Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.2, junij 2005

Začetnica pri naslavljanju in vejica v pismih

Ključne besede: velika začetnica, ločila, pravopis, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000348.html]

Ker dnevno pišemo pisma strankam, vas lepo prosimo za pojasnitev:

kdaj (in če sploh) pišemo Vi, Vas... z veliko začetnico, če gre za vljudnostna pisma dokaj visokega registra za posameznike, ki jih poimensko naslovimo. Npr:
Spoštovani gospod Kovač,
pošiljamo Vam ...

Zanima nas tudi ali, če pošiljamo pisma večim naslovnikom (brez naslova v glavi dopisa), ali veljajo drugačna pravopisna pravila. Npr:
Spoštovani,
obvešamo vas,.......

Ker smo na podobno vprašanje nekoč že odgovarjali, dobesedno navajam kar del starega odgovora (sicer v celoti dosegljivega na Šussovem spletnem arhivu 'Pogosta vprašanja in odgovori', http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/).

**************************************************

VPR:
Tudi sam imam kratko vprašanje, v podjetju smo se danes namreč prerekali okoli napisa na voščilnicah. Ali je pravilna pisava (predvsem male/velike črke):
Naše podjetje Vam želi vesel Božič in srečno Novo Leto 1999

ODG:
Priročnik "Slovenski pravopis" svetuje 'vam' pisati z veliko (torej 'Vam') le, ko ogovarjate eno osebo, ki jo vikate, in ne, če se nanaša na več ljudi. Po občutku nekaterih članov Šussa pa bi z 'Vam' prav lahko naslovili tudi več oseb naenkrat. Z uporabo velike začetnice izražate posebno spoštovanje do ogovorjenega, prav lahko pa ga naslovite tudi z 'vam' in to vseeno ne bo izražalo nespoštovanja. Odločitev, katero varianto boste uporabili, je torej vaša.

...

Naprej glej: Kako se piše voščila za božič in novo leto.

**************************************************

V splošnejši luči o zapisovanju z veliko/malo začetnico in s tem povezanim izražanjem posebnih čustvenih razmerij sta v Šussovem spletnem arhivu (http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/) dosegljivi še dve sorodni vprašanjiz odgovoroma, in sicer o zapisu praznika valentinovo (povezava na razdelek "1.1.2 Izpeljave imen") in o zapisu pridevnika božji (povezava na razdelek "1.1.1.2 Praznikov (domača / tuja)").

Glej tudi: Kako se piše 'valentinovo'.

Glej tudi: Kako se piše 'valentinovo' (nadaljevanje).

Glej tudi: Kako se piše 'božji'.


© 1998-2004, ŠUSS