Rodoslovje - prva stran

.
Slovensko rodoslovno
društvo

Lipica 7, 4220 Škofja Loka, Slovenija
tel. ++386 4 51-54-261, faks ++386 1 423-18-48 

Internet (slovensko): http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/rod.htm
E-naslov društva:
E-naslov društva: srd@guest.arnes.si
Matična št. 5905940
DŠ SI 90829905

TRR SI56 0201 0003 5458 316

Glejte tudi povezave pod znakom:

Društvo je bilo ustanovljeno marca 1995. Pred tem je približno eno leto delovalo kot rodoslovni krožek. Smo prostovoljno združenje ljubiteljskih raziskovalcev na področju družinskega in drugega rodoslovja. Naš namen je podpirati raziskave na področju rodoslovja in na sorodnih področjih.

Najpomembnejša oblika društvene dejavnosti so redna mesečna srečanja , ki jih imamo vsak drugi torek v mesecu. Na teh srečanjih navadno predstavimo pomembnejše delo članov, si posredujemo in izmenjujemo aktualnosti, izkušnje, podatke, literaturo, programe, pripomočke in podobno. Ta srečanja udeleženci ocenjujejo kot najkoristnejšo društveno dejavnost.

Vsak mesec organiziramo tudi predavanje . Profesionalni zgodovinarji, arhivisti in drugi znanstveniki nam predstavljajo različne teme, ki so blizu rodoslovnim raziskavam.

Že deveto leto izdajamo društveni časopis Drevesa . Izdajanje časopisa je najzahtevnejša naloga, ki terja veliko časa in sredstev. Vse delo opravljamo člani brezplačno, vsi predavatelji so se na naša vabila odzvali brezplačno. Članarina pokriva naročnino za časopis.

Prizadevamo si, da bi Slovenci zmanjšali zaostanek na področju rodoslovja v primerjavi z deželami, ki imajo na področju družinskega rodoslovja nekajdesetletno tradicijo. Radi bi sledili njihovim vzorom in prevzemali njihove izkušnje. Imamo zbirko številnih rodoslovnih revij, ki izhajajo v tujini in nekaj strokovne literature. Naš član, gospod Vasja Butina, je pripravil Priročnik za rodovnikarje začetnike.

Čeprav smo razmeroma mlado društvo, lahko pokažemo rezultate našega ljubiteljskega dela. Ti so deloma sad dolgoletnega rodoslovnega dela posameznih članov, deloma pa tudi tega, da smo se povezali v društvo. Tako smo združili navdušenje, znanje, zamisli, raznolike interese in ne nazadnje - tudi rodoslovne podatke.

Pri spremljanju obsežnih rodoslovnih podatkov in izrisovanju rodovnih prikazov je računalnik nepogrešljiv pripomoček. Slovenci smo eden redkih narodov na svetu, ki ima rodoslovni računalniški program preveden v svoj jezik, kar je danes razmeroma redko celo na področju poslovnih računalniških programov. Večinoma uporabljamo prevedeni ameriški program Brother's Keeper, ki ga je mogoče dobiti preko rodoslovne spletne strani (če so s tem prenosom kakšne težave, se lahko obrnete na prevajalca: mag. Janez Toplišek, tel. 0590/12-658 ali prek elektronskega naslova
Ta rodoslovni program je razmeroma preprost za delo in zelo zmogljiv.

Predstavili smo se sorodnim društvom v tujini. Vzdržujemo domačo stran na internetu : http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/rod.htm . Izdatno se poslužujemo možnosti, ki so dosegljive po internetu. Na ta način si pošiljamo tudi sporočila in izmenjujemo podatke, kar še posebej olajša in pospeši delo, kadar gre za izmenjavo na večje razdalje.

Posamezniki si zastavljamo predvsem lastne raziskovalne cilje, kar nam v medsebojnih povezavah uspeva dosti bolje kot brez njih.

Člani se dobivamo na srečanjih in predavanjih v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1, v Ljubljani. Tam je članom na voljo tudi knjižnica in računalniki s številnimi rodoslovnimi programi in referenčnim gradivom.

Letna članarina znaša 40 €. Člani prejemajo društveno glasilo ter vabila na sestanke, predavanja in druge društvene prireditve. Pristopna izjava za novega člana je na tem spletnem mestu. Na voljo so prejšnji letniki časopisa Drevesa.

Pridružite se nam!

Članstvo v društvu
Se želite včlaniti v društvo?
  Pravila društva
Člani društvenih organov
Podružnice društva: Izola (Južna Primorska), Maribor, Velenje, 
    Vrhnika
Sekcije društva: Kozjanska sekcija

  Redne dejavnosti društva  
Redna srečanja (drugi torek v mesecu)
Mesečno predavanje
DREVESA (društveno glasilo)
  Elektronska lista RODOSLOVCI
Knjižnica
Piknik

Projekti
 Seznam članov Mohorjeve družbe (Hawlina)
 Rodoslovni indeks priimkov (Mali, Hawlina, sodelavci)
 Krajevni rodoslovni viri (Toplišek)
 Slovar krajevnih imen (_______)
Osmrtnice v slovenskih časopisih (_______)
 Pogrešani - razglašeni za umrle (_______)
INDEKS (kazala matičnih knjig) (_______)
 Rodoslovni slovar [slo - nem - lat] (Toplišek)
 Rodovniki znanih Slovencev (_______)
  Zgodovinski imenik župnij (Toplišek, Oblak, sodelavci)
  Leksikon priimkov in hišnih imen (Toplišek, sodelavci)

Prireditve - akcije
Prva rodoslovna razstava, Škofja loka, VI-IX 1998
 Prva svetovna konferenca slovenskih rodoslovcev, Ljubljana, IX 2001, zbornik XII-2001
Rodoslovna razstava, Vrhnika 2001; izdaja priložnostne razglednice, knjižice "Ogrinov rod" in posterja "Ogrinov rodovnik" (Podružnica Vrhnika)
 Razstava "Zamorc s krono", od 2000 dalje v Sloveniji in v tujini
Financiranje mikrofilmanja matičnih knjig v Nadškofijskem arhivu Ljubljana, 2000
Več predavanj po slovenskih krajih in udeležencem Univerze za tretje obdobje
  

Pomembne dejavnosti članov in simpatizerjev 
 T. Pisanski: prva rodoslovna spletna stran v Sloveniji 
    "Genealogy and Heraldry in Slovenia", od 1996 (ni več vzdrževana)
J. Toplišek: vzdrževanje spletne strani "Slovensko rodoslovje", od 1997
 V. Butina: izdaja knjige "Moj rodovnik", 1998
A. Kos: izdaja rodovnika A.M.Slomška, 1998
 J. Toplišek: Prevod programa Brother's Keeper 5.2
J. Toplišek: Prirejen prevod priročnika za program Brother's Keeper, 2000
 G. Zupančič: Prevajanje programa Brother's Keeper 6
P. Hawlina: Izdaja knjižice ob 1500-letnici prve omembe Kranjske
    (Glagolite, Chreina, Paradish)
N. Novaković: Rodovniki plemiških rodbin
 P. Hawlina: Rodovniki grških mitoloških oseb
Rodoslovne raziskave po naročilu: T.Mamić, V.Bohinc, P.Hawlina, J. Toplišek, J. Stanojević,
 J. Toplišek: Oktobra 2004 izdal doslej najobsežnejši priročnik o slovenskem rodoslovju: RODOSLOVJE
 Prvi slovenski sodni izvedenci za rodoslovje (2006)
 

Na vrh