Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS 4.2, junij 2007

Institut, stadion, start, institucija

Ključne besede: slovenščina, institut, stadion, start, institucija

URL:[http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000430.html]

Franc Marušič

Torej, kaj je pravilneje:

inštitut ali institut
inštitucija ali institucija
štart ali start
štadion ali stadion

O institutu/inštitutu smo nekoč že pisali. Odgovor si lahko preberete sledeč spodnji povezavi.

Zaključek gornjega odgovora je, da je, četudi je načeloma možno oboje, verjetno vseeno bolje uporabljati različico s šumnikom (oz. strešico).

Za ostale besede pa velja sledeče. Tako SSKJ kot Slovenski pravopis dajeta prednost različicam brez šumnika. V SSKJ je to označeno s kvalifikatorjem 'tudi', ki označuje "manj navadno dvojnico, ki se v knjižnem jeziku ali umika ali uveljavlja." Slovenski pravopis pa manj navadnih dvojnic na navaja, vendar se da njegove preference ugotoviti iz napotil. Manj pogoste dvojnice imajo napotilo 'gl. X', bolj pogoste pa takih napotil nimajo.

Kaj je bolj prav, pa je spet drugo vprašanje. Verjetno je prav oboje, le da je eno bolj pogosto. Včasih se splača slediti okusu večine, smiselno pa je, da različico, za katero ste se odločili (katerakoli že je), dosledno uporabljate (tako da se v enem odstavku ne pojavita dve različni besedi za isto stvar, saj bi to kdo lahko razumel, kot da je govora o dveh različnih stvareh.

Spodaj citiram gesla iz SSKJja, pravopisa in navajam število pojavitev iz korpusa Nova beseda (http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html) ter iz svetovnega spleta.

Pravopis:
štádion -a [ijo] m (a) ⤑ stadion
stádion -a [ijo] m (a) tekmovati na ~u

SSKJ
štadion ipd. gl. stadion ipd.
stádion tudi štádion -a m (a) prostor za športna tekmovanja, športne prireditve z ustreznimi objekti, napravami in tribunami za gledalce: graditi stadion; zborovanje je bilo na stadionu / nogometni stadion; olimpijski stadion; pokriti stadion / športni stadion / ekspr. stadion je vpil od navdušenja gledalci na njem ♦ šport. ledni stadion z ledeno ploskvijo za drsanje in igre na ledu

Nova beseda - Najdi.si - Google slovenske strani
štadion: 2539 - 51951- 2.430 (289 različnih)
stadion: 474 - 51960 - 49.500 (480 različnih)

Rezultati so rahlo nenavadni, po Novi besedi je 'štadion' mnogo bolj pogosta, po Googlovih slovenskih straneh pa je precej bolj pogosta različica 'stadion', Najdi.si pa najde skoraj enako število strani. Tu velja dodati, da je Nova beseda neuravnotežen korpus, kar pomeni, da je velika večina besedil iz enega samega vira, iz časnika Delo. Dejansko se izkaže, da so vse pojavitve besede 'štadion', ki jih najde Nova beseda iz časopisa Delo. Očitno torej lektorska služba na delu podpira različico 'štadion'. Velja tudi dodati, da Google, četudi vklopimo možnost iskanja samo po slovenskih straneh išče oz. najde tudi neslovenske strani. Tako ni čudno, da najde več pojavitev besede 'stadion', kar bi bila prej beseda v kakem tujem jeziku, kot pa 'štadion' (konkretno, nemško, nizozemsko, skandinavsko). Razmerje med vsemi in samoslovenskimi stranmi je pri 'stadionu' 3.920.000 : 49.500, pri 'štadionu' pa (misterioznih) 581 : 2.430. Kot neuporaben pri konkretni nalogi pa se izkaže tudi Najdi.si, saj avtomatsko doda in zbriše strešice ter išče strani z vsemi pojavitvami vseh možnih zapisov. Kakorkoli že, Delo očitno podpira 'štadion', splošna raba pa je očitno manj opredeljena.

Pravopis
štárt -a m (a); gl. start
stárt -a m (a) dati znak za ~; pognati se s ~a; publ. neugoden ~ novega načina poslovanja začetek; žarg. ~ bo zgodaj zjutraj odhod

SSKJ
štart ipd. gl. start ipd.
stárt in štárt -a m (a) 1. šport. začetek plavanja, teka, vožnje (na tekmovanju): vaditi start; plavalka se že pripravlja na start; že pri startu je padel; dober, hiter start; start dirkača; dati znak za start / leteči start iz gibanja; mirujoči start iz mirujočega položaja; nizki start iz pokleka na eni nogi; visoki start iz stoječega položaja // natančno označen začetek tekmovalne proge: označiti start; pognati se s starta; poklicati tekmovalce na start; cilj in start 2. publ. začetek nastopanja, tekmovanja: košarkarska ekipa je na startu imela uspehe; dober start naših tekmovalcev na olimpijskih igrah // začetek kake dejavnosti sploh: omogočiti start izkoriščanja, raziskovanja rudnih bogastev / neugoden start za nov način poslovanja; uspešen start v izvozu / zadovoljiv start industrije v novem letu 3. žarg. odhod: start bo zgodaj zjutraj / potniki se morajo pred startom letala pripeti vzletom ● publ. odkritje pomeni start v novo obdobje začetek novega obdobja; publ. omogočiti mladini enak start v življenje enake začetne možnosti za življenje; publ. spremeniti cene na startu turistične sezone na začetku ♦ avt. hladni start hladni zagon

Nova beseda - najdi.si - google slovenske strani
štart 2885 - 356.750 - 9.610 (500 različnih)
start 484 - 441.157 - 188.000 (645 različnih)

Tako kot pri 'stadionu/štadionu' tudi tu časopis Delo daje prednost 'štartu', medtem ko je raba veliko manj jasna. Sodeč po različnih straneh, ki jih najde Google, je variacija še toliko bolj očitna, saj je razlika med obema možnostima manjša.

Pravopis
inštitúcija -e ž (ú); gl. institucija
institúcija -e ž (ú) upravljati ~o ustanovo; ~ družine

SSKJ
inštitucija ipd. gl. institucija ipd.
institúcija tudi inštitúcija -e ž (ú) navadno s prilastkom 1. javna, organizirana skupnost ljudi za opravljanje kake dejavnosti; ustanova: upravljati, voditi institucijo; gospodarske, izobraževalne, kulturne, vzgojne, znanstvene institucije; institucije zdravstvenega varstva 2. knjiž. z zakonom ali normami nastala ustaljena oblika odnosov med ljudmi: gospodarski sistem ne more sloneti na dveh različnih institucijah; državne, pravne institucije; institucija delavskega samoupravljanja ♦ jur. institucije rimskega prava učbenik rimskega civilnega prava; Justinijanove institucije; soc. družbena institucija

Nova beseda - najdi.si - google slovenske strani
inštitucija (320) - 78143 - 533 (212 različnih)
institucija (1985) - 78143 - 44.300 (669 različnih)

Očtino strešice podpirajo le lektorji delovega športnega uredništva, saj je tu tehtnica krepko na strani neostrešene različice. Variacija je tu očitno manjša (za Najdi.si pa smo že rekli, da tako ali tako avtomatsko išče besede z in brez strešic).

Lahko vam še dodam, da sam, ko govorim o teh besedah, vsekakor uporabljam 'štart', 'štadi(j)on' in 'inštitut', da pa mi ni prav jasno, ali bi rekel 'institucija' ali 'inštitucija'. Verjetno pa bi vseeno uporabil šumnik, torej 'inštitucija'.

(februar 2006)

Glej tudi: Kako se sklanja 'Institute Pasteur'.


© 1998-2008, ŠUSS