Slovensko rodoslovje

        Genealogie in Slowenien                   Slovenian Genealogy                       

SLOVENSKO RODOSLOVNO DRUŠTVO
* predstavitev društva SRD
* včlanitev v društvo; program društvenih srečanj
* redne dejavnosti društva
* društveno glasilo
DREVESA
* projektiprireditve - akcije
* svetovne konference slov. rodoslovcev 2001, 2008
* elektronska lista rodoslovcev
* pravila društva in pravilniki; člani društvenih organov
* podružnice SRD
* dejavnosti članov - simpatizerjev

METODE IN PRIPOMOČKI
* napotki za začetnike in poznavalce
* obrazci za vpisovanje zbranih podatkov
* rodoslovni računalniški programi
* standardi - metodologije
* rodoslovni slovar (slo - nem - lat)
* nemške pisave in  gotica
* slovarji krajevnih imen
* zgodovinska časovna lestvica
* varstvo osebnih podatkov
* genetika v rodoslovju

  RAZNO
* rodoslovci v tujini
* avstrijske knjižnice
* mediji o rodoslovju
* sodni izvedenci za rodoslovje

Potrebujete rodoslovni program v slovenščini?


Leksikon
priimkov


Grb SRD se sme uporabiti kot podlaga za spletno povezavo s tem spletnim mestom. Vsebina spletnega mesta, na katerem je objavljena povezava, ne sme biti v nasprotju z interesi SRD. V dvomu se obrnite na predsednika društva. 

P r i r o č n i k :
Naslovnica knjige RODOSLOVJE. New Book: Slovenian Genealogy!
Doslej najobsežnejša obdelava slovenske genealogije
(kliknite na sliko).

Prevod poglavja v hrvaščino
Recenzije knjige:
- Zgodovinski časopis 2005/1
- Zgodovina za vse 2005/1

VIRI RODOSLOVNIH PODATKOV
* matične knjige;   ženitveni zapisnik
* vodnik po župnijskih arhivih 
* krajevni rodoslovni viri
* status animarum
* urbarji
* raziskovanje priimkov in imen
* matični dokumenti /knjige po spletu
* pokopališča, grobovi, osmrtnice
* pogrešani-razglašeni za umrle
* svetovni vojni; revolucija, druge vojne 
* družinski arhivi - kronike
* stari časopisi v rodoslovnem raziskovanju
* telefonski imeniki
* zbirke Mormonske cerkve
* arhivi v Sloveniji in na tujem
* plemstvo
* razni rodoslovni viri 

ZBIRKA RODOVNIKOV
* rodovniki znanih Slovencev
* spletne strani slovenskih rodoslovcev
* rodovniki grških mitoloških oseb
* zbirka rodovnikov v oblikah TT in GEDCOM
* stare rodbine na Slovenskem

Najnovejše za rodoslovce in zgodovinarje
(spletna verzija):

Zgodovinski imenik župnij
Slovenian Genealogical Gazetteer
Historisches Pfarrenverzeichnis
für Familienforschung
Guida storica delle parrocchie


Prispevki na teh straneh odražajo mnenja posameznih avtorjev in niso nujno tudi mnenja Slovenskega rodoslovnega društva.
Postavljeno: 2. januar 1997  (v prejšnjem stoletju). Postavitev in vzdrževanje:

Dnevnik sprememb na portalu:

 


10.10.2007 slovar francoskih + italijanskih priimkov; dodane ključne besede; Kako pogosta sta vaše ime in vaš priimek? (Statistični urad RS): http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/viri/priimki.htm  — nova pravila SRD: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/drustvo/pravila.htm   — dodani rodoslovci: Matijovc, Kastelic: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/zbirka/zbirka.htm#slo-rod
11.10.2007 Soška fronta 1915-1917 - forum društva Pro hereditate: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/viri/padli.htm  — na prvi strani pod RAZNO odprte nove rubrike "mediji o rodoslovju" in "sodni izvedenci za rodoslovje":  http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/rod.htm  (preneseni in dodani intervjuji ipd., ki so bili doslej našteti neposredno na prvi strani) — Ekstremna genealogija na pohodu (BBC): http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/razno/genetika.htm — dodani rodoslovci Jurij Šilc, Grampovčan, Trstenjak, Accetto: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/zbirka/zbirka.htm#slo-rod — na prvi strani spodaj dodane povezave na madžarsko rodoslovje + madžarski priimki na: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/viri/priimki.htm
7.11.2007 Na prvi strani je pod VIRI odprta nova rubrika "plemstvo": http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/viri/plemstvo.htm
28.11.2007 Nemško imenoslovje (Onomastik, Namenkunde, Namenforschung...): http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/viri/priimki.htm
1.12.2007 Prevod kazala knjige RODOSLOVJE v angleščino: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/razno/Kazalo.htm
3.12.2007 Nova spletna stran slovenskega rodoslovca (Smukovič): http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/zbirka/zbirka.htm#slo-rod
6.12.2007 Na prvi strani: opuščena rubrika "stari avstrijski časopisi online" in pod viri nova rubrika: stari časopisi v rodoslovnem raziskovanju; med pomembnimi povezavami spodaj, je dodan francoski GENEANET.
23.12.2007 Na vrhu strani (nad grbom SRD) je dodana povezava na pomembno slovensko novost: Spletni leksikon priimkov.
8.2.2008 L’Association Généalogique des Hautes-Alpes  (povezava je shranjena tukaj)
3.3.2008 Med pokopališči (iskalniki grobov/pokojnikov) dodani Žale (Ljubljana), Mirogoj (Zagreb), Graftombe (iskalnik NL).
5.3.2008 Na uvodni strani pod VIRI odprta nova rubrika: matični dokumenti on-line (prva vsebina - Genlias: nizozemski matični dokumenti on-line.)
30.4.2008 Novo oblikovana spletna stran HRD (povezava je spodaj pod "Hrvaška").  -  Gene Tree (genetske analize in objavljanje genetsko povezanih rodovnikov), ta povezava je shranjena na tukajšnji interni strani Genetika v rodoslovju .   -  Estonija: Estonski zgodovinski arhiv, projekt " Saaga "; (skenirane knjige-dokumenti - povezava shranjena pod Matični dokumenti po spletu ).
23.7.2008 Ažuriran koledar prireditev. - Matične knjige on-line (Latvija), gl. Matični dokumenti po spletu .
8.9.2008 Zgoraj levo pod "Slovensko rodoslovno društvo" dodana rubrika svetovne konference slovenskih rodoslovcev.
1.11.2008 The National Archives (ZDA), gl. svetovni vojni; revolucija , druge vojne - Nova spletna stran slovenskega rodoslovca (Matej Hohkraut ) - Precej dopolnjena Genetika v rodoslovju - Krajevni viri (Istra): genealoško deblo družin Prodan, Vodopija, Simčič in Jakončič.
30.3.2010 Dopolnjena predstavitvena stran SRD (gl. tudi podružnice, sekcije).
31.3.2010 Dodana povezava na portal SISTORY (Slovenska zgodovina) - gl. okence spodaj desno!
Končno tudi povezava na francosko rodoslovje! Portail officiel de la généalogie en France - Fédération Française de Généalogie - La Revue Française de Généalogie (gl. spodaj!)
7.4.2010 Pri spletnih predstavitvah slovenskih rodoslovcev dodani priimkovni skupini Jug (Gašparčič, Gašparič) in Malec (Rešeta, Breščak, Grosar, Stibil, Grabrijan).
23.4.2010 Pri spletnih predstavitvah slovenskih rodoslovcev dodan kolega rodoslovec z Dunaja, dr. Josef Jerko, ki je raziskal slovenske vojake v stari Avstriji s priimkom Kranjc, Krajnc, Kranjec, Krainz.
7.9.2010 Wyoming Newspaper Project (na strani: Stari časopisi v rodoslovnih raziskavah).
1.10.2010 Nova spletna stran slovenskega rodoslovca (Silvia Josephine Žele , Knafelc, Bergoč, Tomšič ...).
16.2.2011 Zgodovinski imenik župnij (spletna verzija) - gl. povezavo zgoraj desno.
. .

Slovenski
rodoslovni
forum

Slovenski rodoslovni indeks

Slovenia Genealogy Forum

 
Message Board
Slovenia

The Slovenian
Genealogy Society
- USA

Slovenian Genealogy
Name Search Database

Slovenian Genealogy
Web Ring
 
Avstrija

Cyndi's      Arhivi Povezave    Carinthia

Koroški
priimki


Iskanje priimkov

Ancestor
Search

GENDEX -WWW Genealogical Index


Cyndi's  Genealogy
Internet  Sites

Francija

Google COBISS - domača stran

  · Hrvatsko rodoslovno društvo
  ·  DAZ Zagreb
  · FEEFHS v Avstraliji
  · Croatian  Genealogy  Newsletter

  Srpsko rodoslovlje

   

  Slovaško rodoslovje

    It. genealogy online
  Italian Genealogy

   
  Istituto Arald. Genealogico Italiano

  Češke raziskave

   

  Der Deutsche Genealogie Server


  Kočevski 
  Nemci

  Portail officiel de la généalogie en France
  Fédération Française de Généalogie
  La Revue Française
  de Généalogie

  LOGO
  Švicarsko rodoslovje

  HungaryGenWeb Project
  Hungarian Genealogy
  List
  Hungary Genealogy Links

  SI-STORY . .
  Annuaire Genealogique Internet A G I
  . .

  Katoliška cerkev
   
  Nadškofija MB

  . .

  . 

  .

  .

  .


  LDS Church