Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: prilastek, levi neujemalni prilastek, prilastek, prehajanje desnih prilastkov v leve, prilastek, desni neujemalni prilastek, leasing, besedne zveze

Ob tej priliki se vam ponovno zahvaljujem za vaše mnenje glede različnih oblik besede lizing (Glej odgovor na vprašanje Kako sloveniti izraz leasing, op.ur.). Tokrat vas prosim za naslednje: šolski nalogi, ki jo pripravljam sem dal naslov Analiza leasing panoge v Sloveniji. Profesor pravi, da naj povprašam slaviste, ali je katera druga besedna zveza slovnično pravilnejša, v smislu Analiza panoge leasinga v Slovenjiji. Profesorji nam komplicirajo življenje, no, kaj jim pa moremo. Meni se zdita oba naslova sprejemljiva, verjetno pa vplivata kombinaciji pridevnik samostalnik ali dva samostalnika na nekoliko različen poudarek vsebine stavka. Opredelitev panoge v knjigi Kotler Philip: Marketing management: Trženjsko upravljanje. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1998. str. 225. Industrijsko panogo opredelimo kot skupino podjetij, ki ponujajo izdelke ali vrsto izdelkov, ki so medsebojno zamenljivi. V našem primeru bomo obravnavali podjetja, ki ponujajo leasing izdelke, to je leasing podjetja.

Žal vam tudi tokrat dokončnega odgovora ne moremo dati. Razlika med predlogoma naslova vaše naloge je v strukturi besedne zveze. V prvem primeru (Analiza leasing panoge v Sloveniji) ste ob jedro panoga postavili levi neujemalni prilastek, ki ga slovenščina načeloma ne mara, vendar se ga še posebej zadnje čase sliši kar precej (ABS zavore, Pentium procesor ...), kar naj bi bil v največji meri vpliv angleščine. V drugem primeru (Analiza panoge leasinga v Sloveniji) pa je besedna zveza tvorjena v skladu s knjižnojezikovno normo z desnim ujemalnim prilastkom (leasing ima rodilniško končnico -a).

Kar se knjižnojezikovne norme tiče, bi torej veljalo uporabiti drugo (profesorjevo) različico. Po drugi strani je prav, da uporabite zvezo v taki obliki, kot se pojavlja v stroki. Če take zveze še ni, imate, vsaj kar se sledenja uveljavljeni različici tiče, proste roke. Različni zgradbi vaših dveh naslovov po mojem mnenju ne povzročita različnega poudarka vsebine stavka.

Test lepozvočja in ustreznosti lahko opravite tudi sami. Poskusimo leasing zamenjati s kakšno drugo panogo ter poglejmo, kaj dobimo. Med nami ni strokovnjaka za ekonomske odnose, zato sodbo o ustreznosti posameznih poimenovanj prepuščam vam. Upam, da imam vsaj toliko jezikovnega občutka, da sem v izbor ponudil vedno tudi pravo možnost.

  • ?- analiza tekstilne panoge ... vs. panoge tekstila (boljše prvo)
  • ?- analiza trgovske panoge ... vs. panoge trgovine (boljše prvo)
  • ?- analiza svetovalne panoge ... vs. panoge svetovanja (brez sodbe)
  • ?- analiza rent-a-car panoge ... vs. panoge rent-a-car-a (brez sodbe)
  • ?- analiza konzalting panoge ... vs. panoge konzaltinga (boljše drugo)
  • ?- analiza inženiring panoge ... vs. panoge inženiringa (boljše drugo)

Moj jezikovni občutek ob tem priložnostnem nereprezentativnem vzorcu pravi, da so na položaju levo od jedra panoga ustreznejši pridevniški ujemalni prilastki (npr. tekstilna panoga) kot pa samostalniški neujemalni prilastki (npr. konzalting panoga). In ker iz samostalniške tujke, ki se še ni dobro udomačila, slovenščina pogosto ne zna napraviti pametnega pridevnika, tujko kar v samostalniški obliki postavimo na desno stran jedra besedne zveze. Nekateri menijo, da je ravno nerazvit vzorec tvorbe pridevnika iz predvsem izvorno tujih samostalnikov ena večjih težav za slovenščino v njenem spopadanju z globalizacijo.

Vaš naslov bi lahko oblikovali tudi z uporabo popridevljenega imena za vašo panogo: Analiza lizinške panoge ... (recimo, da imamo tudi lizinška podjetja in lizinške izdelke), vendar iz vašega vprašanja lahko sklepamo, da v nalogi uporabljate zapis leasing, torej citatno obliko, ki se je ne da poprideviti (oz. ima to sila čuden rezultat: leasinški). Če se boste vseeno odločili za poslovenjeni zapis lizinga, vam svetujemo, da ga uporabite povsod ter da v vseh primerljivih zvezah uporabite pridevnik lizinški (lizinški izdelek ...).

Radi bi vas opozorili, da obstaja še nekaj drugih možnosti oblikovanja vašega naslova. V svojem prvem vprašanju Kako sloveniti izraz leasing ste kot slovensko ustreznico leasinga navedli zakup (in lizing). Torej bi vašo nalogo lahko poimenovali tudi: Analiza zakupne/zakupniške panoge ... (ali kaj podobnega), Analiza panoge zakupništva ...

Naslov bi po vsej verjetnosti lahko tudi rahlo skrajšali. Ne morem se znebiti občutka, da naslov ne bi povedal o nalogi prav nič manj, če bi se glasil le: Analiza leasinga/lizinga v Sloveniji. Saj o čem drugem kot o leasingu kot panogi tudi pod takim naslovom verjetno ne morete govoriti, sploh če imate to za nalogo v šoli ali na fakulteti (z vnaprej predpisano tematiko).


© 1998-2004, ŠUSS