Odgovori na jezikovna vprašanja


O knjigi

ŠUSS 1998—2000

Knjiga ŠUSS 1998—2000, naslovnica

Vprašanja in odgovori, objavljeni v knjigi ŠUSS 1998-2000

Uredila: Franc Marušič in Rok Žaucer
Avtorji odgovorov: Franc Marušič, Tatjana Marvin, Tina Potrato, Amanda Saksida, Petra Tomažin, Tina Verovnik, Rok Žaucer, Jaka Železnikar
Priloga: elektronska verzija vsebine knjige na CD-romu
CD-rom uredila: Amanda Saksida
Izdala: Študentska založba, Ljubljana (zbirka Posebne izdaje), 2001
ISBN: 961-6356-40-2

Zbornik prinaša 270 strani vprašanj in odgovorov, nastalih med letoma 1998 in 2000, ki kot celota kažejo na nujnost obstoja tovrstnega brezplačnega jezikovnosvetovalnega servisa v slovenskem prostoru, vsak zase pa nadvse življenjsko tolmačijo najrazličnejša slovenistična vprašanja in njihovo morebitno obdelanost v obstoječi literaturi.

Zbrana vprašanja/odgovore spremlja kratek uvod, uvodna beseda akademika Janeza Orešnika in seveda za knjižni priročnik neizbežno stvarno kazalo oziroma za CD-rom neizbežen iskalnik.

Knjigo lahko naročite prek spletne strani Študentske založbe ali pa jo kupite v knjigarni Študentske založbe Tranströmer (Ljubljana, Kersnikova 6).


© 1998-2009, ŠUSS