Slovenci v Avstraliji

Jaka Okorn

 

Na pobudo dr.Janeza Arneža, direktorja arhivske in raziskovalne ustanove Studia Slovenica, sem začel zbirati življenjepise Slovencev, ki žive ali so živeli v Avstraliji.

V Avstraliji že petdeseto leto izhaja časopis Misli. V tem časopisu je ohranjena množica informacij o Slovencih, kar me je pritegnilo, da sem začel in še ne končal z obdelavo gradiva, ki se je nabralo v teh petdesetih letih. Misli niso edini možni vir, obstojajo še mnogi drugi, ki še čakajo na obdelavo.

Misli izhajajo mesečno. Iz objavljenega gradiva skrbno prepisujem v računalniško datoteko vsa omembe posameznih oseb. Do danes sem tako obdelal šele letnike od 1957 do 1979. Dela je torej še veliko.

Po do sedaj zbranem gradivu ugotavljam, da so bili priseljeni Slovenci po svojem domačem izvoru največ iz Primorske. Sledijo jim Prekmurci, Belokranjci in Istrani. Le redki med njimi so prišli v Avstralijo že pred II. svetovno vojno. Prvi večji val so bili povojni politični begunci. Tem so sledili tisti iz petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih let. Ti so pretežno iskali boljše življenjske in delovne priložnosti. Skupno število slovenskih priseljencev prve generacije v Avstralijo ni znano. Ocenjuje se na 25 do 30 tisoč. Za primer omenjam stimulacijo, ki so je bili priseljenci deležni po dogovoru med avstralsko in jugoslovansko vlado, po katerem so priseljencem omogočili cenen prevoz. Ta je v obdobju, ko je Avstralija izrazito rabila evropske priseljence, znašal 25 dolarjev po osebi.

Spisek, ki ga sestavljam je torej pretežno prepisan iz časopisa Misli. Za mnoge je ohranjeno samo ime in priimek. Zapisani so bili npr. zato, ker so na različne načine prispevali za skupne namene – časopis, cerkvene in društvene objekte, socialno pomoč in podobno. Za nekatere pa se je pogosto nabralo za celo stran ali več gradiva. Njihovi življenjepisi so prepisani iz osmrtnic, obvestilih o porokah, krstih in podobno. Nekateri zapisi so povzeti iz prispevkov, ki so jih objavili sami ali drugi o njih, zaradi njihovih zaslug na področju kulture, znanosti, poslovnega in političnega življenja in drugih aktivnosti.

Datoteko prepisujem na diskete. Žal pa vse to danes ni več neposredno prenosljivo na sodobno računalniško opremo, saj še vedno uporabljam dokaj zastarel računalnik. V kratkem bom s pomočjo strokovnjaka datoteko preoblikoval v sodobnejšo obliko. Do takrat pa sem vsakomur pripravljen pregledati svoje zapiske, če ga zanimajo informacije o izseljencih v Avstraliji. Dobite me na Škofjeloški 16, 1215 Medvode ali po e-pošti na jakaokorn@hotmail.com