Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.4, december 2005

Kaj je titracija

Ključne besede: titracija, kemija

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000368.html]

Alenka Čopič

Kaj je titracija? prosim če mi čimprej odgovorite na vprašanje, ker ga rabim za seminarsko nalogo-kemija.

Citat iz SSKJ-ja:

titracija -e ž (a) biol., kem. postopek za določanje koncentracije raztopine z merjenjem prostornine dodanega reagenta: pri titraciji se uporabljajo steklene graduirane cevi / titracija mleka

Sledi še odgovor zunanje kolegice, ki je kemik.

~~~~~~~~~~

Titracija je postopek, kjer imaš v posodi recimo neko neznano bazično raztopino, ki vsebuje še en indikator, recimo fenolftalein. V to potem po kapljicah dodajaš 1 M HCl, dokler se roza raztopina ne razbarva, in takrat veš, da je pH neznane raztopine padel na 7 (mogoče je pa obratno, da je fenolftalein roza v kislem ...) in potem pogledaš, koliko 1 M HCl si porabil in zračunaš, kakšna je koncentracija baze v bazični raztopini. Lahko pa titriraš tudi kaj drugega, ne samo kisline ali baze. Ni tudi treba, da je v raztopini ravno barvni indikator, to je samo primer iz šole. Lahko na primer meriš pH kar direktno.

Titracija je torej določanje koncentracije spojine A v neki raztopini, pri čemer koncentracijo določamo tako, da neznani raztopini počasi dodajamo reagent B, katerega koncentracijo poznamo. Vemo tudi, v kakšnem razmerju reagent B reagira s spojino A, in lahko reakcijo na nek način zasledujemo (na primer z merjenjem pH, barvnim indikatorjem). Tako vemo, kdaj je vsa spojina A zreagirala z reagentom B. Ker vemo, kakšen volumen reagenta B smo morali dodati, poznamo pa tudi koncentracijo reagenta B, lahko izračunamo, koliko je bilo spojine A v raztopini.)


© 1998-2004, ŠUSS