Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 4.1, marec 2007

Ali so prebivalci Izole Izolani ali Izolčani?

Ključne besede: slovenščina, prebivalci krajev, Izola, Izolan

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000423.html]

Franc Marušič

Zanima me, kaj je pravilno: Izolan ali Izolčan, Polzelan ali Polzelčan.

Namreč, že celo življenje se imamo za Izolane...

Ne vem, če vam bom lahko podal odgovor, kakršnega si verjetno želite. Ne gre za to, da se ne bi strinjal z vami glede primernosti enega ali drugega izraza, temveč bolj za to, da ŠUSS nerad govori o pravilnosti posameznih izrazov. Vseeno vam lahko pritrdim, da je meni izraz 'Izolan' vsekakor bolj poznan, ter da ga tudi edinega uporabljam.

Vseeno se pri takšnih vprašanjih ne moremo zanašati le na lastno rabo, še posebej, ker gre za krajevno ime, za katere pa se običajno šteje, da so v lastni prebivalcev samega kraja. Nekaj takega smo zapisali že v nekaj odgovorih na vašemu sorodna vprašanja. Objavljene odgovore si lahko preberete tu:
http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000251.html
http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000261.html

Izhajajoč iz predpostavke, da so lastniki imena prebivalci sami, ter vaše trditve, da se imate že od nekdaj za Izolane, lahko sklepamo, da je "pravilna" oblika imena prebivalcev Izole 'Izolan'. Vendar to seveda ni vsa resnica. Lahko bi namreč trdili, da so lastniki imena nekega kraja vsi, ki to ime redno uporabljajo (četudi v kraju samem ne živijo, ampak se tja samo vozijo na delo, počitnice itd.). V tem pogledu so "lastniki" krajevnega imena 'Izola' in iz njega izpeljanih poimenovanj vsi Slovenci, saj vsi hodimo na Obalo na morje. No, da se le ne bi spuščali predaleč v skoraj politične debate, lahko pogledamo, kaj o imenu pravijo priročniki.

V leksikonu Cankarjeve založbe Slovenska krajevna imena sta v geslu 'Izola' za prebivalca kraja navedeni različici 'Izolčan' in 'Izoljan', ne pa tudi vaša (sicer minimalno različna) 'Izolan'. Priznati moram, da me je različica 'Izoljan' rahlo presenetila, in vsekakor lahko potrdim, da je do sedaj še nisem srečal. Ti dve obliki, torej 'Izolčan' in 'Izoljan' sta navedeni tudi v Slovenskem Pravopisu 2001. Slovenski krajevni leksikon navaja poleg oblike 'Izolčan' tudi obliko 'Izolan', se pravi obliko, ki je tako vam kot meni bolj znana.

Lahko si pogledamo še, kako pogosta so omenjena poimenovanja na spletu in v lektoriranem korpusu besedil Nova beseda, ki je po večini sestavljen iz besedil časnika Delo (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html). Prva številka predstavlja število najdenih strani, številka v oklepaju število prikazanih strani v iskalniku Google, tretja številka pa število pojavitev te besede v korpusu Nova beseda.

Google
slovenske strani
Nova Beseda
Izolan 2130 (179) 317
Izolčan 426 (64) 25
Izoljan 42 (13) 0

Zanimivo je, da leksikon Cankarjeve založbe in Slovenski pravopis navajata poimenovanje, ki takorekoč ne obstoji, ne navajata pa najpogostejšega poimenovanja. No, to verjetno ni edina napaka leksikona, pa tudi tako grozna ni, da bi leksikon morali kar nemudoma zavreči. Drugače pa velja za Pravopis, ki je normativni pravopisni priročnik, in bi moral biti malo bolj premišljeno sestavljen. Na to pomanjkljivost Pravopisa opozarja tudi PoPravopis Simona Lenarčiča (Ljubljana, 2004), ki na strani 146 ugotavlja podobno, kot mi tu, da je najpogostejše poimenovanje prebivalcev Izole 'Izolan' ter da se 'Izoljan' pojavlja skorajda izključno v leksikonu Cankarjeve založbe ter v Pravopisu.

Na vprašanje o poimenovanju prebivalca Polzele, pa vam v bistvu ne znam odgovoriti. Ne vem, kje ste našli poimenovanje 'Polzelčan' (v Novi besedi se sploh ne nahaja, na internetu, pa ga je najti le na eni strani, za katero pa mi ni niti najbolj jasno, kaj bi sploh bila). Na prvo žogo, bi rekel, da je edina obstoječa oblika 'Polzelan', vendar moram odgovor dopolniti, da tako Krajevni leksikon Slovenije kot Slovenski pravopis kot edino poimenovanje prebivalcev Polzele navajata obliko 'Polzeljani'. Na hitro sem preveril še korpus Našo besedo ter internet ter začuda ugotovil, da Naša beseda različice 'Polzeljan' sploh ne pozna, medtem ko ima 'Polzelan' 7 pojavitev. Tudi pogostnost na internetu je v prid neobstoječi obliki 'Polzelan', ki se nahaja na 15 straneh (9 različnih), medtem ko se 'Polzeljan' nahaja le na 11 straneh (7 različnih). Vidimo torej, da je Slovenski pravopis očitno tudi tu skušal na silo uvesti poimenovanje, ki je zaradi kakršnihkoli že razlogov bolj v njegovem duhu.

Za zaključek torej lahko povem, da ni nikakor narobe klicati prebivalce Izole 'Izolani' (in prebivalce Polzele 'Polzelani'). Nasprotno, ker naj bi se tako klicali sami (oz. se kličete sami), je to očitno najpravilnejša oblika. Njena pravilnost pa je z njeno pogostostjo in razširjenostjo le še potrjena. V tej točki ne moremo podpreti Slovenskega pravopisa in oblike, ki jo "uzakonja". Vseeno la lahko razumemo od kako so prišli do oblike 'Izolčan'. Končnica '-čan' je gotovo najproduktivnejša končnica za prebivalce kraja še posebej v osrednji Sloveniji. O tem smo pisali tudi v spodaj navedenih odgovorih.

(januar 2006)

Glej tudi: 'Ljubljanke' ali 'Ljubljančanke'; imena prebivalcev krajev.

Glej tudi: Pravila za tvorjenje izrazov za prebivalce določenih držav ali mest.


© 1998-2004, ŠUSS