Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: najdaljša slovenska beseda

Enkrat ste mi že pomagali iz zagate, zdaj me pa zanima, če mi lahko poveste, katera slovenska beseda je najdaljša. Sem namreč varuška (au pair) v Franciji, kjer skrbim za dve nadobudni šolarki (1. in 3. razred), ki že znata šteti po slovensko in nekaj drugih besed, zdaj ju pa zanima najdaljša slovenska beseda.

Malo smo pobrskali po SSKJ v računalniski obliki in ugotovili naslednje:

  • dialektičnomaterialističen - 26 črk
  • buržoaznomaterialističen - 24
  • marksistično-leninističen - 24
  • starocerkvenoslovanščina - 24
  • vsezaverodomcesarjevstvo - 24
  • anarhoindividualističen - 23
  • petinsedemdesetletnica - 22
  • znanstvenoraziskovalen - 22

Besede, ki smo jih navedli, so same tvorjenke (dialektičnomaterialističen). Možno jih je tudi poljubno daljšati (dialektičnomaterialističnost) ali pa tvoriti nove (dialektičnosocialnomaterialističnost). Potem so tu še tvorjenke s števili: štiriindevetdesetletni, 97-letni, 99-letnica. S tega stališča torej težko govorimo o najdaljši slovenski besedi.

Da si bo lažje predstavljati pomen tako dolgih besed, vam navajamo tudi dva primera opisa gesel iz Slovarja:

  • dialektičnomaterialističen -čna -o prid., nanašajoč se na dialektični materializem: dialektičnomaterialistični pogled na življenje
  • vsezaverodomcesarjevstvo -a s, ekspr. miselnost konservativne smeri v slovenski politiki v 19. stoletju, ki se je izražala v geslu vse za vero, dom, cesarja: vsezaverodomcesarjevstvo Kmetijskih in rokodelskih novic.

© 1998-2004, ŠUSS