli - seveda nismo se še uspeli pogovoriti s kakšnim strokovnjakom s tega področja, pa vendar.

Dolgemu času odgovarjanja navkljub, vam odgovora ne znamo podati. Govora je o matematičnih izrazih, mi pa smo se z matematiko prenehali ukvarjati ob koncu srednje šole. Vseeno bi nas veselilo vedeti, kako ste se odločili sloveniti izraze, po katerih sprašujete. Seveda predvsem zaradi firbca, za evidenco in za smiselno dopolnilo vprašanja, ko ga bomo nekoč morda dali na našo domačo stran.

Kljub temu, da je večina vašega vprašanja vezana na matematiko, o kateri nimamo takorekoč nič pojma, ste vmes vprašali tudi nekaj stvari, na katera vam lahko odgovorimo tudi brez matematičnega predznanja.

Na matematični del vprašanja vam je pred par dnevi že odgovoril kolega Sašo. Spodaj pa je še odgovor na nematematična vprašanja.

Trenutno, na primer, uporabljamo za angleški izraz, (ki je v bistvu tudi umetno skovan s strani angleškega matematika Jamesa Josepha Sylvestra) "totient function" (iz total + quotient) izraz "Eulerjeva funkcija fi", po zgledu Riemannova funkcija zeta. Naučili smo se že (in s pridom uporabljamo), da je pravilneje funkcija zeta in ne zeta funkcija, ali naprej npr. X žarki, alfa delec.. (žarki X, delec alfa)..

O problemih desnih in levih neujemalnih prilastkov smo pisali v nekaj vprašanjih. Lahko si ji preberete tu:
http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000137.html
http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000151.html

Načeloma pa velja, da mi nismo proti eni ali drugi slovnični možnosti. Tako levi kot desni prilastki so lahko neujemalni, kar sta besedici 'alfa' in 'x' v vaših primerih. Primeri levega neujemalnega prilastka so recimo 'špica film', 'mega žur', 'kul ženska' itd. Primeri desnega pa 'Hotel Turist', 'mož postave' itd. (Toporišič v Enciklopediji Slovenskega jezika sicer navaja tudi zglede tipa 'nabiranje krompirja', vendar sam besede 'krompir' v takih zgledih ne bi imenoval 'desni prilastek')

Ker pri projektu sodeluje tudi uporabnik, katerega poreklo je slovensko, vendar (na žalost) ne obvlada več slovenščine, nam pomaga z angleškimi izrazi. Predlagal je, da namesto privzetega angleškega izraza uporabimo izraz "coprime count". Danes sem prišel do zamisli, oziroma do kolikortoliko ustreznega prevoda "tuještevno število" - gre namreč za neko vrsto števil in ne funkcijo kot je to npr. aritmetična funkcija "število praštevil" (oziroma morda praštevilska funkcija - vendar je raba funkcije "števila praštevil" izpričana v slovenskih knjigah iz teorije števil). Seveda je izraz "tuještevno število" le umetni izraz. Če morda poznate ustrezen slovenski izraz, ali pa človeka, ki bi ga morda poznal, bi bili zelo veseli. Nedavni pogovori v zvezi s tem se najdejo na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Uporabni%C5%A1ki_pogovor:Anton_Mravcek.

MMG kaj menite tudi o poslovenjenem izrazu proste spletne enciklopedije iz angleščine wikipedia? Mi smo privzeli izraz wikipedija. Težnja je bila tudi, da bi jo poimenovali vikipedija. Izraz "wiki" izhaja iz havajščine in pomeni "hitro". Ne vemo na primer kako slovenimo havajščino. Ali neposredno po naših pravilih ali prek angleščine? Bolj logična je slednja pot, ker havajščina pri nas skoraj ni poznaka. Nekako je potem obveljala wikipedija, ker npr. SSKJ dovoljuje izraz za valižanščino, waleščina.

Če prav razumem je variacijo izraza wikipedija s črko 'w' uporabila večina narodov oz. jezikov. Edini latinični jezik, ki sem ga uspel najti na Wikipediji, in ki ime zapisuje z enojmi 'v' je esperanto, ki pa je poseben še v mnogočem drugem. Vsekakor je ime z 'w' lažje prepoznavno. Seveda govorimo o vizuelni prepoznavnosti, a ker wiki obstaja (predvsem) na internetu, je vizuelna ločljivost gotovo najpomembnejša. Zaradi takšnih razlogov je izbira dvojenga v, se pravi 'w'-ja, dobra izbira.

(julij 2006)

Glej tudi: Kaj je v besedni zvezi 'ščepec soli' jedro.

Glej tudi: 'Leasing panoga' ali 'panoga leasinga'.


© 1998-2004, ŠUSS