Odgovori na jezikovna vprašanja


ŠUSS, arhiv.

Ključne besede: tipi besedil, stilistična vprašanja, biografija, spreganje, prva oseba, spreganje, tretja oseba, življenjepis, jezikovni obrazci

Kako pravilno napisati biografijo? Ali se biografija napiše v prvi osebi (Rojen sem bil ...) ali v tretji osebi (Simon Muhič je bil rojen ...)? Katere podatke vključiti v biografijo?

Če pišete svoj življenjepis kot podporo kaki prošnji ali čemu podobnemu, ga praviloma pišete sami, zato se zdi smiselno, da ga pišete v prvi osebi ednine (Rodil sem se ...). Katere podatke je treba vključiti, je v celoti odvisno od namena, s katerim se pisanja življenjepisa lotevamo. Spodaj navajam vsebino življenjepisa, kot je predstavljena v Šimenčevem Pisnem sporočanju za vsakdanjo rabo (1994):

 • rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj, občina);
 • bivališče (naslov — stalni in začasni, če ne stanujemo tam, kjer smo stalno prijavljeni);
 • socialno poreklo (ime in poklic očeta in matere, število otrok v družini (če npr. prosimo za denarno pomoč, navedemo zaslužek v družini in število nepreskrbljenih članov);
 • narodnost, državljanstvo;
 • družinsko stanje (samski, poročen, ovdovel, razvezan);
 • šolska izobrazba (po časovnem zaporedju imena šol, ki smo jih obiskovali, in podatke o zaključenem šolanju);
 • delovna praksa (datumi, delovna mesta);
 • vojaška obveznost (izpolnjena, datum; nesposoben);
 • kraj in datum sestave življenjepisa;
 • lastnoročni podpis.
 • Pripominja pa ta priročnik še to, da poleg osnovnih navajamo predvsem tiste podatke, ki podpirajo našo prošnjo ali vsebino dopisa, ki mu bomo življenjepis priložili. Če recimo moški srednjih let piše življenjepis, ki ga bo priložil prošnji za službo, informacije o izobrazbi njegovih staršev verjetno niso ravno bistven podatek in jih zato velja izpustiti, da morebitnega delodajalca ne odvrnemo z navajanjem nerelevantnih zadev.

  Vsekakor naj življenjepis ne bo predolg, sicer ga nihče ne bo prebral do konca in bo tako morda izpustil kak bistven podatek. Upoštevati pa je treba tudi to, da so konvencije pisanja življenjepisov v različnih kulturah (in s tem deloma jezikih) različne, torej življenjepis, namenjen bodočemu ameriškemu delodajalcu, večinoma ne bo enak življenjepisu, namenjenemu potencialnemu slovenskemu delodajalcu (čeprav se v zahodnem poslovnem svetu te razlike danes zelo hitro manjšajo). Kot rečeno so tako slog pisanja kot vključeni podatki odvisni od namena pisanja življenjepisa in od naslovnika.


  © 1998-2004, ŠUSS