Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.2, junij 2004

'Bil' ali 'bila' drugič

Ključne besede: ujemanje, osebek, povedkovo določilo, vez, glagol biti, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000306.html]

Kaj mislite o besedni zvezi:
Da bi vama življenje bilo ena sama, ljubezni polna pesem.
Se piše bilo ali bila?

V odgovor na vaše vprašanje vam pošiljam kar star odgovor (sicer dosegljiv tudi v arhivu na našem spletišču), ki obravnava isto temo, čeprav izhodiščno z drugim primerom. Je pa razmišljanje prenosljivo tudi na vaš primer. Instant odgovor pa bi bil, da sta gotovo možni obe navedeni različici; po eni razlagi vsaka pač s svojo logiko oziroma stavčno razčlembo, po drugi zaradi nekakšne "izbirne" možnosti ujemanja vezi (nepolnopomenske rabe glagola 'biti') ali z osebkom ali z določilom (obe razlagi sta sicer bolj intuitivni oziroma jezikoslovnoteoretično (še) nepretreseni).

Naprej glej: Bil ali bila.


© 1998-2004, ŠUSS