2002 - 2003 - Pevski zbori OS Bled

Pojdi na vsebino

2002 - 2003

MPZ OŠ Bled
Vaje so potekale podobno, kot prejšnje leto - trikrat tedensko pred poukom. Vse pevke so ob koncu šolskega leta prejele oceno zelo uspešno k oceni iz glasbene vzgoje, osmošolke pa so prejele tudi priznanja za sodelovanje v mladinskem pevskem zboru.
SODELOVANJE NA PRIREDITVAH IN KONCERTI...

- sodelovanje na šolski prireditvi ob Plemljevem dnevu - 9. 12. 2002
- sodelovanje na krajevni prireditvi Podajmo si roke v Festivalni dvorani na Bledu - 27. 2. 2003
- sodelovanje na krajevni prireditvi Blejski šopek v Festivalni dvorani na Bledu - 8. 3. 2003
- 2. letni koncert šolskih pevskih zborov S pesmijo v poletje (gostovala je Otroška folklorna skupina Breznica pod vodstvom Malči Možina. Nastopili so še Ana Curk z violo, Nuša Ambrožič s plesno hip hop točko in Miha Kolman s trobento) - 30. 5. 2003
Nazaj na vsebino