2002 - 2003 - Pevski zbori OS Bled

Pojdi na vsebino

2002 - 2003

OPZ OŠ Bled
Letos smo imeli vaje združene dvakrat tedensko. To je zelo dvignilo kvaliteto zbora. Vsi člani so ob koncu leta prejeli oceno zelo uspešno k oceni iz glasbene vzgoje.

Pevski nastopi v tej sezoni:

- sodelovanje na šolski prireditvi ob Plemljevem dnevu - 9. 12. 2002
- sodelovanje na literarnem večeru za učence in starše na razredni stopnji - 7. 2. 2002
- sodelovanje na krajevni prireditvi Podajmo si roke v Festivalni dvorani na Bledu - 27. 2. 2003
- sodelovanje na krajevni prireditvi Blejski šopek v Festivalni dvorani na Bledu - 8. 3. 2003
- na območni pevski reviji zaradi slabe pripravljenosti nismo sodelovali.
- 2. letni koncert šolskih pevskih zborov S pesmijo v poletje - gostovala je Otroška folklorna skupina Breznica. Plesalci so predstavili splet Šolsko dvorišče. Na koncertu so nastopili še Ana Curk (viola), Nuša Ambrožič (hip-hop) in Miha Kolman (trobenta). Na koncu sta oba pevska zbora skupaj zapela še himno bližajočim počitnicam - Bratovščina Sinjega galeba - 30. 5. 2003

Nazaj na vsebino