Opravljene in načrtovane aktivnosti SGSI

Ed Repic

Povzetek.

Na kratko predstavljam številne dejavnosti, ki so v SGS v teku. Večino teh dejavnosti opravljajo člani volontersko. Novih dejavnosti se lotevamo, ko se zanje pokaže potreba. Vodje projektov občasno poročajo o rezultatih in jih z objavo dajejo v uporabo članom.

Trenutni spisek aktivnosti:

Aktivnosti v teku
številka Naziv ali ime vodja Elektronski
aktivnosti aktivnosti aktivnosti naslov
00-1 Evidenca članov Leskovec jleskovec@email.msn.com
00-2 Spletna stran SGS Plautz g1plautz@aol.com
00-3 Spisek SGS gradiva Peterlin apeterlin@panetwork.com
00-4 Glasilo Peterlin apeterlin@panetwork.com
00-5 Zemljevidi Cecil ccecil@ccaonline.com
00-6 Indeks rodoslovne datoteke Rohrsen MarRoh@aol.com
00-6.1 Objavljanje na spletu John Movius feefhs@feefhs.com
00-7 Spisek cerkvenih kronik Davison
00-7.1 Spisek koledarjev Slapar GDHS@aol.com
00-8 Skeniranje gradiva Hedditch aulo00@aol.com
00-9 prevajanje Burnett dmburnett@aol.com
00-10 Spisek osmrtnic Puchnick
00-11 Informacije o slovenskih arhivih Peterlin apeterlin@panetwork.com
00-11-1 Ohranjanje gradiva Diehl tdiehl@ttd-nail.net
00-12 Pridobivanje finančne podpore Kucler cranberi@ameritech.net
00-13 SGS konferenca 2001 Kucler cranberi@ameritech.net
00-14 Podružnice društva
00-14.1 Ohio Jisa bonitabser@aol.com
00-14.2 Pennsylvania Zulli
00-14.3 Pacific Northwest Chapter Gorsha gorsha@juno.com
00-14.3A Skrbnik spletne strani Gorsha gorsha@juno.com
00-14.4 Australia Hren
00-14.5 Brazil Petroucic vida@brasmail.com.br
00-14.6 Canada Tomlin money@cow-net.com
00-14.7 Colorado Kimmel
00-14.8 DC-Metro Lipold johnlipold@cs.com
00-14.9 Florida R.Leskovec rleskov@aol.com
00-14.10 Illinois Aguilar demeter209@aol.com
00-14.11 Indiana Shoemaker clipper66@webtv.net
00-14.12 Mid-Continent Johnson cjohnson@pilot-international.com
00-14.13 Minnesota Rupar trupar@uslink.net
00-14.14 Slovenia Walsh walshslov@hotmail.com
00-14.15 Texas Fox mikefox@texas.net
00-14.16 Western States Quinton heatherq@planet-soft.com
00-14.17 Wisconsin Voelk ottolou@win.bright.net
00-14.18 Ontario Pinter frankjr@bestnet.org
00-15 World Gen Web Gorsha gorsha@juno.com
00-16 Slovenian On-Line Store Zunic/Peterlin jpzbaz@aol.com
00-17 Narodni Adresar Lipold johnlipold@cs.com
00-18 Not for Profit Cert Leskovec jleskovec@email.msn.com
00-19 Evidenca članov Leskovec jleskovec@email.msn.com
00-20 Spisek e-naslovnikov Tesch teller@uswest.net
00-21 Sodelovanje med SGS in FEEFHS Hren rghren@ispchannel.com

Aktivnosti (ali projekti) so oštevilčeni z letnico in zaporedno številko aktivnosti, npr. 00-8. Največkrat je iz naziva aktivnosti razvidna že tudi aktivnost. Vsak projekt je natančneje opisan v posebnem obrazcu kot je razvidno iz spodnjega primera:

 

SLOVENIAN GENEALOGICAL SOCIETY

Poročilo o stanju na projektu

11/1/00

 

Številka projekta 00-8
Naziv projekta Skeniranje revije Americanski Slovenec 1891 - 1931
Vodja projekta Lori Hedditch
e-naslov Aulo00@aol.com
Namen: Varovanje izvirnika pred obrabo. Izdelava trajne kopije na elektronskem mediju. Omogočanje široke uporabe.
Postopek: Skeniranje in prenos na CD v PNG formatu. Dodajanje imenskega indeksa
Pričakovana korist: Trajna ohranitev in široka razpoložljivost gradiva, ki je že v slabem stanju in težko dosegljivo.
Začetek aktivnosti: Januar 2000
Končanje aktivnosti: ??
Ocena stroškov: $10.00 za 3 CD-je
Odobril: Al Peterlin
Opombe: Skeniranje je zaključeno. Imenski indeks je končan 55%

Spisek aktivnosti v tabelarični obliki vsebuje hiperpovezave z ustreznimi poročilo o stanju na projektu in tako uporabniku neposredno razviden.

Važnejši projekti

Omenil bom samo nekatere važnejše projekte. Podrobnosti o ostalih projektih dobite pri posameznih vodjih projektov. Nanje se lahko obrnete po e-pošti.

Projekt 00-6 je v teku že nekaj let. Sestaviti želimo spisek vseh priimkov, ki so jih raziskovali posamezni raziskovalci. Tak spisek bi lahko služil za povezovanje članov s skupnim področjem raziskovanja. Člane zato vabimo, da nam na obrazcih pošljejo podatke o svojih ugotovljenih prednikih. Obrazec vsebuje naslednje rubrike: priimek, ime, drugo ime, datum in kraj rojstva in smrti, ime partnerja, spisek otrok in podatki o pošiljatelju z njegovim naslovom in e-naslovom. Ti podatki se vnašajo v datoteko in se lahko objavijo na spletu. Pričakovana korist tega projekta bo računalniška datoteka vseh zbranih podatkov, ki se bo stalno dopolnjevala.

Drug zanimiv sklop aktivnosti najdemo pod 00-14, kjer najdemo spisek podružnic društva in informacije o njihovih kapacitetah. Vsaka podružnica poda pregled svojega gradiva in ga ponudi ostalim.

Nakazujejo se povezave z globalnimi podatkovnimi zbirkami.

Pomembno je povezovanje s slovenskimi arhivi (projekt 00-11), kjer ponujamo pomoč v tehničnem opremljanju.

Kolegi bodo posebej predstavili nekatere druge projekte kot so sestavine naše spletne strani, ostalih internetnih ponudb in ne nazadnje naših prizadevanj pri prevajanjih in sestavljanju številnih spiskov.

Zaključek

SGS je povsem volonterska združba, ki deluje s pomočjo elektronskih povezav. S tem so mišljene mnoge spletne strani in e-komunikacije. Vsi projekti so namenjeni ohranjanju in posredovanju informacij članom. Vsaka aktivnost posledično za seboj pušča nove rezultate, ki se spet ponujajo članom. Spisek aktivnosti se tako dopolnjuje in odpira nove priložnosti.