Slovensko rodoslovje

        Genealogie in Slowenien                   Slovenian Genealogy                       


Zgodovinski imenik župnij


SLOVENSKO RODOSLOVNO DRUŠTVO

* spletna stran SRD
* elektronska lista rodoslovcev

METODE IN PRIPOMOČKI
* rodoslovni računalniški programi
* rodoslovni slovar (slo - nem - lat)
* nemške pisave in  gotica
* zgodovinska časovna lestvica

  RAZNO
*

Potrebujete rodoslovni program v slovenščini?


Leksikon
priimkov


Druga, prenovljena izdaja knjige RODOSLOVJE
Kazalo knjige
Naslovnica knjige Rodoslovje, druga, prenovljena izdaja. Opis novosti v drugi izdaji
Ocena knjige v Zgodovinskem časopisu


Grb SRD se sme uporabiti kot podlaga za spletno povezavo s tem spletnim mestom. Vsebina spletnega mesta, na katerem je objavljena povezava, ne sme biti v nasprotju z interesi SRD. V dvomu se obrnite na predsednika društva. 

Naslovnica knjige RODOSLOVJE. Book: Slovenian Genealogy!
Prva izdaja 2004
Recenzije knjige:
- Zgodovinski časopis 2005/1
- Zgodovina za vse 2005/1


Arhivski priročnik za rodoslovce

NEKATERI VIRI RODOSLOVNIH PODATKOV
* Rodoslovni indeks priimkov
* ženitveni zapisnik
* vodnik po župnijskih arhivih 
* status animarum
* urbarji
* raziskovanje priimkov in imen
* družinski arhivi - kronike
* plemstvo

ZBIRKA RODOVNIKOV
* rodovniki znanih Slovencev


Postavljeno: 2. januar 1997  (v prejšnjem stoletju), prenovljeno v 2018. Postavitev in vzdrževanje:
.
.

Slovenski
rodoslovni
forum

Slovenski rodoslovni indeks

Slovenia Genealogy Forum


Facebook @SRDrodoslovci

SGSI
Slovenian
Genealogy Society International, Inc.,
USA

Facebook
Slovenian Genealogy (Genealogy 2000)


.
 
.

.

Hrvaško rodoslovno društvo

.

.

.

.

COBISS - domača stran

  .

  .

  .

    .

  .


  Kočevski 
  Nemci

  .

  .

  .

  SI-STORY dLib
  Digitalna knjižnica Slovenije
  .
  .
  . .

  .

  . .

  . 

  .

  .

  .

  .