Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: spreganje, predpreteklik, raba jezika, stavek

Zanima me vse, kar veste o sedanji rabi predpreteklika v Sloveniji.

Glede uporabe predpreteklika smo se malce pozanimali pri govorcih z različnih koncev Slovenije in izkazalo se je, da je raba v pogovornem jeziku povsod praktično povsem zamrla. Kolikor nam je znano, nekatera narečja te oblike sploh ne poznajo, druga pa jo uporabljajo kot različico navadnega preteklika, za dejanja v oddaljeni preteklosti. Uporabljajo ga samo še starejši govorci in tisti, ki se zavestno trudijo, da predpreteklik ne bi izginil.

Tudi v zbornem jeziku je raba predpreteklika zelo redka. V pisnem jeziku se uporablja le v leposlovju, a tudi tu vse manj. O predpretekliku v slovenščini so pisali že številni slovenisti (o tem poroča Urbančič, B., O jezikovni kulturi, Ljubljana: Delavska enotnost, 1987, 117-124), v glavnem so prišli do spoznanja, da funkcija predpreteklika v zavesti pišočih Slovencev ni jasna. Rabil naj bi se v različnih funkcijah, neobvezno, kot semantično-stilistična kategorija.


© 1998-2004, ŠUSS