Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: ločila, vezaj, besedne zveze, skladenjska vezljivost, prilastek, prehajanje desnih prilastkov v leve, samostalniki, samostalniki, samostalniška zveza, pridevniki, pridevniške besede, prilastek, levi prilastek

Mogoče bi lahko nekaj prostora posvetili prehajanju desnih prilastkov v leve, kar je po mojem mnenju - razen redkih izjem - znak lenobe in privzemanja angleških jezikovnih norm. ‘Ethernet omrežje, pentium procesor, Loka kava, ABS zavore’ - sami v nebo vpijoči primeri, ki jih lektorji z vsaj trohico hrbtenice ne bi smeli dopuščati. Vezaj je samo polovična rešitev. Imate morda kakšen poseben komentar?

SS prepoznava kot leve prilastke v podredno zloženih samostalniških zvezah le pridevniške besede in bi torej vse navedene primere označila za neslovnične. Verjetno gre res za vpliv angleščine preko sodobnih medijev. Vendar to ni nujno nekaj slabega, saj so jeziki živi in dinamični sistemi. Povsem naravno je, da se s časom spreminjajo pod vplivom okoliških jezikov ter zgodovinskih in družbenih dogajanj. Zato menimo, da nasilno in pretirano puristično zgražanje nad novimi smernicami ni na mestu. Neka jezikovna oblika se tako postopoma udomači v pogovornem jeziku in se prek medijev tihotapi tudi v standardno pisano obliko. Nekaj časa nato soobstaja z normativno obliko, potem pa jo lahko počasi premaga. In vendar to niso procesi, ki bi se dogajali čez noč; prej potekajo v mehkih in naravnih prehodih. Prepričani pa smo tudi, da vsak šolan lektor pozna pravila o levih in desnih prilastkih in takšne primere tudi vneto popravlja (prej preveč kot premalo), če jih seveda dobi v roke.


© 1998-2004, ŠUSS