Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: imena, stvarna lastna imena, imena, občna imena, podjetje, prevzemanje, prevzete besede, coca-cola, kokakola, slovenjenje, imena, imena blagovnih znamk, velika/mala začetnica

Zanima me, kaj vaš možganski trust meni o pijači, ki jo proizvaja podjetje Coca-Cola in ima v originalu, pa tudi vseh drugih jezikih z latinskimi zapisi, enako ime — tako po izgovorjavi kot po zapisu. Vem, da nekateri slavisti vztrajajo, da se pijača zapiše kot kokakola. To se meni zdi popoln nesmisel, ker:

— proizvajalec in njegov slovenski partner prodajata Coca-Colo in v oglaševanje blagovne znamke vlagata veliko denarja (podobno kot Microsoft prodaja okolje Windows, ne pa nemara Okna) (kako bi se počutil človek, ki bi mu slavisti — zaradi domačnosti — tuje ime kar poslovenili?);

— fonetični zapis izstopa (kako potem napišemo Sprite? Sprajt!?) in

— pri zapisu kokakola ni jasno, ali mislimo na Coca-Colin izdelek ali na vrsto (temnejšo, ponavadi karamelizirano, gazirano pijačo — po mojem mnenju bi za oznako vrste v slovenščini morali uporabljati kola).

Menim TOREJ:

* ‘kokakole’ v slovenščini ne potrebujemo, saj lahko glavni izdelek Coca-Cole imenujemo preprosto Coca-Cola, kot to piše tudi na embalaži

* za oznako vrste izdelka pa povsem zadošča kola, ki se v različnih zapisih pojavlja kot drugi del imen takih pijač (podobno kot v angleščini).

Veselilo me bo, če bom izvedel še vaše mnenje o problemu. Podvprašanje: Ali menite, da je imena blagovnih znamk potrebno pisati z malo, kot imena avtomobilov?

— proizvajalec in njegov slovenski partner prodajata Coca-Colo in v oglaševanje blagovne znamke vlagata veliko denarja (podobno kot Microsoft prodaja okolje Windows, ne pa nemara Okna) (kako bi se počutil človek, ki bi mu slavisti — zaradi domačnosti — tuje ime kar poslovenili?);

— fonetični zapis izstopa (kako potem napišemo Sprite? Sprajt!?) in

— pri zapisu kokakola ni jasno, ali mislimo na Coca-Colin izdelek ali na vrsto (temnejšo, ponavadi karamelizirano, gazirano pijačo — po mojem mnenju bi za oznako vrste v slovenščini morali uporabljati kola).

Menim TOREJ:

* ‘kokakole’ v slovenščini ne potrebujemo, saj lahko glavni izdelek Coca-Cole imenujemo preprosto Coca-Cola, kot to piše tudi na embalaži

* za oznako vrste izdelka pa povsem zadošča kola, ki se v različnih zapisih pojavlja kot drugi del imen takih pijač (podobno kot v angleščini).

Veselilo me bo, če bom izvedel še vaše mnenje o problemu. Podvprašanje: Ali menite, da je imena blagovnih znamk potrebno pisati z malo, kot imena avtomobilov?

Pri zapisovanju Coca-Cole naletimo na dve vprašanji oz. problema. Coca-Cola je lahko lastno ime ali pa se rabi kot vrstno poimenovanje podobnih izdelkov (torej občno ime), kar po SPP vpliva vsaj na začetnico. Coca-Cola pa je kot tuja beseda, to velja za občno rabo, lahko zapisana na več načinov (citatno, polcitatno, podomačeno).

Za začetek vam bomo navedli nekaj odstavkov iz SPP 94. Z veliko začetnico pišemo lastna imena. ‘Lastna imena so poimenovanja (...) in stvarnih danosti (npr. imena krajev, delov zemeljskega površja, nebesnih teles, ustanov, delovnih organizacij in podjetij, umetnostnih del ipd.) ...’ V kasnejši razdelitvi stvarnih lastnih imen najdemo tudi tale razdelek: ‘8. imenovalni prilastki k vrstnim imenom tehničnih izdelkov in trgovskih znamk: cigarete Filter 57, otroška soba Boštjan, pisalni stroj Olivetti ...’.

Coca-Cola bi po tej logiki morala spadati med lastna imena podjetij oz. proizvodov, ki se zapisujejo v citatni obliki z veliko začetnico. Pisno podobo lastnih imen namreč načeloma ohranjamo. SPP: ‘Nekatera stvarna lastna imena navadno puščamo nespremenjena, npr. imena glasil in podjetij: Elle, Spiegel, News Week, Oslobođenje, Fiat, General Motors. Po potrebi se taka imena lahko tudi prevajajo.’

Drugače SPP obravnava prevzeta občna imena. Ta naj bi se v zapisu načeloma slovenila. Pri obravnavi občnih imen pa je pravopis v svojih določilih tudi malo čuden. SPP: ‘Trgovska in proizvodna podjetja iz komercialnih razlogov pogosto prevzemajo tuje besede in jih tudi pišejo v izvirni obliki (taka poimenovanja pa si tudi izmišljajo). To je za knjižni jezik nepriporočljivo; če pa do tega že pride, jih pišemo po pravilih za navadne slovenske besede, npr. coca-cola, juice, nylon, cocta — kokakola, džus, najlon, kokta.’ Pa vendar ta odstavek ne določa, da bi se pijača, ki se imenuje Coca-Cola, zapisovala kot Kokakola, saj govori o pijači coca-coli (kokakoli), torej o vrsti pijače, ki je verjetno Coca-Coli podobna. Ta bi se morala zapisovati kokakola. Vprašanje je, ali obstaja kokakola kot vrsta pijače. V gostilnah, kjer je na ceniku zapisana Coca-Cola, to ne pomeni katerekoli pijače, ki je Coca-Coli podobna, temveč konkretno pijačo, ki jo proizvaja Coca-Cola Company.

Tudi slovenisti, ki po vašem mnenju vztrajajo v nesmiselnem zapisovanju, ne govorijo o konkretni pijači Coca-Coli, temveč o napitku kokakola, napitku s podobno aromo, kot jo ima pijača Coca-Cola. To se vidi tudi po začetnici, ki jo uporabljajo.

Kar se pijače Coca-Cole tiče, torej ni dilem. Ko imamo v mislih ime konkretne pijače v nezgrešljivi steklenici, bomo to pisali v citatni obliki z veliko začetnico; torej Coca-Cola. Ko pa imamo v mislih vrsto pijače, bi po SPP morali pisati kokakola.

Drugo vprašanje je, ali je kokakola pravilno ime za to vrsto pijač. Ime znanega proizvajalca se sčasoma pogosto začne uporabljati za poimenovanje celotne vrste proizvodov. Tako poznamo v slovenščini adidaske, superge, hilti, kalodont in še bi lahko naštevali. O pravilnosti tega poimenovanja si ne bi upal dajati dokončnih sodb, se pa strinjam z vami, da bi bilo kola bolj smiselno ime, saj poznamo mnogo kol: Pepsi Cola, American Cola, Sola Cola, Mercator Cola ... in eno samo Coca-Colo.

Pododgovor: Kot je zgoraj že omenjeno, določa pravopis blagovnim znamkam velike začetnice. Z malo se zapisujejo le, ko so rabljene vrstno.

Kadi neko moravo. Daj mi en tisti tvoj galua.
Kupil sem si cigarete Morava. V trgovini so imeli le Gauloises ultra légeres.

© 1998-2004, ŠUSS