Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: vlada, ustava, velika/mala začetnica

Zanima me, s kakšno začetnico se pišejo besede vlada, ustavno sodišče in ustava. Ali obstaja razlika, če dodamo besedam ‘Republika Slovenija’ (npr. vlada Republike Slovenije)?

Besede, kot so vlada, ustavno sodišče, ustava ipd., se pišejo z veliko začetnico le, če gre za poimenovanje posamezne, točno določene entitete. Če jim torej dodamo določilo tipa Republike Slovenije, jih pišemo z veliko začetnico, saj je s tem mišljen npr. točno določen politični organ točno določene države (Vlada Republike Slovenije je tako rekoč ime tega organa).

Če pa gre za poimenovanje splošnega, za vrstno poimenovanje tipa organa, se iste besede pišejo z malo začetnico — če rečem na primer, da je bila včeraj seja vlade, pišem besedo z malo zato, ker je v tem primeru vlada vrsta političnega organa (v nasprotju s parlamentom, raznimi odbori ...).


© 1998-2004, ŠUSS