Društvo
Rodoslovje - prva stran    nazaj
grb
Slovensko 
rodoslovno društvo
D r e v e s a
Na zalogi so še kompleti prejšnjih letnikov. Cena enega letnika je 6.000 SIT; za naročilo kompleta se obrnite na blagajničarko.

Stvarno kazalo vseh številk: 
Kazalo člankov po posameznih številkah

Drevesa'94
Drevesa'95
Drevesa'96

Številka pred naslovom članka pomeni stran.
I. Letnik 1994

1/94 
1. Vabilo na srečanje krožka rodovnikarjev, 20.4.1994 
3. Rodovnik in računalnik
2/94 
1. Društvo ali krožek, sekcija ali klub… 
2. Imeli smo prvi sestanek 
2. Nova verzija programa Brother's Keeper
3. Predstavitev slovenskega rodoslovnega društva iz ZDA (A. Peterlin) 
3/94 
2. Predstavitev prevedene verzije programa BK5 
3. Spisek rodovnikarjev 
4. Computer interest groups 
5. Moji predniki - matične knjige (M.Kocmur) 
7. Priporočila za delo pri zbiranju rodovniških podatkov (P.Hawlina) 
11. Deset let gor ali dol - zbiranje podatkov pri sorodnikih (P.Hawlina) 
4/94 
1. Medsebojni stiki (P.Hawlina)
3. TT: Peter Hawlina
-  Priloga: Tečaj za delo z rodoslovnim računalniškim programom (J.Toplišek)
II. Letnik 1995
1/95 
7. Kaj je genealogija - I. del (P.Hawlina)
10. Genealogija v "Encyclopedia Americana" (J.Frazer)
16. Društvo, krožek ali klub?
2/95 
6. Kaj je genealogija - II. del (P.Hawlina)
9. Biološki in zakoniti starši (oče) (P.Hawlina)
11. Rodovnik po Bachofnu - materinske rodovne linije (C.Petzold)
15. Sodobni pripomočki pri rodoslovnem raziskovanju - telefonski imenik (J.Toplišek) 
21. Prenašanje arhivskega gradiva na sodobne medije - uvod (P.Hawlina)
23. Naučimo se branja gotice (J.Gasparič)
28. Kaj delamo: mag. Stanislav Južnič
3/95 
6. Obisk Zgodovinskega arhiva v Škofji Loki
7. Brother's Keeper 5.2 - tečaj (J.Toplišek)
8. Krožek jemlje slovo, društvo ponuja roko (P.Hawlina)
11. Prenos arhivskega gradiva na sodobne nosilce - I. (P.Hawlina)
17. Uporaba skenerja pri rodoslovnem delu (J.Toplišek)
21. O moji zbirki podatkov iz matičnih knjig (J.Hudales)
22. Družinski arhivi in njihov pomen (M.Drnovšek)
25. Priimek, family name, Familienname - od kod in zakaj, I. del (R.Švajger)
26. Od zibeli do groba - župnija Velenje po matičnih knjigah 1790-1900 (J.Hudales)
31. Kaj delamo: Nenad Novakovič
4/95 
4. Pol tisočletja kočevskih urbarjev (Stanislav Južnič)
5. Ustanovitev društva (P.Hawlina)

6. Predsednikova vizija (P.Hawlina)
8. Prenos arhivskega gradiva na sodobne nosilce - II. (P.Hawlina)
14. Priimek, family name, Familienname - II. del (R.Švajger)
16. Če ne boš nehal, te bom tožil - odnos do rodoslovja v Sloveniji (P.Hawlina)
19. Iz rodovnikarjeve beležnice - Žitnikovi (L.Kobi)
28. Od zibeli do groba - župnija Velenje v matičnih knjigah 1790-1900, nadaljev. (J.Hudales)
33. Kaj delamo: Mariano Rugale (tudi o epitafiki)
38. Zgodbe z Interneta - stiki med rodoslovci (J.Toplišek)
5/95 
6. Prenos arhivskega gradiva na sodobne nosilce - III. (P.Hawlina)
9. Priimek, family name, Familienname - III. del (R.Švajger)
10. Ko smo izčrpali vire iz matičnih knjig - v zemljiško knjigo (F.Štukl)
12. Koliko prednikov so imeli moji predniki (P.Hawlina)
15. Od zibeli do groba - župnija Velenje v matičnih knjigah 1790-1900, nadaljev. (J.Hudales)
19. Kaj delamo: Leon Drame
21. Iz tujega tiska (rodoslovne revije)
25. Povej mi s kom se družiš - raziskovalni stiki društva in posameznikov

26. Knjiga Genealogy Online - recenzija (T.Pisanski)
27. TT - Lojze Kobi

29. Rodoslovni podatki na ogled po Internetu (T.Pisanski)
6/95 
7. Prenos arhivskega gradiva na sodobne nosilce - IV. (P.Hawlina)
10. Kako zdravo je tvoje drevo? (P.Hawlina)
15. Priimek, family name, Familienname - IV. del (R.Švajger)
20. Nekaj pogostih rodovniških izrazov v nemščini (J.Gasparič)
23. Rodoslovni viri - Slovenija v zbirki Rodoslovne družbe Utah (P.Hawlina)
29. Od zibeli do groba - župnija Velenje v matičnih knjigah 1790-1900, nadaljev. (J.Hudales)
35. Rodoslovje in krajevna zgodovina - Kropa (J.Šmitek)
37. Genealogicko-heraldicky Hlas - Slovaška (P.Hawlina)
38. Genealogical Computing (P.Hawlina)
39. Rodoslovje v Avstraliji (T.Pisanski)
42. TT - Janez Toplišek
7/95 
5. Ustanovljeno Slovensko rodoslovno društvo
8. XVI. srečanje mladih raziskovalcev zgodovine v Stični ("Iz družinskega arhiva") (J.T.Cvetko)
10. Kostelski duhovniki zadnjih 500 let (S. Južnič)
11. Prenos arhivskega gradiva na sodobne nosilce - V. (P.Hawlina)

17. Pisanje družinske kronike (V.Butina)
20. Priimek, family name, Familienname - V. del (R.Švajger)
22. Rodoslovje in gospodarska zgodovina - Kropa, železarstvo (J.Šmitek)
25. Od zibeli do groba - župnija Velenje v matičnih knjigah 1790-1900, nadaljev. (J.Hudales)
31. Kaj delamo: Olaf Lovrenčič
33. TT - Elaine Zakrajsek Smythe
33. Odmevi na predstavitev našega rodoslovja po Internetu (T.Pisanski)
8-9/95 
8. Občni zbor društva 11.7.1995
11. Prenos arhivskega gradiva na sodobne nosilce - VI. (P.Hawlina)
14. Slovenski arhivi na Internetu (T.Pisanski)
16. Pol tisočletja stari kočevarski in kostelski urbarji (S.Južnič)
25. Raziskovanje izvora rodbine Butina (V.Butina)
33. Priimek, family name, Familienname - VI. del (R.Švajger)
35. Pisanje družinske kronike (P.Hawlina)
43. Deželna deska za Kranjsko (M.Košir)
47. Od zibeli do groba - župnija Velenje v matičnih knjigah 1790-1900, nadaljev. (J.Hudales)
30. Kaj delamo: Tomaž Artel
33. Kaj delajo: Nemška rodoslovna centrala v Leipzigu (L.Kobi)
10/95 
6. Rodoslovni viri, s posebnim ozirom na matične knjige pred l. 1946 (E.Umek)
15. Arhivsko gradivo, zanimivo za rodoslovne raziskave v Zgodovinskem arhivu Ljubljana - popisne pole, zglaševalne pole (S.Anžič)
19. Prenos arhivskega gradiva na sodobne nosilce - VII. (P.Hawlina)
21. Od zibeli do groba - župnija Velenje v matičnih knjigah 1790-1900, nadaljev. (J.Hudales)
24. Rodoslovje in demografija (J.Šmitek)
26. Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos - I. (J.Galjot)
30. Brother's Keeper za okolje Windows (J.Toplišek)
33. Kaj delamo: Lojze Kobi
38. Kaj delajo: Pokrajinski arhiv v Mariboru - I.; osebni viri po priimkih (T.Pisanski)
47. Internet: Helmova rodoslovna delavnica (T.Pisanski)
50. TT - Peter Hawlina

60. Znak Slovenskega rodoslovnega društva
11/95 
5. Od zibeli do groba - župnija Velenje po matičnih knjigah 1790-1900, nadaljev. (J.Hudales)
15. Prenos arhivskega gradiva na sodobne nosilce - IX. (P.Hawlina)
17. Kri ni voda - Družinska srečanja: Peruzzi, Kerini in Stritarji, Sajtl, Kobi
32. Kolikšne so naše zbirke - anketa (P.Hawlina)
38. Iskanje avtohtonih prebivalcev s pomočjo sodobnih virov - zaščitene kmetije (J.Toplišek)
40. Geokodirana imena in priimki (N.Schlamberger) 
44. Kaj delamo: Nadja Gartner-Lenac (Tržiški muzej)
47. Kaj delajo: Pokrajinski arhiv v Mariboru - II. (T.Pisanski)
57. TT - Marjan Koblar
66. Od podatka do rodovnika (razstava v Tršiškem muzeju) 
12/95 
5. Prenos arhivskega gradiva na sodobne nosilce - X. (P.Hawlina)
7. Pregled programov za rodoslovno delo (P.Hawlina)
9. Car Trajan ima kozja ušesa - Zaupnost in varstvo osebnih podatkov (P.Hawlina)
14. Knjižni fondi NUKa s področja rodoslovja (N.Novakovič)
17. Iz rodoslovnih virov - Kropa, fužinarji (J.Šmitek)
19. Uvod v rodoslovje za mlade ljudi (A.Vovko)
24. Biti slovenske krvi bodi Slovencu v ponos - II. (J.Galjot)
31. Osebni ali družinski fond - kaj je to? (M.Kos)
34. Kaj delamo: Peter Hawlina
36. Pokrajinski arhiv v Mariboru - III. (P.P.Klasinc)
42. Slovenski šolski muzej (A.Vovko)
45. TT - Gašper Markelj

47. Questions & answers about genealogy and heraldry in Slovenia, nov. 1995 (T.Pisanski)
51. Razstava Rodovniki družine Dobrin
62. Predsednikov obračun
.
III. Letnik 1996
1/96 
4. Poročilo o dejavnosti v letu 1995
11. Etnogeneza Kostelcev - priimki v preteklosti (S.Južnič)
15. Uskoki - naši predniki (S.Južnič)
22. Slovar krajevnih in osebnih imen (F.Rihtaršič)
23. Prenos arhivskega gradiva na sodobne nosilce - XI. del (P.Hawlina)
25. Kosovi "Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja" (P.Hawlina)
28. "Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser Österreichs", 1906-07 (L.Kobi)
28. Družbeno priznanje društvu
29. Priročnik za rodovnikarje v "help" datoteki (V.Butina)
30. Kako začeti pri rodoslovnem delu? (P.Hawlina) 
31. Kaj delamo: Anton Kos
32. Kaj delajo v Nemčiji
32. Kratka kategorizacija rodoslovcev (P.Hawlina)
2/96 
4. Iz radovljiškega Urbarja za leto 1579 (L.Adam) 
4. Status animarum kot arhivsko gradivo (B.Kolar)
9. Slovenski rodovnik (J.Zalokar)
17. Stopnje sorodstva
18. Priprava za uvod v rodoslovje (M.Naglič)
20. Župniki kot rodoslovci v 19. stoletju (L.Kobi)
25. Župniki kot rodoslovci v 19. stoletju (S.Južnič)
26. Prenos arhivskega gradiva na računalniški medij - XII. del (P.Hawlina)
27. Kaj delamo: Marijan Kranjc
29. Kaj delajo v Avstriji
30. O srečanjih Kraigherjev (J.Kraigher)
31. Odmevi: Naši francoski predniki - o nastanku nekaterih priimkov (M. Kranjc)
32. TT za: Aleksander Slekovec, Jelena Dodočić, Leon Drame
3-4/96 
4. Rodoslovje kot sestavina mormonske cerkve (J.Žontar) 
5. Delo Rodoslovne družbe Utah - varovanje rodoslovnega gradiva (J.H.Grasser) 
6. Delo Rodoslovne družbe Utah (L.Kobi) 
8. Center za družinske raziskave Dortmund (P.Hawlina) 
8. Družinski arhiv: kako ga voditi in hraniti (M.Kos) 
11. Prenos arhivskega gradiva na računalniški medij - XIII. del (P.Hawlina)
12. Raziskovanje priimkov v Sloveniji (J.Keber) 
14. "Kranjci" iz arhiva vicedomskega urada za Kranjsko - I. (L.Adam)
16. Rodoslovje in varstvo osebnih podatkov (N.Novakovič)
17. Pravična delitev - o dedovanju (P.Hawlina)
19. Diskusijska lista za uporabnike programa Brother's Keeper (J.Toplišek) 
20. Možnosti za raziskovanje vojnih žrtev (T.Logar) 
20. Slovenski prevod programa BK za okolje Windows (J.Toplišek)
21. Varnostno kopiranje rodoslovnih podatkov (J.Toplišek)
22. Kaj delamo: Lucijan Adam
23. Kaj delajo - Obisk v knjižnici škotskega rodoslovnega društva (T.Mancini)
25. Kronika "Buhovi s Stirpnika" (J.Anžič)
27. Vtisi po enoletnem sodelovanju v SRD (D.Slekovec)
19. Pregled vsebine DREVES 1994-96 (P.Hawlina)
38. Knjižnice, arhivi in muzeji, ki prejemajo Drevesa
PRILOGA k št. 3-4/96 
3. Rudnik Kropa
4. Gorenjske rodbine (P.Hawlina)
4. Mazzoli (J.Gašperšič)
7. Meščanska poroka (J.Cvirn)
8. Stanovske poroke (N.G.Lenac)
8. Gorenjska - zibelka mogočnih rodov (N.Novakovič)
9. Potomci Štefana Mazzola - z rodovnikom (P.Hawlina)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. Letnik 1997
1/97 
4. Prispevki k poznavanju domačih imen v zvezi z upravnimi funkcijami (F.Štukl)
15. Katastrski operat in zemljiška knjiga s posebnim ozirom na genealoške raziskave (M.Košir)
18. "Kranjci" iz arhiva vicedomskega urada za Kranjsko - II. (L.Adam)
20. Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v ponos! - III. (J.Galjot)
21. Socialna genealogija in zgodovinska demografija v sodelovanju z rodoslovnimi raziskavami (P.Hawlina, E.Henning, D.Slekovec)
23. Kaj je prosopografija (D. Slekovec)

24. Prenos arhivskega gradiva na računalniški medij - XIV. (P.Hawlina)
24. Sistemi oštevilčenja - računalnik (P.Hawlina)
26. Raziskave po naročilu (P.Hawlina)
27. Kolikšne so naše zbirke? (P.Hawlina)
28. Črkarska zmeda - računalnik(P.Hawlina)
28. Knjige hiš v Škofji Loki (P.Hawlina)
29. Vede, ki so povezane z rodoslovjem

30. Koliko prababic živi v Sloveniji? Sodja, Torkar, Blažin (P.Hawlina)
30. Kaj delamo: Marta Berginc, Lidija Rebolj
34. Telefonski imeniki na internetu
35. TT: Franc Šmid
2-3/97
4. Izseljevanje Slovencev; kdaj, od kod, kam, zakaj (M.Drnovšek)
7. O priimkih v Baški dolini (S.Torkar)
10. Miniature iz plemiškega rodoslovja - I. (S.Adam)
12. "Kranjci" iz arhiva vicedomskega urada za Kranjsko - III. (L.Adam)
14. Pradomovina kostelskih Uskokov; Rodbina Butina (V.Butina)
19. Prenos arhivskega gradiva na računalniški medij - XV. (P.Hawlina)
20. Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v ponos! - IV. (J.Galjot)
22. Kaj sem videl (potovanje po Ameriki) (P.Hawlina)
24. Za koreninami (V.A.Catalanov)
25. Kaj povedo grobovi (P.Hawlina)
25. Izreki in citati o rodoslovju

27. Manjkajoči datumi (P.Hawlina)
28. Druga konferenca na temo Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (poročila, referati)
28. Status animarum v nekaterih etnoloških raziskavah (M. Ravnik)
29. Status animarum v računalniku (T. Pisanski)
30. Internet - idealen medij za rodoslovce (A. Tomažič)
31. Nekateri obsežnejši rodovniki (P.Hawlina, L.Kobi)
32. Prenos statusa animarum na elektronski medij (L. Drame)
32. Prepisi priimkov v Nemčiji (P. Hawlina)

34. Kaj delamo: Marija Cerar, por. Teuerschuch
34. Kaj delajo - preslikavanje gradiva v Vzhodni Evropi - mormoni (P.Hawlina)
35. TT: Albert Peterlin
V. Letnik 1998
1-2/98 
4. Zgodba, dolga tisoč let - tuje poselitve na Slovenskem (A.P.Florjančič)
6. Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v ponos! - V. (J.Galjot)
8. Miniature iz plemiškega rodoslovja - II. (S.Adam)
10. "Kranjci" iz arhiva vicedomskega urada za Kranjsko - IV. (L.Adam)
12. Živalski nazivi v imenoslovju (J.Keber)
14. Prenos arhivskega gradiva na računalniški medij - XVI. (P.Hawlina)
15. Kdo se najraje skriva - osebni podatki(N.Novaković)
17. Rodovniki znamenitih Slovencev (L.Benedejčič)
18. Kranjska in zamorc s krono (P.Hawlina)
28. Cerkvena uprava in Slovenci (F.M.Dolinar)
35. Dva poskusa prospografske obdelave (D.Slekovec)
36. Kolikšne so naše zbirke (J.Toplišek)
38. Kronike slovenskih župnij (D.Piber)
38. Challenges Slovenian Descendants Face in Their Ancestral Research (J.J.Johnson)
40. Družinska srečanja: Kerini in Stritarji
40. Izreki in citati o rodoslovju

41. Kaj delamo: Mag. Franc Šmid
43.
Kaj delamo: Andrej Voje
44. TT: Lea Benedejčič, Andrej Voje
46. Ustanovitev podružnice na Vrhniki
47. Razstava v Škofji Loki: "Rod, rodovnik, rodoslovje"
3/98
1. Katalog k razstavi "Nismo od včerajšnjega dne", Škofja Loka, od 29.6. do 30.9.1998
4. Od kdaj rodoslovje
6. Loški rodovniki
6. Rodoslovno delo Antonije Cegnar, por. Šifrer
8. Nekateri klasični prikazi
10. Rodoslovni viri
11. Krajevne monografije
14. Rodovniki zaradi materialnih interesov
15. Družinska srečanja
16. Rodoslovje v svetu
17. Rodoslovje in računalnik
19. Pajek
20. Predstavitev Slovenskega rodoslovnega društva
4/98
4. Zgodba z naslovne strani - rodovniki biblijskih oseb (P. Hawlina)
4. Slovenska priimkovna pokrajina (F. Jakopin)
6. Radovljica: Seznam hiš, njihovih lastnikov in domačih hišnih imen po popisnih številkah v letih 1826 in 1868 (J. Sinobad)
8. Kranjci iz arhiva Vicedomskega urada za Kranjsko, IV. del (L. Adam)
9. Nova funkcija v programu Pajek (P. Hawlina)
10. Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije, XVIII. del (P. Hawlina)
10. A.E.I.O.U. - Habsburžani in slovensko rodoslovje (A.P. Florjančič)
11. A Dream Come True (Ameriški Slovenec prvič raziskoval doma) (A.Gornick, Jr.)
15. Poročilo o simpoziju Rodovniki znanih Slovencev (L. Drame)
15. Rodovniki za splošno rabo - tudi standardi in priporočila (P. Hawlina)
16. Rodovniki znanih Slovencev v zbirki evropskega plemstva (L. Drame)
16. Rodovnik škofa Slomška (A. Kos)
17. Novosti v rodovniku Jurija Vege (F. Rihtaršič)
21. Grafični prikazi večjih rodovnikov (L. Kobi) 
22. Zbirka rodovnikov znanih Slovencev (L. Benedejčič)
22. Gorenjskim elitam naproti (J. Dežman)
22. Rodovniki literatov iz vasi pod Stolom (S. Čop)
23. Dežela - kulturnozgodovinski oris Radovljiške ravnine (J. Sinobad)
24. Kaj povezuje Huga Wolfa, Herberta von Karajana in Slovenijo? (B. Lapajne)
25. Kako nam rodoslovje pomaga rešiti zgodovinske skrivnosti (B. Lapajne)
25. Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v ponos, V. del: Zakaj je Helena Blagne bolj znana kot Janez Lajovic ("J. Galjot" - J. Suhadolc)
29. Predstavitev prve slovenske knjige o rodoslovju (P. Hawlina)
29. Krajevne monografije (Crngrob, Jezersko)
30. Zgodovina hiš južne Koroške (F. Šmid)
31. Kaj delamo: Lea Benedejčič in Jože Sinigoj

34. Rodoslovno delo Justine Kramar, por. Jagodič - Želimlje (J. Stanojević)
36. (Računalniški) rodoslovni projekti v Nemčiji (G. Junkers)
38. Obisk pruskega arhiva v Berlinu (T. Pisanski)
38. Pariški rodoslovni utrinki (P. Hawlina)
41. Razstava: Kranjska in zamorc s krono (P. Hawlina)
VI. Letnik 1999
1-4/99  (59 strani, barvne fotografije!)
4. Rodovnik dubrovniških plemiških družin med 12. in 16. stoletjem (Dremelj, Mrvar,Batagelj) 
11. Predniki in potomci Celjskih grofov (F. Šmid) 
14. Katarina Hofstetter in Jakob Schellenburg (F.Šmid) 
17. Družinogram - družinska medicina (D. Zrimšek) 
19. Miniature iz plemiškega rodoslovja (S. Adam) 
20. Kranjci iz arhiva vicedomskega urada za Kranjsko (L. Adam) 
21. Cesarjev pečat (P. Hawlina) 
23. Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (P. Hawlina) 
25. Rodbinski priimki iz rastlinskih imen (I. K.) 
32. Rodoslovje v Avstriji (F. Gundacker)
38. Naslovi avstrijskih arhivov (F. Gundacker) 
39. Biti slovenske krvi, bodi Slovencu v ponos (J. Galjot) 
41. Prebivalci mesta Kranja leta 1754 (F. Rihtaršič) 
42. Največja rodoslovna zbirka je sedaj dostopna tudi na internetu - Family Search (A. Lotrič) 
43. Kolikšne so naše zbirke (J. Toplišek) 
44. Prvi slovenski priročnik za rodoslovni program Brother's Keeper (J. Toplišek)
45. Knjige, pomembne za rodoslovce (A. Švajger) 
46. Smrt Jurija Vege 
48. Genetska analiza v rodoslovju
49. Kaj delajo: Rodoslovni vtisi iz Londona (P. Hawlina) 
51. Librarrie de la Voute - pri Parizu (T. Pisanski) 
52. Kaj delamo: Milan Govekar, Danica Glavan
54. TT: Danica Glavan in Milan Govekar
54. Stahovica: hiša Mihaela Šimenca
55. Sodelovanje med SRD in SGS (Slovenian Genealogical Society, ZDA)
56. Podružnice: Ustanovitev obalne podružnice SRD, Poročilo o delu Vrhniške podružnice
57. Sodelovanje SRD s Svetovnim slovenskim kongresom
57. Predavanje v Brežicah
57. Računalnik v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani
58. Vodnik po zbirkah Arhiva Slovenije in Vodnik po zbirkah Nadškofijskega arhiva v Ljubljani.
VII. Letnik 2000
1-2/2000 (31 strani)
4. Moje življenje - pripomoček za zbiranje biografskega gradiva (M. Makarovič) 
7. Naši starodavni predniki (antropologija) - M. Štefančič 
10. Miniature iz plemiškega rodoslovja. Poljški vitezi z gradu Kamen pri Begunjah (S. Adam) 
11. Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XX. del - o pravilnem zapisovanju imen) - P. Hawlina 
13. Branje pisane gotice; Kako delamo z računalniško pisano gotico? (J. Toplišek) 
15. Rezijani nas vodijo v predzgodovino slovenskega prostora (F. Megušar) 
16. Amazing what a little information can do! (Henry & Anne Grosel) 
17. Lost Children (P. Hawlina) 
19. Krajevni rodoslovni viri (J. Toplišek) 
20. Westfalski Slovenci (T. Logar) 
20. Nova verzija programa Brother's Keeper - 6.0 (P. Hawlina) 
21. Pokopališča in nagrobniki pri nas v Sloveniji (M. Rugale) 
23. Aleja zaslužnih: Tone Ravnikar (družina Ručigaj), 1920-1980 
24. Rekorderji: začetek nove rubrike o "rodoslovnih" rekordih. 
25. Mladinski kotiček: Zakaj sovražim rodoslovje (N. Lampič) 
25. Kaj delamo: Ema Goričan (Ogrinovi)
28. Kaj delajo: George Plautz 
29. TT: Ema Goričan
30-31. Prvo leto dela obalne podružnice rodoslovnega društva
3-4/2000 (58 strani)
1. Slovenskim Orlicam pristrižene peruti - ženska onomastika; Orlice - nove objave (M. Matičetov)
11. Razlaganje izvora priimkov v Sloveniji (J. Keber)
15. K slovenskim priimkom na -ar (S. Torkar)
16. Centralni register prebivalstva (I. Tršinar)
19. Rodovi na gradu Smlednik (M. Zupančič)
20. Od Luksemburga do gradu Jama pri Postojni - Windischgrätz (N. Novaković)
27. Manj znani krajevni viri (J. Toplišek)
27. Ali še žive potomci andeških grofov (F. Šmid)
28. Kdo je bil lotarinški kralj Svetopolk? (F. Šmid)
29. Biti slovenske krvi,...Hlapci, za hlapce rojeni...? (J. Galjot)
31. Kratko premišljevanje o koreninicah, imenih, osebni lastnini in srednjeročnem planu (M. Paternoster)
31. Kolikšne so naše rodoslovne zbirke? (J. Toplišek)
36. Obveščanje po elektronski pošti (J. Stanojević)
36. Prebivalstvo podšmarnogorskih vasi skozi stoletja (J. Šilc)
37. TT: Jurij Šilc

38. Ali jih kdo pozna? Spomini Milana Škerlja - 1. del - Črnomelj, Kranj, Žužemberk (D. Slekovec)
40. A.M.Slomšek - TT: zbirna tabela družinskih priimkov (J. Toplišek)
42. Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije (XXI) - P. Hawlina
43. Kaj delamo: A. Zvone Bah - Bahovi s Kozjanskega; 
Anton Pavlovčič

44. Kaj delajo: Imamo i nemamo - Rodoslovje na Hrvaškem (N. Labus)
45. Rekorderji: Jožef Kenda, 109 let

46. Recenzije: 2000 (T.Kovač A.) in Dolenjska trilogija (T. Jakše)
47. Kronika župnije Reteče
59. Mednarodna rodoslovna konferenca 2001 (najava)
VIII. Letnik 2001
1-2/2001 (39 strani)
4. Genealoško raziskovanje prednikov najdenčkov - rejencev (B. Golec)
4. Tržaški in ljubljanski najdenčki v Kumljanskih hribih (B. Golec)
13. Tolminski puntar Matej Podgornik (M. Oblak)
14. Štirje radioaktivni praočaki in njihovi potomci (P. Florjančič)
16. Lastniki gradiča Rocen v Tacnu pod Šmarno goro (J. Šilc)
19. Slovar izrazov, vzetih iz Vodnika po župnijskih arhivih (zajeto tudi v SLO rodoslovnem slovarju)
20. Rodovnik Cankarjev (F. Cankar)
23. Stare merske enote (S. Arh)
24. Slovenski priimki na Slovaškem (V. Bohinc)
25. Ali jih kdo pozna (spomini Milana Škerlja) - 2. del - Novo mesto (D. Slekovec)
28. Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije - XXII  (P. Hawlina)
29. Rodbina Butina - najnovejša raziskovanja - Istra (S. Južnič)
30. Aleja zaslužnih - Franc Pokorn (P. Hawlina)
31. Odmevi: Babnice na -ka in na -ca (F. Štukl); 
31. Pueblo County Historical Society (J. Toplišek)
32. Kaj delamo: Evstahij Moder.
33. Rodovnik "samotorških" Cankarjev (Franc Cankar)
34. Rekorderji: Trenutno najstarejši slovenski rodovnik? - Smrekar, Leskovec (L. Kobi - J. Toplišek)
36. TT: Evstahij Moder
40. Rodoslovna konferenca 2001 - najava


4/2001 (47 strani)
4. Rekonstrukcija Statusa animarum župnije Šmartno pod Šmarno goro za leto 1754 (L. Artel - J. Šilc)
13. Tacenske sodarske rodbine - Medved, Čižman (J. Šilc)
20. O poreklu Franca Pavla Kosa (1772-1839), lastnika Kosove graščine na Jesenicah (J. Zalokar)
21. Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije - XXIV (P. Hawlina)
22. O izvoru priimka Toplišek (J. Toplišek)
25. Nepozaben izlet Kraigherjevega rodu (V. Predan)
26. Kratka zgodovina rodovine Kraigher (M. Rosina)
27. Ali je kaj zanimivega za rodoslovce v starološki župnijski knjižnici? (A. Florjančič)
28. Klevevški grb (P. Hawlina)
29. Zakaj se nova verzija programa Brother's Keeper tako počasi uveljavlja? (J. Toplišek)
31. Veliki prikazi s programom BK6 (A. Osrajnik)
31. Nekaj dodatkov k programu PAJEK (P. Hawlina)
31. Tiskanje slik, pripravljenih s programom PAJEK (V. Batagelj)
32. Priprava slik in iskanje zanimivih vzorcev porok v rodovniku s programom PAJEK (A. Mrvar)
33. Ali jih kdo pozna? - spomini Milana Škerlja - 3. del - na Dunaju (D. Slekovec)
37. Dvakrat pokopan in še živ (I. Grčar)
38. Kako spodbuditi otroka za rodoslovje (T. Mamić)
38: Knjige: Dnevnik Olge Rudež Kosler
39. Kaj delamo: Cveto Florijan Stanislav Lukežič in Marija Darinka-Marinka Lukežič roj. Koren
39. Aleja zaslužnih: Rafael Ogrin (E. Goričan - T. Kos)
41. TT: P. Hawlina
43. Rekorderji - trije pari dvojčkov na eni strani statusa animarum (P. Hawlina)
45. Rodoslovna konferenca - poročilo (P. Hawlina)
46. Rodoslovni dogodek na Vrhniki - 150 let slikarja Simona Ogrina (E. Goričan)

3/2001 (87 strani) - Zbornik referatov rodoslovne konference, september 2001
4-5. Pozdravni nagovori (A. Peterlin, E. Nick, P. Hawlina)
6. Stiki s Slovenci po svetu - kdo je kdo v Sloveniji (Z. Žigon)
7. Zgodovina Slovenije v nekaj stavkih (S. Granda)
10. Vzroki za izseljevanje Slovencev v zadnjih dveh stoletjih (M. Drnovšek)
13. Evidenca potnikov v Tržaški luki (A. Kalc)
16. Arhivi ameriških priseljencev (A. Peterlin)
18. Slovenske naselbine v ZDA (M. Klemenčič)
23. Slovenci v Avstraliji (J. Okorn)
24. Emigranti v moji rodoslovni zbirki (L. Drame)
25. Slovenci v habsburški vojski (R. Stergar)
29. Arhivi v Republiki Sloveniji - zakladnica virov za rodoslovna raziskovanja (V. Žumer)
35. Zgodovinski arhiv Ljubljana in njegovo gradivo, zanimivo za rodoslovne raziskave (S. Anžič)
37. Fondi v Nadškofijskem arhivu Ljubljana (L. Žnidaršič Golec)
40. Možnosti rodoslovnih raziskav na Madžarskem - s posebnim ozirom na zahodno Madžarsko (G. Kover)
42. Novejše genealoške raziskave na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju (A. Hozjan)
45. Cerkveni arhivi v zahodni Sloveniji (M. Vogrin)
45. Vrste arhivskih i drugih dokumenata kao izvor za genealoška istraživanja (M. Modrušan - Hrvatska)
48. Zemljiški kataster in zemljiške knjige (M. Košir)
52. Izvor slovenskih priimkov (J. Keber)
54. Nemška paleografija od 16. do 20. stoletja (M. Košir)
61. Vodilni v rodoslovnih raziskavah (H.W. Azmann)
62. Šest let rodoslovne spletne strani (T. Pisanski)
64. Spletna stran mednarodnega slovenskega rodoslovnega društva (G.J. Plautz)
65. Opravljene in načrtovane aktivnosti SGSi (E. Repic)
66. Računalniški pripomočki in datoteke za rodoslovce (P. Hawlina)
67. Kočevje - zgodnji začetki (E. Skender)
73. Rodoslovne raziskave na Kočevskem (K. Pruente)
74. Migracije v Sloveniji v luči nemških priimkov (E. Krisch)
75. Kočevska - pusta in prazna (M. Ferenc)
77. Zgodovina območja Kostel od konca 15. do konca 19. stoletja (S. Južnič)
80. Izkušnje profesionalnega rodoslovca (B. Lapajne)
81. Organizacija, podružnice / aktivnosti SGSi (R.M. Jisa)
82. Slovenian Genealogical Society International, inc. Organiziranost, resursi in indeksi (A. Peterlin)
84. Rodovniki - iskanje prednikov po naročilu (T. Mamić)
IX. Letnik 2002
1/2002 (47 strani)
4. Iz družinskega arhiva (Nace, Cene, Iva, Eva Hawlina, raziskovalna naloga) - 
Od kod so predniki
Družinski miti
Življenjepisi
Viri in dokumenti
Rodovniški prikazi

-----------------------------------------------------------
2/2002 (51 strani + popravki v štev. 3-4/2002)
4. Ugotavljanje sorodstvenih povezav z genetskimi metodami (I. Zupanič Pajnič)
11. Urbarji - pomoč pri iskanju najstarejših prednikov (J. Šilc)
22. Ženitveni zapisnik, pomen rodoslovnega vira (J. Toplišek) - objavljena je napačna verzija, gl. pravo besedilo na spletnem naslovu!
25. Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije - XXV. (P. Hawlina)
27. Ohranjanje arhivskega gradiva (P. Hawlina)
28. Uporaba telefonskega imenika v rodoslovju - razširjenost priimka Škerlj (D. Slekovec)
29. Ali jih kdo pozna - četrti del (D. Slekovec)
32. Računalniški pripomočki pri rodoslovnih raziskavah (P. Hawlina)
33. Priporočila rodovnikarjem, ki svoje poreklo v Sloveniji raziskujejo iz tujine (P. Hawlina)
36. Slovenija - Sources and Resources - Slovenian-American Genealogy (A. Peterlin)
40. Nekaj priporočil glede oblikovanja grbov in zastav (P. Hawlina)
41. Družinska srečanja (L. Drame)
41. Popis prebivalstva v ZDA za leto 1930
42. Zagreb dobiva Centar za iztraživanje obiteljskog podrijetla
42. Aleja zaslužnih - Franc Pahulje (A.P. Florjančič)
44. Odziv na prispevek E. Krischa v Drevesih 3/2001 (S. Torkar)
44. Kaj delamo - Marjan Zupan
48. Sedmi simpozij Slovenskega rodoslovnega društva (L. Drame)
48. Izlet članov SRD v Nabrežino (T. Tomazo-Ravnik)
50. Poročilo o občnem zboru SRD (V. Butina)

3-4/2002 (47 strani)
4. Osebna imena in njihovi dodatki v luči slovenskega pravopisa in zakonodaje (S. Berk)
15. Rodovnik Jakoba Aljaža (J. Šilc)
19. Gabrijel Gruber je bil pred dvesto leti izvoljen za generala jezuitskega reda (S. Južnič)
20. Ali jih kdo pozna - peti del (D. Slekovec)
27. Stara Hišna imena (M. Berginc)
30. Seznam priimkov iz krstnih matičnih knjig za Vrhniko v obdobju 1633-1700 (J. Žitko)
34. Spisek krajevnih imen v Sloveniji za rodoslovce (P. Hawlina)
35. Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije - XXVI. (P. Hawlina)
36. Kolikšne so naše zbirke (P. Hawlina)
36. Napoleonovi vojaki (P. Hawlina)
37. Kako drago je rodoslovje (P. Hawlina)
39. Tisoč let Stražišča (P. Hawlina)
40. Telefonski imenik za Hrvatsko na CD (J. Toplišek)
40. Deveto srečanje sorodnikov Modic-Bole (N. Pogačnik Kansky)
41. Kaj delamo - Janez Žitko
42. Valentin Erjavec - in memoriam (T. Erjavec)
44. Rodoslovni standardi (P. Hawlina)
47. Arhivske takse - Nadškofijski arhiv Ljubljana

 

X. Letnik 2003
1/2003 (43 strani)
4. Cerkveni (in civilni) predpisi v zvezi s porokami med sorodniki (J. Hawlina
6. Zakonske zveze med sorodniki (P. Hawlina)
8. Rodoslovno raziskovanje z viri v Slovenskem šolskem muzeju (B. Šuštar)
9. Popis duš v župniji Vodice za časa cesarice Marije Terezije (J. Šilc)
20. Erbergi in njihovi sorodniki med ljubljanskimi jezuiti - ob 300-letnici Hallersteinovega rojstva (S. Južnič)
21. Prenos arhivskega gradiva na sodobne medije - XXVII. (P. Hawlina)
24. Matični register - sodobna zakonska ureditev (J. Toplišek)
27. Programa GeneWeb (N. Novaković)
28. Še o programu GeneWeb (P. Hawlina)
31. Ali jih kdo pozna - šesti del (D. Slekovec)
36. Pomembnejši slovenski izseljenci (P. Hawlina)
38. Moj prednik ni (več) morilec (T. Mamić)
38. Srečanja rodoslovcev v Mariboru (M. Prašnički)
39. Kaj delamo - moji Gošniki in Mežnaršiči (D. Gošnik)
41. Zapisnik občnega zbora SRD z dne 10.6.2003
42. Akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za ohranjanje arhivskega gradiva
43. Slovenian Genealogical Society Conference (Ed Kucler)
 
 
   

  

Na vrh