ORGANIZACIJA PODRUŽNICE/AKTIVNOSTI

Rose Marie Jisa

UVOD

Organizacija in razvoj podružnice mednarodnega Slovenskega genealoškega društva (SGSI, Slovenian Genealogy Society International) se zdi nepremagljiva naloga. Pa ni! Vse, kar je za to treba, je nekaj časa, da zberete misli, jih postavite v logično zaporedje in začnete! V tej prezentaciji predstavljam nekatere zamisli in napotke, ki vam pri podobnih nalogah lahko koristijo.

NAMEN

Osnovni namen ustanavljanja podružnice je združevanje tistih, ki bi radi kaj več izvedeli o svojih slovenskih prednikih. V skupini vsakdo kaj pridobi in se nauči; ni vedno potrebno, da učijo samo posebni strokovnjaki.

ZAČETEK

V novinarstvu se učimo, da je treba odgovoriti na 6 vprašanj, ko poročamo o kakem dogodku: kdo, kaj, kdaj, kje, kako in zakaj. Če odgovorimo na vseh šest vprašanj, smo precej gotovi, da smo delo opravili. Tako obliko sem izbrala tudi za pričujočo predstavitev – da vam dogovorim “kdo”, “kaj”, “kdaj”, “kje”, “kako” in “zakaj” ustanoviti podružnico SRD (Slovensko rodoslovno društvo) v vašem okolju.

Začel bom z “zakaj”. Zakaj bi si kdo nakopal odgovornost za ustanavljanje podružnice? To je zahtevno delo. Ampak v tem je več kot samo delo. Tu je zadovoljstvo, ko vemo, da smo pomagali tistim, ki želijo raziskati svoje slovenske korenine. Poleg tega je občutek nekega uspeha, ko se naučiš vseh različnih metod in poti rodoslovnih raziskav. Dobiš še to prednost, da razširiš zveze s Slovenci v svoji neposredni okolici, morda skleneš doživljenjska prijateljstva. Pridobiš si “presneto” dober občutek, ko spoznaš, da bi bila tvoja starša zelo ponosna nate, ker si se dodatno potrudil za ohranitev narodnostne pripadnosti, za svoje slovenske korenine!

“Kako” začneš ustanavljati podružnico? Prvi korak je: poveži se z Alom Peterlinom in mu povej, da se zanimaš za ustanavljanje podružnice. Dal ti bo svoj blagoslov!

Naslednji korak je določiti “kdaj” boš priredil sestanek. Ali se naj srečujemo popoldne, ob večerih ali preko vikendov? Prepričaj se, da tvoj datum ne sovpada z datumom kakšnih drugih dogodkov, posebno s takimi, ki so po naravi slovenski, kot srečanja lože, pikniki, plesi, balinanje, kegljanje itd.

“Kje” naj bodo srečanja, to je naslednje vprašanje. Možne lokacije so tvoj dom, lokalna knjižnica, ali lokalni družabni prostori, kot banke, pogrebne ustanove, pa tudi državne ustanove pogosto dajejo na razpolago prostore organizacijam, ki delujejo brez dobičkov. Morda boš moral vložiti prošnjo za rezervacijo prostora, v kateri je treba navesti datum, uro, kakšne audiovizualne pripomočke boš potreboval, kot npr. tablo, projektor, računalniški LCD projektor, video projektor. Ko določiš uro sestanka, upoštevaj, da potrebuješ nekaj časa za pripravo in nekaj časa za pospravljanje prostorov.

“Kaj” naj bo program prvega sestanka? Treba je vključiti točke kot uvod, podatke o mednarodnem slovenskem genealoškem društvu, namen sklicanja sestanka, splošne informacije o rodoslovju, kako pogosto bi se shajali, (mesečno, na četrt leta, na pol leta, letno). Pripravi si pisni program sestanka, da bo sestanek dobro napredoval. Na ta način je manj možnosti, da te bo zaneslo vstran od osnovnega namena sestanka.

“Kdo” (v resnici “koga”) povabiti? Očiten odgovor je, vsakega, ki bi rad izvedel kaj več o svojem slovenskem poreklu.

 

RAZVOJ ORGANIZACIJSKIH SREDSTEV

Oglašanje srečanj

Treba bo srečanja oglašati. V ta namen se poveži z lokalnim časopisom, s časopisi slovensko-ameriških društev, z radijskimi in televizijskimi postajami, da boš našel kontaktno osebo. Nato pripravi javni oglas, ki bo podajal datum srečanja in njegov namen. Javni oglas mora biti natipkan z dvojnim presledkom, z naslovom Javni oglas (Public Service Announcement). Pri sestavi uporabi format “kdo, kaj, kdaj, kje, kako in zakaj”, da bodo posredovani podatki popolni. Ni ti treba pripraviti kompletnega teksta, dovolj je, da navedeš informacijo v obliki seznama, upoštevaje opisani format.

Ostani pri stvari

Da bi posloval dobro, imej seznam stvari, ki jih je treba opraviti. Prva stvar je seznam vseh oglaševalskih organizacij in kdaj si z njimi posloval. Te podatke zapiši v obliki obrazca. V prvem stolpcu naj bo ime oglaševalske organizacije, z dodatnimi podatki o kontaktnih osebah, telefonskih številkah, številkah faksa, elektronskih naslovih. Pripravi vsaj 12 stolpcev desno od prvega, Naslov stolpcev pusti prazen, sem boš vpisoval datume kontaktov.

Priprava drugih seznamov, ki ti olajšajo poslovanje

a Spiske naslovnikov z imeni, naslovi, telefonskimi številkami, elektronskimi naslovi, imena vasi in mest, iz katerih izvirajo predniki, imena družinskih članov.

b Seznam, v katerem je med drugim uvod, prednosti člana mednarodnega slovenskega rodoslovnega društva, informacija o programu srečanja, napoved naslednjega srečanja

z datumom in časom sestanka.

c Obrazec za pošiljanje javnih obvestil, da ne bi pri pošiljanju pozabil kakšne pomembne informacije.

Sama imam vse potrebno gradivo zbrano v mapi z ločevalnimi listi za posamezna opravila, kot programi, napovedi, korespondenca, lista prisotnih, zahteve za informacije, kopije materialov, ki smo jih razdelili pri sestankih, viri rodoslovnih podatkov, da navedem le nekaj tega.

Izvedba uspešnih sestankov

Sestanki morajo biti dobro pripravljeni, da bi udeleženci spet prišli. Ljudje morajo imeti občutek, da je bil njihov čas pametno porabljen. Ti kot vodja skupine si dolžan zagotoviti, da bo tako. Pripravi si osnovna pravila:

Na sestanek pridi zgodaj, da boš primerno pripravil prostor sestanka. Če je skupina manjša, je najbolje postaviti stole v obliki kroga, da udeleženci vidijo drug drugega. Če pričakuješ večjo skupino, postavi stole v vrste.

Preveri, ali je svetloba ustrezna, ne prešibka in ne premočna.

Prepričaj se, ali je dovolj krede, markerjev, papirja itd.

Pripravi si pisni spored sestanka.

Srečanje začni točno.

Povabi udeležence, da pripovedujejo o svojih izkušnjah, bodi pa pozoren na tiste, ki bi radi prevzeli vso diskusijo.

Poslušaj spoštljivo in pozorno, ko drugi govorijo; gradi na njihovih idejah in izkušnjah.

Pohvali udeležence.

Pazi na govorico svojega telesa.

Bodi fleksibilen.

Pozabavaj udeležence s primernim humorjem.

Srečanje pravočasno zaključi!

IZBIRA SMISELNIH PROGRAMOV IN AKTIVNOSTI

Ko se srečanja ponavljajo, boš moral pripraviti razne programe in aktivnosti, da boš ohranil zanimanje udeležencev. Navajam nekaj programov in aktivnosti, o katerih je treba razmisliti.

Povabi predavatelje iz drugih društev ali organizacij, ki bi kaj povedali o lokalnih arhivih, ki vsebujejo bistvene podatke, zapiski o naturalizaciji, pokopališča, podatke o rojstvih in smrtih, o porokah, ločitvah, cerkvene listine, zemljiškoknjižni podatki, testamenti, vojaški podatki itd.

Člane povprašaj , kako so opravljali svoje rodoslovne raziskave. Spoznaj vse tipe fotografij, kako se jih skenira in vključi v tvoje sezname.

Organiziraj obisk lokalnih arhivov, kot so zgodovinska društva, pokopališča. Povabi knjižničarja, da naj pripoveduje o rodoslovnih podatkih v lokalni knjižnici.

Predstavi računalniške programe za rodoslovne namene, kako jih izbrati in uporabljati.

Pripravi predstavitev uporabe interneta za iskanje rodoslovnih podatkov, tako da poiščeš baze podatkov in se vključiš v rodoslovno klepetalnico.

NAPREDOVANJE PREKO OČITNEGA

Na koncu naj omenim, da ima organiziranje podružnice SGSI na lokalni ravni še druge prednosti. Spoznal boš, da tiste, ki začnejo z raziskovanjem, zanima najbolj povezovanje generacij prednikov zato, da bi sestavili rodovno drevo, to je, povezati vse družinske člane v tabelo, ki kaže celotne družine.

Opazil boš, da se pri raziskovanju ne ustavijo le pri izdelavi rodbinskih tabel, ampak, da se razvijejo v prave družinske zgodovinarje. “Ujamejo” se v željo, spoznati družinsko demografijo, zgodovino, sociologijo, geografijo in celo literaturo tistega časa. Želijo spoznati, kako so predniki živeli, kaj jih je zanimalo, kako se spoprijeli z izzivi družbe. Taka spoznanja jih pogosto pripeljejo do pisanja družinskih zgodovin.

Kot vodja podružnice SGSI imaš privilegij, da veš, da si pomagal drugim Slovencem v njihovi želi odkriti, učiti se in imeti korist od spoznanj, kot tudi to, da si sam bolje spoznal rodoslovje. Vredno je časa in napora!