Društvonazaj
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo

Program dela - prireditve 
Spored srečanj, predavanj in predstavitev za leto:

1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009, 2010   

Če ni drugače posebej navedeno, se vsi dogodki začnejo ob 18. uri. Redna društvena srečanja v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa so vsak drugi torek v mesecu. O morebitnih spremembah boste obveščeni po e-pošti, na tej strani ali s pisnimi vabili.


O K R A J Š A V E :
SSK - Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 1, IV. nadstr., Ljubljana
Livada - Gostišče Livada (ob Ljubljanici)

1 9 9 7
14. 1. 1997
ITS
Društveno srečanje 
28. 1. 1997
ARS
Predavanje prof. Matevža Koširja na temo Imenjske knjige, zemljiški operati in katastri z vidika rodoslovnih raziskav 
11. 2. 1997
ITS
Društveno srečanje (Ker je to pustni torek, lahko pridete maskirani.) 
25. 2. 1997
ARS
Predavanje dr. Eme Umek na temo Civilne matične knjige 
11. 3. 1997
ITS
Društveno srečanje 
25. 3. 1997
FM
Računalniški večer 
8. 4. 1997
ITS
Društveno srečanje 
22. 4. 1997
ARS
Predavanje: dr. France Štukl - Nastanek domačih imen (in priimkov) iz upravnih funkcij (v loškem gospostvu) 
13. 5. 1997
ITS
Občni zbor SRD 
27. 5. 1997
FM
Računalniški večer 
10. 6. 1997
ITS
Društveno srečanje 
17. 6. 1997
ARS
Predavanje dr. Mojce Ravnik s sodelavci na temo Obdelave statusov animarum za raziskovalne namene 
8. 7. 1997
ITS
Društveno srečanje 
15. 7. 1997
ARS
Predavanje Dragana Matiča na temo Zgodnji rodoslovni viri 
12. 8. 1997
Livada
Društveno srečanje 
9. 9. 1997
ITS
Društveno srečanje 
23. 9. 1997
FM
Rodoslovje in računalnik 
14. 10. 1997
ITS
Društveno srečanje 
28. 10. 1997
ARS
Predavanje dr. Boža Otorepca na temo Zgodovina rodoslovja na Slovenskem (Rodoslovni drobci v slovenski zgodovini) 
11. 11. 1997
ITS
Društveno srečanje 
25. 11. 1997
ARS
prof. Dragan Matič: Zgodnji rodoslovni viri 
9. 12. 1997
ITS
Društveno srečanje 
16. 12. 1997
FM
Rodoslovje in računalnik 
1 9 9 8
13. 1. 1998
ITS
Redno društveno srečanje (drugi torek v mesecu)
27. 1. 1998
ARS
dr. France Jakopin: Kaj priimek pove rodoslovcu 
10. 2. 1998
ITS
Redno društveno srečanje 
24. 2. 1998
ARS
dr. Vasilij Melik: Prvi popis prebivalstva na Slovenskem 
10. 3. 1998
ITS
Redno društveno srečanje
24. 3. 1998
ARS
dr. Alfred Ogris: Rodoslovni viri v celovškem arhivu 
14. 4. 1998
ITS
Redno društveno srečanje
28. 4. 1998
ARS
dr. Ema Umek: Gospoščinski arhivi kot rodoslovni vir 
12. 5. 1998
ITS
Redno društveno srečanje
26. 5. 1998
ARS
dr. Marjan Drnovšek: Izseljevanje Slovencev; kdaj, od kod, kam, zakaj 
9. 6. 1998
SSK
Redno društveno srečanje
16. 6. 1998
ARS
dr. France Dolinar: Cerkvena in civilna ozemeljska organiziranost v zadnjih stoletjih 
14. 7. 1998
SSK
Redno društveno srečanje
28. 7. 1998
ARS
dr. Günther Junkers: Rodoslovni projekti v Nemčiji
11. 8. 1998
Livada
Redno društveno srečanje
8. 9. 1998
SSK
Redno društveno srečanje
22. 9. 1998
ARS
dr. Andrej Hozjan: Rodoslovni viri v mariborskem škofijskem arhivu 
13. 10. 1998
SSK
Redno društveno srečanje 
27. 10. 1998
ARS
prof. Lucijan Bratuš: Rodovnik pisave
10. 11. 1998
SSK
Redno društveno srečanje 
24. 11. 1998
FM
mag. Janez Toplišek: Prikaz rodovnika v obliki HTML 
                                Rodovniki znanih Slovencev na slovenski spletni strani
8. 12. 1998
SSK
Redno društveno srečanje
15. 12. 1998
ARS
Vasja Butina: Moj rodovnik (predstavitev knjige) 
Franc Šmid: Rodovnik oseb iz Svetega pisma 
Peter Hawlina: Rodovnik mitoloških oseb 
Franc Šmid: Prve pisave
1 9 9 9
12.1.1999
SSK
Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu
26.1.1999
SSK
dr. Tomaž Pisanski: Računalniško grboslovje
9.2.1999
SSK
Redno društveno srečanje
23.2.1999
SSK
dr. Tatjana Tomazo-Ravnik: Matične knjige kot vir bio-demografskih podatkov
9.3.1999
SSK
Redno društveno srečanje
23.3.1999
SSK
dr. Janez Cvirn: mednarodni stiki družbenih elit (A.Nobel in Slovenske dežele)
13.4.1999
SSK
Redno društveno srečanje
20.4.1999
SSK
Marica Štefančič: Rodovniki človeštva
11.5.1999
SSK
Redno društveno srečanje
25.5.1999
SSK
Felix Gundacker: Izkušnje poklicnega rodoslovca
8.6.1999
SSK
Redno društveno srečanje
22.6.1999
SSK
Silvo Torkar: Predkrščanska osebna imena v slovenskih priimkih
6.7.1999
SSK
Redno društveno srečanje
20.7.1999
SSK
dr. Marija Makarovič: Rodoslovje in etnologija
10.8.1999 Livada Redno društveno srečanje
14.9.1999
SSK
Redno društveno srečanje
25.9.1999
>>>
IV. konferenca Slovenskega rodoslovnega društva, Vrh Korena (Notranjska)
12.10.1999
SSK
Redno društveno srečanje 
26.10.1999
SSK
dr. Makarovičeva: Slovenska vas v času in prostoru (pomen knjig življenjepisov za rodoslovje)
9.11.1999
SSK
Redno društveno srečanje 
23.11.1999
SSK
dr. Stane Granda: Pomen rodoslovja za novejšo politično zgodovino
27.11.1999 Brežice Kako izdelam družinski rodovnik (s predstavitvijo slovenskega rodoslovja)
14.12.1999
SSK
Redno društveno srečanje
21.12.1999
SSK
dr. Janez Cvirn: Mednarodni stiki družbenih elit
2 0 0 0
11.1.2000
SSK
Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu 
18.1.2000
SSK
dr. Vincenc Rajšp: Slovenija na vojaških zemljevidih
8.2.2000
SSK 
Redno društveno srečanje
22.2.2000
SSK
Bogdan Novak: Slovenska saga
14.3.2000
SSK
Redno društveno srečanje
28.3.2000
SSK
dr. Andrej Vovko: Biografski leksikoni
11.4.2000
SSK
Redno društveno srečanje (vodilna tema: "Projekt izdelave indeksov matičnih knjig")
18.4.2000
SSK
mag. Helena Ložar-Podlogar: Šege ob življenjskih mejnikih
9.5.2000
SSK
Redno društveno srečanje
23.5.2000
SSK
dr. Zvonka Z. Slavec: Epikraniološka povezava družine grofov Celjskih
13.6.2000
SSK
Redno društveno srečanje
27.6.2000
SSK
Aleksander Lucu: Dinastije
11.7.2000
SSK
Redno društveno srečanje
25.7.2000
SSK
Rodoslovje in računalnik
8.8.2000
Gostišče
Livada
Dopustniško srečanje Slovenskega rodoslovnega društva
12.9.2000
SSK
Redno društveno srečanje
26.9.2000 Šolski 
muzej
mag. Branko Šuštar: Rodoslovno raziskovanje z viri v Slovenskem šolskem muzeju. 
Predavanje in predstavitev bo v Slovenskem šolskem muzeju, Plečnikov trg, 1, Ljubljana
10.10.2000
SSK
Redno društveno srečanje
24.10.2000
SSK
Irena Tršinar: CRP (Centralni register prebivalstva) - vsebina, uporaba, možnost dostopa
14.11.2000
SSK
Redno društveno srečanje
28.11.2000
SSK
dr. Pavle Merku: Zgodovina priimkov na slovenskem Zahodu
12.12.2000
SSK
Redno društveno srečanje
19.12.2000
SSK
dr. Petra Svoljšak: Arhivi prve svetovne vojne
 
2 0 0 1
9.1.2001
SSK
Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu 
23.1.2001
SSK
dr. Marija Stanonik: Rodoslovni viri v etnoloških revijah
13.2.2001
SSK 
Redno društveno srečanje
27.2.2001
SSK
...
13.3.2001
SSK
Redno društveno srečanje
27.3.2001
SSK
Peter Hawlina: Pripomočki pri delu z računalnikom
11.4.2001
SSK
Redno društveno srečanje 
18.4.2001
SSK
dr. Marko Razpet: Jurij Vega in koledar
8.5.2001
SSK
Redno društveno srečanje
22.5.2001
SSK
Vladimir Bohinc: Raziskave po naročilu
12.6.2001
SSK
Redno društveno srečanje
26.6.2001
SSK
dr. Pavel Merku: Priimki na slovenskem zahodu
10.7.2001
SSK
Redno društveno srečanje
24.7.2001
SSK
Rodoslovje in internet (več predavateljev)
14.8.2001
Gostišče Livada
Dopustniško srečanje Slovenskega rodoslovnega društva
10.9.2001
SSK
Mednarodna rodoslovna konferenca v Ljubljani
11.9.2001

SSK

Redno društveno srečanje
22.9.2001

Koreno

Piknik za člane SRD (in za družinske člane) - Vrh Korena
25.9.2001
SSK
dr. Marija Stanonik: Rodoslovni viri v etnoloških publikacijah
9.10.2001
SSK
Redno društveno srečanje
23.10.2001
SSK
 .
13.11.2001
SSK
Redno društveno srečanje
27.11.2001
SSK
Ivan Cimerman: Naša vas skozi čas
11.12.2001
SSK
Redno društveno srečanje
18.12.2001
SSK
dr. Matjaž Klemenčič: Slovenske naselbine v ZDA
2 0 0 2
8.1.2002 SSK Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu 
22.1.2002 SSK mag. Maruška Vidovič: Poročne migracije
12.2.2002 SSK Redno društveno srečanje
26.2.2002 SSK Rok Stergar: Slovenci v avstrijski vojski
12.3.2002 SSK Redno društveno srečanje
26.3.2002 SSK Aleksej Kalc: Spiski potnikov v tržaškem pristanišču
9.4.2002 SSK  Redno društveno srečanje
23.4.2002 SSK Novosti iz rodoslovnega računalništva
14.5.2002 SSK Redno društveno srečanje in občni zbor
28.5.2002 SSK Jaka Hawlina: Civilne in cerkvene uredbe glede porok med sorodniki
11.6.2002 SSK Redno društveno srečanje
18.6.2002 SSK Irena Zupanič-Pajnič: Ugotavljanje sorodstvenih povezav z genetskimi metodami
9.7.2002 SSK Redno društveno srečanje
23.7.2002 SSK mag. Zijad Bećirović: Običaji v islamski družbi
13.8.2002 Livada Počitniško srečanje v gostilni na Livadi
10.9.2002 SSK Redno društveno srečanje
21.9.2002 Vrh Korena Piknik vrh Korena (rodoslovna konferenca)
24.9.2002 SSK Računalniška tematika
8.10.2002 SSK Redno društveno srečanje
22.10.2002 SSK Računalniške sestavine rodoslovnega dela
12.11.2002 SSK Redno društveno srečanje
26.11.2002 SSK Mirko Kambič: Kaj nam povedo stare fotografije
10.12.2002 SSK Redno društveno srečanje
17.12.2002 SSK dr. Marija Stanonik: Družinska saga
2 0 0 3
14.1.2003 SSK Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu 
28.1.2003 SSK Blanka Avguštin Florjanovič: Restavriranje arhivskega gradiva
11.2.2003 SSK Redno društveno srečanje
25.2.2003 SSK Tone Krampač: Raziskave v Nadškofijskem arhivu
11.3.2003 SSK Redno društveno srečanje
25.3.2003 SSK Janez Keber: Iz priimkovne delavnice
8.4.2003 SSK  Redno društveno srečanje
22.4.2003 SSK Računalniška tematika
13.5.2003 SSK Redno društveno srečanje in občni zbor SRD
27.5.2003 SSK Dr. Viktorija Žnidaršič: Ženitna pogodba nekoč in danes
10.6.2003 SSK Redno društveno srečanje
24.6.2003 SSK Dr. Bojan Balkovec: Pomožne zgodovinske vede
8.7.2003 SSK Redno društveno srečanje
22.7.2003 SSK Dr. Marija Stanonik s sodelavci: Krajevne monografije
12.8.2003 Livada Dopustniško srečanje v gostilni na Livadi
9.9.2003 SSK Redno društveno srečanje
23.9.2003 SSK Miha Preinfalk: Rodbina Auersperg
27.9.2003 Vrh Korena Piknik SRD
14.10.2003 SSK Redno društveno srečanje
28.10.2003 SSK dr. Peter Lazar: Rodovniki domačih živali
11.11.2003 SSK Redno društveno srečanje
25.11.2003 SSK Ryan E. Swapp: DNA analize
9.12.2003 SSK Redno društveno srečanje
16.12.2003 SSK Peter Hawlina: Računalniška tematika

2 0 0 4

13.1.2004 SSK Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu 
10.2.2004 SSK Redno društveno srečanje
27.2.2004 SSK dr. Vasilij Melik: Zapisovanje priimkov
9.3.2004 SSK Redno društveno srečanje
23.3.2004 SSK Klemen Jelinčič: Židovsko rodoslovje
13.4.2004 SSK  Redno društveno srečanje
20.4.2004 SSK dr. Radovan Komel: Dedne bolezni
11.5.2004 SSK Redno društveno srečanje 
19.5.2004 Vetrnik Strokovno srečanje in piknik z muzejskim društvom Kozje
25.5.2004 SSK Ryan Swapp: Genetsko rodoslovje
8.6.2004 SSK Redno društveno srečanje
22.6.2004 SSK dr. Peter Lazar: Rodovniki domačih živali
13.7.2004 SSK Redno društveno srečanje
27.7.2004 SSK -
10.8.2004 Livada Dopustniško srečanje v gostilni na Livadi
14.9.2004 SSK Redno društveno srečanje
18.9.2004 Ajdna Strokovna ekskurzija k praselišču Ajdna
25.9.2004 Vrh Korena Društveni piknik 
28.9.2004 SSK -
12.10.2004 SSK Redno društveno srečanje
26.10.2004 SSK Predstavitev nove knjige RODOSLOVJE
9.11.2004 SSK Letni občni zbor 2004 in redno društveno srečanje
23.11.2004 SSK prof. Janez Štiglic: Ukradeni otroci
14.12.2004 SSK Redno društveno srečanje
21.12.2004 SSK dr. Zvonka Zupanič Slavec: Bolezni Habsburžanov

2 0 0 5

11.1.2005 SSK Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu 
25.1.2005 Škofja Loka Bojana Rogelj-Škafar: Slovenski etnografski muzej (v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki. Ob 17. uri bo možen ogled zbirk v depoju SEM)
8.2.2005 SSK Redno društveno srečanje
22.2.2005 SSK .
8.3.2005 SSK Redno društveno srečanje
22.3.2005 SSK Dr. Tomaž Pisanski: Osnove grboslovja
12.4.2005 SSK Redno društveno srečanje
19.4.2005 SSK Dr. Stane Granda: Slovenska kmečka elita
10.5.2005 SSK Redno društveno srečanje
24.5.2005 SSK Računalniški rodoslovni pripomočki
14.6.2005 SSK Redno društveno srečanje
28.6.2005 SSK Življenje in delo Boža Škerlja
12.7.2005 SSK Redno društveno srečanje
26.7.2005 SSK -
9.8.2005 Livada Dopustniško srečanje
13.9.2005 SSK Redno društveno srečanje
27.9.2005 SSK Matjaž Blokar: Prikaz rodoslovnega računalniškega programa LEGACY in problematika velikih izpisov
11.10.2005 Narodni muzej David Cvet: Srednjeveške borilne veščine
25.10.2005 SSK Redno društveno srečanje
8.11.2005 SSK Redno društveno srečanje
22.11.2005 SSK Dr. Marko Oblak: Rodoslovne raziskave v tržaških arhivih
13.12.2005 SSK Redno društveno srečanje
20.12.2005 SSK Irena Rožman: Demografske posebnosti

2 0 0 6

10.1.2006 SSK Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu (vsakokrat ob 18. uri)
24.1.2006 SSK
dr. Mitja Guštin: Tisti z vzhoda (o arheoloških dokazih o priselitvi Slovencev)
14.2.2006 SSK Redno društveno srečanje
28.2.2006 SSK Računalniška tematika
14.3.2006 SSK Redno društveno srečanje
28.3.2006 SSK Dr. France Megušar: Keltske jezikovne ostaline
11.4.2006 SSK Redno društveno srečanje
25.4.2006 SSK Stanko Dolenšek: Digitalna fotografija

9.5.2006

SSK

Redno društveno srečanje

23.5.2006 SSK Loredana Sega: Kaligrafija
13.6.2006 SSK Redno društveno srečanje
27.6.2006 SSK Dr. Andrej Mrvar: Novosti v programu pajek
11.7.2006 SSK Redno društveno srečanje
25.7.2006 SSK  -
9.8.2006 Livada Dopustniško srečanje
12.9.2006 SSK Redno društveno srečanje 
26.9.2006 SSK Dr. France Malešič: Spomin in opomin gora
10.10.2006 SSK Redno društveno srečanje
24.10.2006 SSK  Jože Konda: Varovanje slovenskega zračnega prostora
14.11.2006 SSK Redno društveno srečanje
28.11.2006 SSK Pavle Florjančič: Mitsko in stereotipno v slovenski zgodovini
Janez Pintar: Prikrita grobišča
12.12.2006 SSK Redno društveno srečanje
19.12.2006 SSK Dr. Katja Drobnič: Človeški genom in rodovni genetski markerji

2 0 0 7

9.1.2007 SSK Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu (vsakokrat ob 18. uri)
23.1.2007 SSK
13.2.2007 SSK Redno društveno srečanje
27.2.2007 SSK -
13.3.2007 SSK Redno društveno srečanje
27.3.2007 SSK Računalniške novosti
10.4.2007 SSK Redno društveno srečanje
24.4.2007 SSK Dr. Marjan Smolik: Knjižnica Ljubljanske nadškofije

8.5.2007

SSK

Redno društveno srečanje

22.5.2007 SSK Leopold Mokotar: Emigracija v Ameriko
12.6.2007 SSK Redno društveno srečanje
26.6.2007 SSK -
10.7.2007 SSK Redno društveno srečanje
24.7.2007 SSK -
14.8.2007 Livada Dopustniško srečanje
11.9.2007 SSK Redno društveno srečanje 
25.9.2007 SSK Karmen Medica: Rodoslovje in antropologija 
9.10.2007 SSK Redno društveno srečanje
23.10.2007 SSK Janez Arnež: Arhivi slovenskih izseljencev
13.11.2007 SSK Redno društveno srečanje
27.11.2007 SSK Stanislav Južnič: Rodoslovne raziskave in zahtevnejši arhivski viri
11.12.2007 SSK Redno društveno srečanje
18.12.2007 SSK Dr. Andrej Marušič: Suicidnost 


2 0 0 8

8.1.2008

SSK

Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu (vsakokrat ob 18. uri)

22.1.2008

SSK

Miha Šimac: Vojaški arhivi 

12.2.2008

SSK

Redno društveno srečanje 

26.2.2008

SSK

Marko Rimac: Genealoško putovanje u Bosnu 

11.3.2008 

SSK 

Redno društveno srečanje 

25.3.2008

SSK

Luka Kurilić: Judovstvo, krščanstvo, islam in šeriatsko pravo 

8.4.2008 

SSK

Redno društveno srečanje

22.4.2008

SSK

Stane Granda: Ilirske province 

13.5.2008

SSK

Redno društveno srečanje

27.5.2008

SSK

Jasmina Stanojević - Peter Hawlina (moderatorja): Genetika in rodoslovje

10.6.2008

SSK

Redno društveno srečanje 

24.6.2008

SSK

 -

8.7.2008

SSK

Redno društveno srečanje 

22.7.2008

SSK 

Stanislav Južnič: Rodoslovje Erbergov, najpomembnejše dinastije kranjskih znanstvenikov

12.8.2008

Gost. Livada

Dopustniško srečanje v gostišču Livada

9.9.2008

SSK

Redno društveno srečanje 

23.9.2008

SSK

dr. Metod Benedik: Primož Trubar

14.10.2008

SSK

Redno društveno srečanje

28.10.2008

SSK

Jasna Matajec Judnič: Sociološki vidiki staranja

11.11.2008

SSK

Redno društveno srečanje

25.11.2008

SSK

Barbara Riman: Slovenci na Reki

9.12.2008

SSK

Redno društveno srečanje

16.12.2008

SSK

Peter Hawlina: Rodoslovje z računalnikom


2 0 0 9

13.1.2009 SSK Redno društveno srečanje - drugi torek v mesecu (vsakokrat ob 18. uri)
Stanislav Južnič: predstavitev knjige Zgodovina Kostela.
27.1.2009 SSK Matjaž Klemenčič: Zgodovinar slovenskega izseljenstva
10.2.2009 SSK Redno društveno srečanje
24.2.2009 SSK Marjan Drnovšek: Izseljevanje: rak rana slovenskega naroda
10.3.2009 SSK Redno društveno srečanje
24.3.2009 SSK Marijan Kranjc: General z rodovnikom 
14.4.2009 SSK                                                                                 Programa ne objavljamo več
21.4.2009 SSK  
12.5.2009 SSK  
26.5.2009 SSK  
9.6.2009 SSK  
23.6.2009 SSK  
11.8.2009 Gost. Livada  
8.9.2009 SSK   
22.9.2009 SSK  
13.10.2009 SSK  
27.10.2009 SSK  
10.11.2009 SSK  
24.11.2009 SSK  
8.12.2009 SSK  
22.12.2009 SSK   


Na vrh gor