Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.2, junij 2005

Kakšen je izvor besede 'nebodigatreba'/'nebodijihtreba'

Ključne besede: izvor besed, etimologija, nebodigatreba, nebodijihtreba, sklopi, sestavljene besede, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000350.html]

Franc Marušič

Baje še vedno opravljaš dela ŠUSSa. Veš, kaj me zanima? Etimologija besede 'nebodigatreba/nebodijihtreba'. Lahko pomagaš?

Etimologija takšnih besed se zdi dokaj enostavna. Beseda je zelo očitno sestavljena. Precej očitno je tudi, da je sestavljena iz 4 delov: 'NE-BODI-GA-TREBA'. 'Nebodigatreba' je v bistvu bolj fraza kot pa beseda, saj sestavni deli niso klasični vezani morfemi ampak prosti morfemi. Za nekoga, ki ga pač nočeš videti, rečeš, da ga res 'ni bilo treba' oz. lahko nekomu rečeš, da 'mu res ni bilo treba biti tukaj' ... in potem ta oseba postane 'nebodigatreba'. Da je ta sklop res sestavljen in da to sestavniškost čutimo in posamezne dele upoštevamo pokaže tudi ženska in množinska oblika, ki se glasita 'nebodijetreba' in nebodijihtreba'. Ti dve obliki imata namesto moškega zaimka tretje osebe ženski oziroma množinski zaimek (dvojiška oblika bi bila 'nebodijutreba'). Podobne vrste tvorjenka je še recimo 'nepridiprav' in 'pridanič'. Tovrstnim tvorjenkam se v slovenistični terminologiji reče 'sklop'.

Snojev Slovenski etimološki slovar zgornjo razlago le potrdi.


© 1998-2004, ŠUSS