Vodilni v rodoslovnih raziskavah

Harald W. Azmann

(prevod: mag. Janez Toplišek)

Rodoslovno družbo Utah (ZDA) je leta 1894 kot nepridobitno organizacijo ustanovila Cerkev Jezusa Kristusa svetnikov poslednjih dni; od takratnih 13 članov je zrasla v mednarodno organizacijo, ki vključuje več kot 700 visoko usposobljenih in predanih posameznikov s sedežem v mestu Salt Lake City, Utah, ZDA.

Danes, več kot sto let pozneje, segajo dejavnosti družbe po vsem svetu. Osebje odlično obvlada zgodovino, krajevne študije, knjižničarstvo, mikrografijo, digitalno obdelavo slik, poslovno upravljanje in množico jezikov. Cerkev Jezusa Kristusa svetnikov poslednjih dni podpira razvijanje mnogih pomembnih virov, da bi spodbujali svoje pripadnike in raziskovalce po svetu pri iskanju svojih družinskih korenin. Ti viri zajemajo:

Storitve za družinsko raziskovanje po internetu (The Family Search Internet Genealogy Service)

· Prosto dostopna storitev za iskanje družin preko spleta www.familysearch.org je začela delovati 24. maja 1999.

· Raba spletnega mesta familysearch.org je s povprečnim dnevnim dostopom 9 milijonov daleč presegla predvidevanja.

· Spletno mesto vključuje zbirko prednikov (Ancestral File) s 36 milijoni družinsko povezanih imen in mednarodni rodoslovni indeks (IGI), ki zajema preko 600 milijonov imen.

· Spletno mesto je tudi portal za dostopanje do tisočev drugih rodoslovnih spletnih strani.

· Uporabniki mesta familysearch.org lahko pošljejo informacije v zbirko rodovnikov (Pedigree Resource File).

· Familysearch.org omogoča uporabnikom, da sodelujejo z drugimi raziskovalci in uporabijo njihove informacije za dopolnjevanje družinskih zapisov.

Knjižnica družinskih raziskav (The Family History Library)

· Knjižnica družinskih raziskav v Salt Lake Citiju (Utah) omogoča dostop do največje svetovne zbirke rodoslovnih zapisov.

· Knjižnične rodoslovne informacije so zbrane na več kot dveh milijonih mikrofilmskih zvitkih, na 180.000 mikrofiših in v 228.000 knjigah oz. 4.500 periodičnih tiskih.

· Dodatno k filmanim in tiskanim zbirkam vsebuje knjižnica podatkovne zbirke, kot so zbrika družin (Ancestral File), seznam socialnih zavarovancev ZDA (U.S. Social Security Index) in vojaški seznam (U.S. Military Index).

· Leta 1999 je bil povprečen mesečni prirast informacij 4.500 mikrofilmskih zvitkov in 700 knjig.

· Dnevno obišče knjižnico več kot 2.000 oseb.

· Okrog 450 članov osebja in prostovoljcev je na razpolago, da pomagajo tako novincem kot rodoslovnim izvedencem.

· Knjižnica družinskih raziskav je povezana z več kot 3.500 centri za družinske raziskave (Family History Centers), ki so v 65 državah.

Mikrofilmanje dokumentov

Če se stari zapisi uničijo, so lahko za vedno izgubljene povezave s preteklostjo. Minljivi zgodovinski dokumenti se lahko zaradi pogoste uporabe tudi poškodujejo. Drugače je z mikrofilmskimi kopijami, ki jih lahko velikokrat uporabimo in poljubno reproduciramo; s tem ohranimo nedotaknjen izvirnik, ki bo nepoškodovan na voljo bodočim generacijam.

V sodelovanju z arhivi in drugimi institucijami, ki hranijo dokumente, je Rodoslovna družba iz Utaha začela mikrofilmati in shranjevati zapise leta 1938. Do danes je družba mikrofilmala v več kot 100 državah. Sodelujočim ustanovam zagotovi brezplačno mikrofilmsko kopijo njihove dokumentacije. Mikrofilmi, shranjeni pri družbi, služijo kot varnostne kopije za arhive po vsem svetu in s tem zagotavljajo pomembno varstvo v primeru poškodovanja ali izginotja.

Hramba mikrofilmov

Družba hrani mikrofilmane zapise v votlini granitne gore blizu Salt Lake Citija (Utah). Votlina je v kanjonski steni 700 čevljev (200 m) pod trdnim granitom in je klimatsko nadzirana za shranjevanje mikrofilmov. Šest prostorov votline lahko hrani kopije več kot 25 milijonov zvezkov po 300 strani (okrog 6 milijonov mikrofilmskih zvitkov). Tukaj so zapisi z vsega sveta varni pred nezgodami, ki bi jih povzročila narava ali človek.

Pomoč raziskovalcem

Ljudje, ki želijo zvedeti več o svojih prednikih, morajo znati poiskati zgodovinske listine in jih učinkovito uporabiti. Glede na to, da Rodoslovna družba iz Utaha pridobiva kopije zapisov z vsega sveta, vsakega sistematično katalogizira po datumu, kraju izvora in vrsti zapisa. Ta katalog je dostopen na mikrofišu in je kot del sistema FamilySearch avtomatizirana rodoslovna informacija.

Dodatno h katalogu ima FamilySearch še mnoge druge vire, ki vsebujejo informacije o družinski zgodovini milijonov umrlih oseb. Pri graditvi teh zbirk virov družba sodeluje z drugimi organizacijami, kjer računalniško obdelujejo in indeksirajo župnijske zbirke, popise prebivalcev in druge zbirke.

Raziskovalci lahko v številnih krajih po svetu uporabljajo računalniški sistem v okviru FamilySearch, vključno s knjižnico in centrom v Salt Lake Citiju, obširno svetovno mrežo centrov in druge rodoslovne in izobraževalne ustanove. Kolikor dopuščajo predpisi in pogodbene obveznosti, so kopije zapisov iz družbine zbirke raziskovalcem dostopne po vseh teh krajih.

Delovati skupaj

Nobena posamična skupina ne more ohraniti, organizirati in narediti dostopnih vseh informacij, ki so v najpomembnejših rodoslovnih listinah po svetu. Ta brezmejna naloga narekuje sodelovanje tistih, ki hranijo zapise in raziskovalcev po vsem svetu. V duhu sodelovanja se Rodoslovna družba iz Utaha čuti dolžno sodelovati z drugimi, da bi ohranili rodoslovne zapise in pospeševali družinske raziskave.

Za več informacij prosimo poglejte na naslovu www.familysearch.org.