Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 5.1, marec 2008

Financiranje in trajnostni razvoj

Franc Marušič

Ključne besede: slovenščina, izvor besed, financiranje, trajnostni razvoj

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000460.html]

zanima me, ce mogoce poznate izvor besede "financiranje" in besedne zveze "trajnostni razvoj".

Beseda 'financiranje' je besedotvorno izpeljana iz besede 'finance', ta pa ima po Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja (Ljubljana 1997) sledečo zgodovino.

Beseda 'finance' naj bi bila prevzeta prek nemške besede 'Finanzen' in francoske 'finances' (oboje s pomenom 'finance') iz srednjeveške latinske besede 'financia' s pomenom 'plačilo (davka, globe, odkupnine)', kar je nadalje izpeljanka iz srednjeveške latinske 'finare' s pomenom 'plačati globo ali odkupnino in s tem končati spor'. Slednja je izpeljanka na osnovi klasično latinske besede 'finis' s pomenom 'konec, višek' ter glagola 'finire', ki pomeni 'končati'. Izvorno sorodne besede so 'fin', 'finost', 'finesa', 'prefinjen', 'fajn', 'finale', 'finalist', 'finiširati', 'finiš' pa še kakšna bi se našla. Vse izvirajo iz istega latinskega samostalnika 'finis' oziroma glagola 'finire'.

Manj natančen je naš odgovor o zgodovini besedne zveze 'trajnostni razvoj'. Kakor nam je znano, je to prevod angleške zveze 'sustainable development', ki je v Webster's New Millennium Dictionary of English razložena takole 'any construction that can be maintained over time without damaging the environment; development balancing near-term interests with the protection of the interests of future generations.' Kako so tisti, ki so izraz vpeljali, prišli do besede 'trajnostni razvoj', ne bi vedeli (čez kak teden bi vam morda lahko o tem povedali kaj več, če vas to seveda zanima), vendar morate priznati, da izraz ni tako neposrečen. Če prav vem, sta nekaj časa za isti pomen soobstajali zvezi 'vzdržnostni razvoj' in 'trajnostni razvoj'. Oboje je bil prevod angleške zveze 'sustainable development', eden bolj dobeseden ('sustain' namreč pomeni tudi 'vzdrževati'), drugi bolj vezan na nameravan pomen ('trajnost' verjetno poudarja minimalnost vplivov na okolje, ki naj bi ostajalo enako in bi torej bilo trajno). Očitno se je ena od zvez zdela neprimerno boljša od druge ter v boju za prevlado zmagala (morda ima zveza 'vzdržnost' v sebi nekaj konzervativnosti in kot taka ne deluje najboljše v zvezi skupaj z besedo 'razvoj'). Dejstvo je, da se je zveza 'trajnostni razvoj' dobro prijela in da zveze 'vzdržnostni razvoj' skoraj ni več (z iskalnikom Google sem našel 4 strani, ki omenjajo 'vzdržnostni razvoj', ena celo skupaj s 'trajnostnim razvojem', kot da bi to bili dve različni stvari "zagotoviti trajnostni in vzdržnostni razvoj območja", medtem ko Google najde okoli 120.000 strani z zvezo 'trajnostni razvoj').

V kolikor vas zanima izvor angleške zveze 'sustainable development', si lahko vse informacije najdete na internetu, recimo na naslovu http://www.dictionary.com.

(oktober 2006)


© 1998-2008, ŠUSS