Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.3, september 2005

Kaj pomeni 'manualna obdelava'

Ključne besede: manualen, manualna, ročen, ročna, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000362.html]

Kaj pomeni beseda mnualno obdelati?

Beseda 'mnualno' kot geslo v SSKJ ne obstaja, in ker je tudi sam še nikoli nisem slišal, sklepam, da ste hoteli vprašati po besedi 'manualno'. SSKJ tega prislova sicer ne navaja, navaja pa njemu soroden pridevnik:

manualen -lna -o prid. (a) knjiž. ročen: manualna spretnost dirigenta / manualni delavec; manualno delo

Vaša zveza 'manualno obdelati' bi torej pomenila 'ročno obdelati'. Kaj natančno to pomeni, pa je precej odvisno od konteksta.

'Manualna obdelava kovine' bi recimo pomenilo, da smo kovino obdelovali s kladivom, ki smo ga vrteli po rokah. Drugače bi kovino lahko obdelali s kakšnim primernim strojem.

'Manualna obdelava soseda' bi recimo pomenilo, da smo se ga lotili z golimi pestmi, namesto da bi spor skušali rešiti po diplomatski poti.

'Manualna obdelava podatkov' bi recimo pomenilo, da smo jih analizirali počasi, takorekoč enega za drugim z uporabo tipkovnice, namesto da bi jih poslali skozi program, ki bi nam vse zračunal sam in čez par sekund izpljunil celotno analizo.

...


© 1998-2004, ŠUSS