Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 2.2, junij 2005

Kaj pomeni beseda 'obsorej'

Ključne besede: obsorej, osorej, ob letu osorej, slovenščina

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000354.html]

Kaj pomeni beseda 'obsorej'?

Tokrat je odgovor bolj kratek. Navajamo geslo iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

obsorej prisl. (e) star. ob tem času, ob tej uri: tam cvete vsako leto obsorej šipek / še obsorej grem k pisarju, da napravimo pogodbo

Sam te besede ne poznam, poznam pa njeno sopomenko 'osorej'. Dostikrat sem jo slišal predvsem v zvezi 'ob letu osorej'. Še posebej pogosto smo to zvezo slišali kot naslov srečanj Iva Bana in Polone Vetrih v Cankarjevem domu z naslovom 'Ob letu osorej', ki so bila v svojem času velika uspešnica.

osorej prisl. (e) star. ob tem času, ob tej uri: jutri osorej ne bo več živ / vrne se ob letu osorej

Še to, obe varianti besede se izgovarjata s poudarkom na zadnjem zlogu, torej na glasu 'e'. V upanju, da smo vam z odgovorom kakorkoli pomagali.

Hvala za odgovor!


© 1998-2004, ŠUSS