Migracije v Sloveniji v luči nemških priimkov

Erik Krisch

 

Področje današnje Slovenije je bilo stoletja del Habsburške monarhije. Kot nam zgodovina pove, so Slovenci poselili to področje med 6. in 9. stoletjem. V 14. stoletju je bila dežela priča kolonizacije iz avstrijskih in nemških dežel in to današnje področje Gorenjske (Selška dolina, Škofja Loka z okolico) in Kočevske.

Kot primer sem vzel priimek Begusch-Beguš izhajajoč iz področja Tirolske in našel devedeset (90) naslovov v Slovenskem telefonskem imeniku 2001, porazdeljenih na področja posameznih področnih kod : 01-20, 02-2, 03-0, 04-30, 05-37, 07-1.

Uvodni ali vzorčni prikaz migracije Kočevarjev v Sloveniji, želim podati z današnjo porazdelitvijo priimka Kočevar in Hočevar.

Te priimke so dobili ljudje, ki so se priselili v ostala področja Slovenije iz Kočevske.

Področne kode                                  01    02     03     04      05     07

Priimek Kočevar 360 naslovov       122    38     53      21     40     86

Priimek Hočevar 946 naslovov        551    20    47      64      58   206

Skupno 1306 naslovov                     673     58  100     85       98   292

Za zibelko priimkov nemškega izvora v današnji Sloveniji sem izbral Kočevsko.

Kolonisti na Kočevsekem so izhajali iz področij: vzhodna Tirolska - zahodna Koroška, Bavarska, in nekateri iz Lorraine, Frakovske in Turingije.

Kočevski Nemec, nadučitelj Josef Perz, je pripravil 316 nemških priimkov, ki so bili v rabi na Kočevskem in to objavil v letu 1935. Naslovil jih je “prinešeni priimki iz prvotnega območja” (Althergebrahten Gottscheer Familiennamen).

Iz tega zgodovinskega gradiva sem izbral le tiste priimke, ki jih je kot priimke nemškega izvora izbral Ivan Simončič (Les migration au rayion de Kočevje dans la lumiere des noms de famillie - Migracije na Kočevskem v luči priimkov, Etnolog VII, Etnografski muzej v Ljubljani 1934). Ostalo je nekaj priimkov iz liste gospoda Perza, katerih Simončič v citiranem delu ni uvrstil med nemška.Te sem pregledal z g. Janez Kebrom, raziskovalcem Instituta za slovenski jezik na RC SAZU v Ljubljani.

Sledil sem priimke v današnji Sloveniji na enostaven način, s pomočjo telefonskega imenika Slovenije 2001.

Rezultati so prikazani v obeh tabelah. Presenetljivo veliko število priimkov kaže migracijo skozi stoletja in je tudi dokaz asimilacije v Slovenski večini.

Analiza porazdelitve priimkov bi pokazala zgodovino te migracije. Razlaga dobljenih rezultatov pa bo zahtevala globje raziskave, kar pa ni namen te konference.

Upam, da bo moje delo izziv še za druge Slovence z nemškimi priimki in se bodo pridružili tistim, ki smo se lotili tovrstnega raziskovanja.

Zemljevid Slovenije glede na področne kode: