Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 4.1, marec 2007

Stopnjevanje prislovov

Ključne besede: slovenščina, pravopis, stopnjevanje, prislov

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000422.html]

Franc Marušič

V leposlovju in v časnikih opažam primernike in presežnike prislovov, ki mi zvenijo nepravilno: dobro - boljše (po mojem občutkiu je prav bolje), svetlo - svetlejše (svetkeje)... Taki primeri prevladuejo oz. so postali pravilo.

Ali se motim, da se prislov dobro stopnjuje: bolje in najbolje?

Ne, ne motite se, glede zadnjega vprašanja. Prislov 'dobro' se vsekakor (lahko) stopnjuje z 'bolje' in 'najbolje', vendar to ni edino možno stopnjevanje omenjenega prislova. Tako Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) kot Slovenski pravopis navajata obe možnosti, ki ste ju zapisali tudi vi. V SSKJ je glavno podgeslu gesla 'boljši' sicer res 'bolje', vendar je obenem kot enakovredna ponujena tudi druga različica primernika, 'boljši'. SSKJ sicer daje prednost različici 'bolje' tudi tako, da jo uporablja v primerih v drugih geslih, medtem ko se prislov 'boljši' ne pojavlja v nobenem drugem geslu, vendar to različice 'boljši' še ne naredi napačne. Tudi v pravopisu je glavno geslo sicer 'bolje', a je tudi tu 'boljše' predstavljena kot enakovredna različica (enako tudi v geslu 'dobro').

Enako velja za primernike drugih prislovov. Nisem sicer šel gledati vseh prislovov ter ugotavljati, pri katerih vseh prislovih navajata SSKJ in Slovenski pravopis dvojnice, a kakor zgleda, to ni omejeno le na 'bolj(š)e'. Podobno naj bi veljalo se za 'počasnej(š)e', 'hitrej(š)e', 'pametnej(š)e', ter vsekakor tudi 'svetlej(š)e'.

Lahko si ogledamo še rabo, kjer tako po slovenskih strani na internetu, kot po korpusu Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html) vodi 'bolje':
- Nova beseda: 'bolje' 25904 pojavitev, 'boljše' 11587 pojavitev
- Google po slovenskih straneh: 'bolje' 860.000 strani, 'boljše' 636.000 strani
Tu velja dodati, da so med zadetki za 'boljše' seveda tudi enakozvočni pridevniški presežniki (srednjega spola), kot recimo v imenu TV nadaljevanke 'Boljše življenje', tako da je razlika v prid različice 'bolje' še veliko večja.

Ker niso vsi prislovi enako pogosti in ker so oblike s 'š' vedno enakozvočne s pridevniškim presežnikom, nam primerjanje pogostnosti za druge prislove pokaže drugačno sliko, a je ta iz ravnokar navedenih razlogov manj povedna. Ker ste omenjene prislove v rabi srečali tudi vi, to je konec koncev ravno razlog vašega pisanja, se z iskanjem pogostnosti ne bom več ukvarjal.

Kot zaključek vam lahko le rečem, da sta očitno obe različici primernika v rabi, ter da sta obe različici tudi dovoljeni ali evidentirani tako v SSKJ kot v normativnem Slovenskem pravopisu.

(november 2005)


© 1998-2004, ŠUSS