2001 - 2002 - Pevski zbori OS Bled

Pojdi na vsebino

2001 - 2002

MPZ OŠ Bled
Septembra 2001 je bil mladinski zbor na blejski šoli na novo postavljen. Vaje so potekale trikrat tedensko. Učenci so se jih udeleževali, ko so imeli čas. Skupne vaje smo imeli le v primeru, če sem učence potegnila od pouka. Ob koncu šolskega leta je zbor štel 30 pevk in pevcev. Vsi so prejeli oceno zelo uspešno k oceni iz glasbene vzgoje.
SODELOVANJE NA PRIREDITVAH IN KONCERTI...

- sodelovanje na šolski prireditvi ob Plemljevem dnevu - 8. 12. 2001
- sodelovanje na šolski prireditvi ob Slovenskem kulturnem prazniku - 7. 2. 2002
- sodelovanje na območni pevski reviji v OŠ Staneta Žagarja v Lipnici - 15. 4. 2002
- 1. letni koncert šolskih pevskih zborov S pesmijo v poletje (gostovala je Mešana pevska skupina Dr. France Prešeren iz Žirovnice) - 5. 6. 2002
Nazaj na vsebino