Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.3, september 2005

'Zamrznjeno meso' ali 'zmrznjeno meso'

Ključne besede: zamrznjeno, zmrznjeno, pridevnik, raba, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000363.html]

Franc Marušič in Rok Žaucer

Zanima me pravilna raba pridevnika:
1. ZAMRZNJENO meso in
2. ZMRZNJENO meso
Hvala za razlago in odgovor

Pridevnika (oz. deležnika), ki ju ponujate v pretres, sta si res zelo podobna, a sta narejena iz drugačne osnove, to pa je tudi razlog za njuno razliko v pomenu. 'Zamrznjen' je narejen iz glagola 'zamrzniti', medtem ko je 'zmrznjen' deležnik glagola 'zmrzniti'. Spodaj so štirje citati iz SSKJ.

zamrznjen -a -o: zamrznjene cene; zamrznjena reka; (globoko) zamrznjena živila; prim. zamrzel

zamrzniti -em dov. (r r) 1. prekriti se z ledom: studenec zamrzne; gorska jezera pozimi zamrznejo / šipe so ponoči zamrznile / redko zemlja je globoko zamrznila postala trda zaradi zmrznjenja vode v njej / preh., ekspr. hud mraz je zamrznil jezera in reke 2. sprijeti se z zmrznjeno podlago: kapa je zamrznila v snegu; palica je v ledu zamrznila 3. ekspr. postati negiben, tog: njeno telo je kar zamrznilo od strahu 4. preh. narediti, da kaj zmrzne zaradi konzerviranja, hranjenja: zamrzniti meso, sadje; zamrzniti živila / zamrzniti ponesrečenčevo roko * agr. globoko zamrzniti; biol. zamrzniti spermo 5. ekon. zaradi določb postati za določen čas neizplačljiv: denar v bankah je zaradi gospodarske krize zamrznil; hranilne vloge so zamrznile 6. preh., ekon. uradno odrediti ustalitev na določeni višini: zamrzniti cene, stanarino 7. preh., publ. narediti, da se kaj začasno ne nadaljuje, ne teče: zamrzniti postopek; zamrzniti plačevanje; zamrzniti nadaljnje zaposlovanje / zamrzniti odnose med državama . ekspr. jezik mu je zamrznil ničesar ni mogel, znal reči, povedati

zmrznjen -a -o 1. deležnik od zmrzniti: pojdi noter, saj si že čisto zmrznjen; meso je še zmrznjeno 2. ki ga rado zebe: biti zmrznjen; zmrznjena ženska; prisl.: držati se zmrznjeno; prim. zmrzel

zmrzniti -em dov. (r r) 1. spremeniti se v led: tekočina v posodi je zmrznila; voda zmrzne pri 0* C / vlaga na pločevini je zmrznila v ledeno skorjo // ob spremembi vode v kaki snovi v led postati trd: meso je v shrambi zmrznilo; vezalke na čevljih so mu zmrznile; zemlja je ze zmrznila // preh. zamrzniti: zmrzniti živila / globoko, hitro zmrzniti kaj 2. zaradi mraza se poškodovati, uničiti: korenine so zmrznile; ponoči so vse rože, sadike zmrznile 3. zaradi mraza umreti: obležal je v snegu in zmrznil; to zimo je zmrznilo mnogo ptičev // zaradi mraza odmreti: alpinistu sta zmrznila dva prsta 4. ekspr. postati zelo mrzel, otrpel: čisto sem zmrznil, ko sem čakal; lica so mi na vetru zmrznila 5. zarg. prenehati delovati, propasti zaradi neugodnih razmer, napak: podjetje je zmrznilo / novi časopis je po enem letu zmrznil / v zadnjem delu igre je nasprotnik zmrznil / že v drugem letniku šole je zmrznil je padel, je zakljucil šolanje 6. ekspr. prenehati obstajati: njegovo nagnjenje do dekleta je zmrznilo; po tem pripetljaju je veselje na zabavi zmrznilo

-------------

Vaš primer 'zmrznjeno meso' se nahaja le pri geslu 'zmrznjen', torej bi lahko rekli, da je po SSKJ 'zmrznjeno meso' pravilnejša raba, vendar se 'meso' pojavlja tudi v geslu 'zamrzniti'. Vendar je še vedno vprašanje, kaj bi z vašo zvezo zares radi povedali, saj oba primera vendarle nimata istega pomena, kot smo nakazali že zgoraj. 'Zmrznjeno meso' je zame meso, ki je zmrznjeno, ki je bilo v zmrzovalniku ali pozimi na balkonu tako dolgo, da je samo od sebe postalo trdo in ga moram odtajati preden se ga lotim nadalje uporabljati. 'Zamrznjeno meso' pa je meso, ki je bilo načrtno zamrznjeno, ki ga je nekdo zamrznil. Zame je razlika torej v tem, da mi ima oblika 'zamrzniti' vzročniški pomen, torej 'povzročiti, da je nekaj zmrznjeno', oblika 'zmrzniti' pa mi ima samo t.i. inhoativni pomen, torej 'postati zmrznjen'. Razliko lahko primerjamo z razliko med vzročniškim pomenom v stavku 'Peter stopi led' in inhoativnim pomenom 'Led se stopi'. Sodeč po geslih SSKJ, 'zamrzniti' sicer lahko pomeni tudi nekaj takega kot 'zmrzniti', kot je nakazano s primerom 'potok je zamrznil', in obratno, 'zmrzniti' ima lahko tako kot 'zamrzniti' tudi vzročniški pomen, kot je nakazano s primerom 'zmrzniti živila'. Po moji intuiciji pa glagola le nista istopomenska, in tako mi zamrznjeno meso ni nujno tudi zmrznjeno, ker se je morda potem tudi že odtajalo. Vsekakor pa mi ta deležnik opisuje proces, v katerega je meso bilo vpleteno -- nekdo da ga je zamrznil (ali hotel zamrzniti), medtem ko mi 'zmrznjen' opisuje stanje mesa, ki je zmrznjeno. Kot vidite, se moja intuicija glede teh oblik ne sklada z opisom v SSKJ, kjer ima tudi oblika 'zmrzniti' zabeleženo vzročniško rabo.

Še ena razlika v pomenu bi bila, da je bilo 'zamrznjeno' meso, preden smo ga zamrznili, nezamrznjeno, medtem ko za 'zmrznjeno' meso nekako ne moremo vedeti, kaj se je z njim dogajalo, preden smo ga dobili v roke. Ta primer morda ni najlažje predstavljiv, saj prvotno stanje mesa ne more biti zmrznjeno, pa vendar. Recimo, da meso predstavlja tisti del telesa, ki je že odrezan od živega bitja z namenom naše uporabe. V tem primeru, bi lahko rekli, da je 'zamrznjeno meso' meso iz klavnic, kjer žival ubijejo in meso kasneje dajo v zmrzovalnike, kjer zamrzne (ali zmrzne) in tako postane zmrznjeno. Medtem ko mesa, ki bi ga odrezali direktno s telesa zamrznjenega mamuta (mamut je seveda nekoč bil nezmrznjen) ne moremo klicati 'zamrznjeno', ker je pač vedno bilo zmrznjeno (tudi preden je z našim posegom postalo meso). 'Zamrznjeno meso' ima torej bolj ozko omejeno uporabo.

Upam, da vas s tem zadnjim delom odgovora nisem zmedel.

Za odgovor najlepša hvala, razlaga je dovolj jasna za mojo uporabo.


© 1998-2004, ŠUSS