Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 4.4, december 2007

Kako okrajšati naziv 'komunalni inženir'

Ključne besede: slovenščina, poklicni nazivi, okrajšave

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000451.html]

Franc Marušič

V mesecu juliju sem zaključil študij na Višješolskem zavodu EDC Kranj, program Komunala. Pridobil sem si strokovni naziv KOMUNALNI INŽENIR. Zanima me, kakšna bi bila okrajšava omenjenega strokovnega naziva.

Seveda najprej opravičilo za (enoletno) zamudo. Žal vam ob prvem iskanju po internetu pravega odgovora nismo znali dati, sami pa ga preprosto povedano nismo vedeli. Ko sem tokrat malo pobrskal po internetu in drugih razpoložljivih virih, sem naletel na tale pravilnik Ministrstva za znanost in visoko šolstvo:

http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/zakonodaja_VS/SeznamStrokovnihDodipNaslovi.pdf

Vašega naziva noter sicer ni, je pa naveden, vsaj po imenu sodeč, vam bližnji naziv 'univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva' oz. 'univerzitetna diplomirana inženirka vodarstva in komunalnega inženirstva', ki ga pridobijo študenti na študijski smeri 'Vodarstvo in komunalno inženirstvo' Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Omenjeni naziv se krašja v 'univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.'.

Ker je beseda 'komunalnega' okrajšana kot 'kom.' in 'inženir' kot 'inž.', bi rekel, da je uradna okrajšava vašega naziva 'komunalni inženir' kar 'kom. inž.'.

Ko sem brskal po spletu, sem sicer naletel na celo vrsto nazivov, ki so sorodni vašemu:
DIPL. GRADB. KOM. ING.
DIPL. GEO. KOM. ING.
univ. dipl. geod. kom. inž.
univ. dipl. inž. vod. kom. inž.
UNI. vod. in kom. inž.
kom. inž.
kom. ing.

vendar kaj drugega kot to, da se za vaš naziv uporablja tako 'kom. ing.' kot 'kom. inž.' nisem uspel izvedeti. Odgovorili smo torej na vprašanje, kako krajšati 'komunalni'. Ostane torej le še vprašanje ali je boljše pisati 'ing.' ali 'inž.'.

Sodeč po pravilniku Ministrstva za VZT, je bolj pravilno pisati 'inž.'. Dejanska raba pa kaže na precej izenačen status okrajšav 'ing.' in 'inž.'. Sodeč po zbirki besedil Nova beseda, dobite jo na strani http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html, vsebuje pa predvsem besedila iz dnevnika Delo, je rahlo v prednosti okrajšava 'inž.', torej ta, ki je tudi uradno predpisana, saj se v omenjeni zbirki pojavlja 385 krat, okrajšava 'ing.' pa "le" 323 krat. To razmerje moči med 'ing.' in 'inž.' morda ne odraža prave slike pogostosti obeh nazivov, saj je je Delo le en lektoriran časopis (Delo ima lastne lektorje, ki vsa objavljena besedila pregledajo, ti pa imajo zelo verjetno približno enak pogled na to, kaj je pravilno), kljub vsemu pa kaže na to, da je raba precej manj jasna, kot to svetuje zgoraj omenjeni pravilnik ministrstva. Ker torej v rabi soobstajata obe možnosti, vam težko rečemo, katera je primernejša oziroma razumljivejša, zelo verjetno sta obe približno enako razumljivi.

Torej, pravega odgovora vam žal ne moremo dati. Zelo verjetno je uradna okrajšava vašega naziva 'kom. inž.' in zelo verjetno bi bila enako dobro razumljena tudi okrajšava 'kom. ing.', vendar vam vsaj zaradi predpisane uradnosti prve različice, svetujemo, da jo uporabljate tudi vi.

(avgust 2006)


© 1998-2004, ŠUSS