Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: sklanjanje, imena, osebna imena, imena, tuja imena, prevzemanje, prevzeta osebna imena, hannah arendt, sklanjanje, prva ženska sklanjatev

Kako se sklanja ‘Hannah Arendt’?

Če prav razumem, se to ime izgovaraja kot /hanna/ in je potemtakem običajno žensko ime z običajno končnico 1. ženske sklanjatve, po kateri naj bi se tudi sklanjalo, z zapisanim nemim soglasnikom na koncu osnove. Priimki ob ženskih imenih pa se ne sklanjajo, izjema so priimki s končnico -a. Če bi torej ime sklanjali, bi ga sklanjali tako:

Hannah Arendt izgovor /hanna/
Hannahe Arendt izgovor /hanne/
Hannahi Arendt izgovor /hann/
Hannaho Arendt izgovor /hanno/
pri Hannahi Arendt izgovor /hanni/
s Hannaho Arendt izgovor /hanno/

Če prav razumem, vas je zmotil nemi h na koncu lastnega imena. Ta se ohranja tudi, ko se iz imena tvorijo nove besede, recimo Hannahin /hanin/, Beatricein /beatričin/, Descartesov /dekartou/ ... (tako SPP 90 § 959).

Tako se da vsaj razumeti vso problematiko iz pravopisa in SS, konkretnega odgovora na vaše vprašanje pa tam ni, ker se vsakemu večjemu problemu knjige spretno ognejo.

Glej tudi: Kako se sklanja Hannah Arendt (nadaljevanje)


© 1998-2004, ŠUSS