Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: dopisi, tipi besedil, jezikovni obrazci, pisanje dopisov

Zaposlen sem v javni upravi, kjer se vsak dan srečujem z različnimi dopisi. Nisem še zasledil gradiva (predvsem Internet), ki bi mi odgovorilo na vprašanje, kako se pravilno napiše dopis, prošnjo, dobropis, izjavo ... Mi lahko pomagate?

Odgovor, kako se piše dopis in druge uradne zadeve, lahko dobite v spodaj navedenih virih:

  • S. Šimenc: Pisno sporočanje za vsakdanjo rabo. Ljubljana: DZS, 1994.
  • D. Bajt: Pišem, torej sem. Maribor: Založba obzorja Maribor.
  • DZSLektoriranje in jezikovno svetovanje, 1999.

© 1998-2004, ŠUSS