Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 1.3, september 2004

Kaj pomeni 'etnonim'?

Ključne besede: etnonim, ime naroda, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000325.html]

Prosim za odgovor, kakšna je definicija besede "etnonim"?

Besede, po kateri sprašujete, v SSKJ in v Verbinčevem Slovarju tujk ni. Razbijemo jo lahko na dva dela: etn(o) + nim. Prvi del izhaja iz grške besede 'ethnos', ki pomeni narod, ljudstvo (prim. etnija, etničnost). Drugi del, '-nim', pa nam je poznan iz kar nekaj slovenskih besed, npr. 'toponim', 'sinonim', 'antroponim' ... Običajno pomeni ime oz. poimenovanje nečesa in ravno tako izvira iz grščine ('onyma' = ime).

'Etnonim' torej pomeni ime (poimenovanje) določenega naroda, ljudstva ... Primer etnonima so torej Slovenci, Bantujci (predvidevam, da so Bantujci vsaj v nekem pomenu združba sorodnih ljudstev), Romi, Čečeni ...


© 1998-2004, ŠUSS