Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: skladenjska vezljivost, zaimki, zaimki, oziralni zaimki, vezniki, vezniki, s čem ali s čim, vezniki, s čemer ali s čimer, zaimki, vprašalni zaimki

V kakšnem primeru se piše s čem / s čim oz. s čemer / s čimer ?

Knjižna norma dopušča samo obliki s čim (šesti sklon zaimka kaj) in s čimer (šesti sklon zaimka kar). Obliki o/pri čem in o/pri čemer nastopata v petem sklonu istih zaimkov. Res pa se vsaj v ljubljanskem govoru pogosto, če ne kar najobičajneje, sliši s čem in s čemer, pri čemer gre verjetno za izravnavo dvojnice e/i znotraj sklanjatvenega vzorca na eno samo obliko (česa, čemu, pri čemer, s čimer > čemer), še vedno pa ostaja precej drugačna oblika kaj za 1. in 4. sklon. Ampak (vsaj za zdaj) obliki s čem, s čemer nista sprejeti v knjižno normo.


© 1998-2004, ŠUSS