Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: prevzemanje, imena, imena članov kraljevih družin, imena, židovska imena, imena, arabska imena, imena, osebna imena, prevzemanje, prevzeta osebna imena, nabor znakov za osebno izkaznico, slovenjenje

Če prevajamo v slovenščino imena vladarjev, papežev in svetnikov, bi bilo po mojem logično in lepo, da bi tudi imena članov kraljevih družin, npr. princ Karel in princ Andrej. Tudi španski kralj nam je očitno kulturno veliko dlje kot angleška kraljica, sicer bi bil Ivan Karel in ne Juan Carlos. Seveda kakšne kraljice Beatrix ne gre prevajati, saj tudi s tankom ne pridemo na Triglav. Naprej se še čudim, da za židovska in zlasti arabska imena še vedno nimamo enotne transkripcije, čeprav se dosti pojavljajo v medijih. Včasih Mohamed, včasih Muhammad.

Po SPP 94 je pri prevzetih lastnih imenih možna:

  • popolna poslovenitev; taka imena se imenujejo podomačena (Zevs, Gutsman, Šmid, Petrarka). Podomačitve so lahko tudi samo delne (Schmit, Kryžanovski);
  • delna poslovenitev; to so polcitatna imena (Schiller Schillerja, Shakespeare Shakespear(j)a). V imenovalniku ednine in morebitnem enakem tožilniku imajo lahko pisno citatno obliko, tj. pišejo se kakor v jeziku, iz katerega jih jemljemo.

Pri osebnih lastnih imenih, prevzetih iz latiničnih pisav, po SPP pisno podobo načeloma ohranjamo. Podomačujemo pa:

  • imena grško-rimskega sveta (Ezop, EvripidPlavt(us), Horac(ij)) ali imena, prevzeta prek latinščine in grščine (Darej, Elija, Kristus, Jogurta);
  • imena vladarskih (in nekaterih plemiških) rodovin: Burboni, Habsburžani, Jagelonci, Babenberžani);
  • redka druga imena znanih zgodovinskih oseb: Petrarka, Kolumb, Galilej, Luter, Kalvin, Gutsman;
  • navadno svetniška imena: Franc Ksaver, Frančišek Asiški, Don Bosko;
  • večino v slovenščino prevzetih imen in priimkov: Jože(f), Franc, Marija, Karmen;
  • Fuks, Švajger, Štern, Popovič, Dvoržak; po tem zgledu tudi imena papežev in vladarjev: Elizabeta, Franc Jožef, Viktorija, Janez XXIII., Pij; tako tudi slengovska imena, npr. Majk, Džimi;

Kot vidite, so navodila ohlapna, omehčana s pridevki navadno in večinoma, tako da je pri imenih vladarjev (ne)podomačitev bržkone odvisna predvsem od vsakokratnega konteksta in od ustaljene rabe, to pa pogosto krojijo mediji, v katerih se moda hitro obrne. Za imena drugih članov kraljevih družin pa podomačevanje ni predpisano niti ohlapno, torej ga lektorji verjetno ne podpirajo.

Kraljica Elizabeta se že sloveni, je pa res, da je Elizabeta na prvi pogled precej bližje angleški Elizabeth kot španski Juan našemu Ivanu ali Janezu, čeprav naj bi bila izvorno to ista imena. Kako bi se sploh odločili, kaj naj španski kralj bo, Ivan ali Janez? Za slovenjenje imena angleške kraljice pa obstaja tudi povsem praktičen razlog, saj ime vsebuje za Slovence neznani glas /?/ (th), ki ga mnogi izgovarjajo s težavo, medtem ko pri španskem kralju takih težav ni /huan karlos/. Ob tem gre pri Elizabeti (poleg omenjene glasoslovne) zgolj za oblikoslovno podomačitev — dodano je le tipično slovensko žensko obrazilo, kar nam omogoča nedvoumno sklanjanje imena. Pri Špancu pa gre za popolnoma drugo besedo.

Vsa imena, prevzeta iz nelatiničnih pisav, med katere spadata tudi arabska in hebrejska, pa zapisujemo podomačeno. Muhammad je poangleženo ime za ustanovitelja islama, slovenska podomačenka je Mohamed/Muhamed. Za turške sultane s tem imenom je bolj v rabi oblika Mehmed. Za prevzemanje angleških podomačenk v takih primerih moramo verjetno ‘kriviti’ prezaposlene ali neobstoječe lektorje. Ko gre za angleško ime (čeprav izvorno arabsko), na primer za slovitega boksarja Muhammada Alija, pa se ga verjetno ne bo slovenilo, saj k nam prihaja iz angleščine in s tem iz latinice, pa še kot osebno ime današnje dobe, ki za nas morda ni tako pomembno, da bi ga podomačevali — pa tudi lojalnost do osebne izbire imena je treba izkazovati. Če mi je ime recimo Erik, nikakor ne bom zadovoljen, če me bodo Angleži predelali v Erica. Topogledno imajo pač zgodovinske in zelo pomembne osebe poseben status, saj jih imamo vsi nekako tudi za svoje in jih prej podomačujemo. Imajo pa različni jeziki pri teh zadevah različne prakse.

Omeniti velja še to, da nabor znakov za novo slovensko osebno izkaznico vsebuje poleg črk slovenske abecede še ä, ö, ü, x, y, w, q, ć in đ.


© 1998-2004, ŠUSS