Spletna stran mednarodnega slovenskega rodoslovnega društva

George J. Plautz

Naša spletna stran je oblikovana bolj kot izhodišče za obisk posameznih sestavin (portal). To pomeni, da bodo obiskovalci prek nje našli povezave z mnogimi drugimi spletnimi stranmi in sestavinami, ki niso postavljene na našem strežniku. Na naši spletni strani bo obiskovalec našel spiske osnovnih podatkov, indeksov in prirejenih zapisov. To naj bi bila pomoč pri ožjem iskanju informacij, ki največkrat niso na razpolago kje drugje. S tem vas skušamo napotiti po krajši poti do tistih informacij o vsebini naše spletne strani, to je do informacij o slovenskem rodoslovju, kulturi, zgodovini in podobnem, do katerih bi sicer verjetno tudi prišli, vendar po nekoliko daljši poti.

Po tem uvodu naj vam zaželim dobrodošlico na tej strani.

Avtor v nadaljevanju na kratko predstavlja posamezna poglavja. Prevod je nepotreben. Zainteresiranemu obiskovalcu so na voljo številna poglavja in izbire. Sam si bo moral ogledati in po potrebi izbirati posamezna poglavja in možne povezave.

Nekatere sestavine so dostopne samo članom. Avtor spet našteva številna podpoglavja in povezave.

V nadaljevanju omenja društvena obvestila, ki se za člane objavljajo štirikrat letno. Prva obvestila so izšla leta 1987. Do sedaj jih je bilo 52.

Sledi informacija o oglasnih deskah, ki so se izkazale za zelo priljubljen način razkazovanja in posredovanja lastnega področja raziskav in objavljanja problemskih situacij. Podobna oglasna deska opisuje področja, kjer so se Slovenci zadrževali v večjem številu.

Med referenčnim gradivom so nekateri spiski in indeksi. Tak je indeks, ki je nastal iz Trunkove objave, cerkvene zgodovine, evidence posameznih društev in podobno. Nastaja tudi zbirka osmrtnic.

V izdelavi je datoteka povezav na objavljene članke, knjige ali druge objave. Ta datoteka nastaja iz objav v časopisih kot so Novi svet in nekaterih drugih.

Avtor je zastavil kazalo priimkov, ki so dostopni prek interneta. Tudi ta projekt se občasno dopolnjuje. Marsikdo je s tem pripomočkom uspešno nadaljeval svoje raziskave.

Posebej so ponujene strani, ki so jih na ogled postavili posamezni raziskovalci. Te strani so poučne in uporabne tudi kot vzorec za podobno početje drugim, ki bi želeli svoje raziskave objavljati in tako vzpostaviti stik z raziskovalci istega področja.

Dodan je spisek rodoslovnih pripomočkov in povezav z organizacijami, ki zbirajo in posredujejo gradivo za rodoslovce. Take so zlasti Ancestry, Family Search, Family Tree Maker, Facts pages, telefonski imeniki in priseljenski arhivi.

Na naši strani bo obiskovalec našel dolg spisek pripomočkov za rodoslovno delo. V to skupino spadajo vodniki, zemljevidi, slovarji imen krajev, priporočila za delo, (spletni) naslovi drugih rodoslovnih društev.

Delo ni nikoli končano in sproti se kažejo nove možnosti. Vabim vas k sodelovanju. Najdete me na naslovu george@sloveniangenealogy.org.