Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: sklanjanje, kolo, oko, dvojina, posebnosti jezika

Zanima me samostalnik OKO, OČI, pa še varianta v dvojini OČESA (?). Kakšni samostalniki so to, kako se sklanjajo, kako in kdaj se uporablja dvojina (če sploh se). Na primer: kapljice damo v oba očesa/obe oči (?); oči/očesa so/sta vnete/vneta; koga ali česa nismo zdravili — obeh očes/oči (?) ipd.

Samostalnik oko spada med samostalnike, ki označujejo stvari, ki jih tipično najdemo v paru. Ponavadi gre za dele telesa ali oblačil. Podobne besede so noga, roka, stopalo, uho, dlan, rokav itn. Te besede praviloma uporabljamo v množini, tudi ko v resnici mislimo samo na dva primerka oziroma na par. Dvojino uporabljamo samo, kadar je ta poudarjena, ko jo želimo prav posebej izpostaviti.

Samostalnik srednjega spola oko je po svoje izjema, saj ima za množino dve obliki. Množinska oblika očesa je predvidljivo nadaljevanje vzorca in je torej srednjega spola, množinska oblika oči pa je ženskega spola. Oblika oči se po SSKJ rabi za označevanje organa za vid, očesa pa za ‘očesu podobne dele česa’, npr. krompirjeva očesa, očesa pri trti, kurja očesa.

Če rečem, da ima Peter mačje oči, trdim, da vidi kot mačka, torej zelo dobro. Kolo pa ima lahko tudi po več mačjih očes (v imenovalniku so to mačja očesa). Če rečem, da ima Peter kurje oči, trdim, da vidi/gleda kot kura (karkoli že to pomeni). Če pa ima Peter tri kurja očesa, ima na stopalu tri predele odebeljene kože.

Vaši stavki bi se torej pravilno glasili takole: Kapljice damo v obe očesi. Nismo zdravili obeh očes. V obeh primerih namreč poudarjamo, da gre za eno ali obe izmed očes. Izražamo nasprotje med enim očesom in obema očesoma, ne govorimo na splošno o organu, ki je pač paren. Čim torej pred oko v pomenu ‘organ vida’ postavimo oba oziroma obe, vedno rabimo dvojino. Nasprotno pa rajši rečemo ‘imaš lepe oči’ kot ‘imaš lepi očesi’.

Sklanjanje samostalnika OČI:

ednina dvojina množina

oko očesi oči / očesa
očesa očes oči / očes
očesu očesoma očem / očesom
oko očesi oči / očesa
očesu očesih očeh / očesih
očesom očesoma očmi / očesi

© 1998-2004, ŠUSS