Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: tvorjenje besed, sklopi s -koli, vezniki, kadar koli, pisanje skupaj ali narazen, vezniki, kateri, zapisovanje besed

Prosim za pomoč pri pisanju besed kadarkoli, katerikoli ipd. Se pišejo skupaj ali narazen (kateri koli, kadar koli)? ‘Hitro, varno in cenovno učinkovito podpiramo katerokoli finančno storitev na katerikoli tržni’

SSP 94 v § 535 pravi naslednje: ‘Sklope s koli lahko pišemo ali narazen (bolj priporočljivo) ali skupaj: kdor koli ali kdorkoli, kakršen koli ali kakršenkoli, čigar koli ali čigarkoli, kjer koli ali kjerkoli (prim. kamor že koli).’ Dejansko sta v rabi oba zapisa. Po naših opažanjih trenutno prevladuje pisanje skupaj.

Tisti, ki zagovarjajo tezo, da besed v slovenščini ne moremo pregibati na sredini, temveč le na koncu, pišejo sklope te vrste narazen. Temu v prid govori tudi opomba iz Pravopisa, češ da lahko med prvi in drugi del sklopa vrinemo besedico že.

Drugi pa trdijo, da — poenostavljeno rečeno — koli v slovenščini ni samostojna beseda, zato sklope z njo pišejo skupaj. Nekateri pisanje skupaj opravičujejo tudi s tem, da dejansko pregibamo le eno vrsto sklopov s koli, namreč tiste, ki imajo v prvem delu samostalniško ali pridevniško prvino (kdorkoli, kogarkoli ...; kakršenkoli, kakršnegakoli ...), medtem ko se sklopi, ki se začenjajo s prislovno sestavino, ne spreminjajo (kjerkoli, kadarkoli, kamorkoli ...). In ker seveda ni smiselno, da bi pisali obe vrsti sklopov različno (ene skupaj, druge narazen), pravijo, pišimo oboje skupaj.

Kljub temu, da Pravopis (bolj) priporoča pisavo narazen, se lahko torej sami odločite, kateri zapis se vam zdi ustreznejši — smiselno pa je, da se ga dosledno držite.


© 1998-2004, ŠUSS