Rodoslovje - prva stran   nazaj
grb
Slovensko 
rodoslovno društvo

Slovarji krajevnih imen


Ključne besede za iskanje po internetu: Orts-repertorium, Ortschaften, Ortsnamen, imenik krajev, krajevna imena, repertorijDelo "Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787 " (Jožefinski zemljevidi), sta izdala ZRC SAZU in Arhiv RS (avtorja: Vincenc RAJŠP in Marija GRABNAR). Zbirka omenja glavne vire, ki naj bi jih po potrebi vzel v roke tudi rodoslovec:

·
Atlas Slovenije, Ljubljana 1992.
·
Slovenska krajevna imena. Leksikoni Cankarjeve založbe, Ljubljana 1985.
·
Šematizem ljubljanske nadškofije, Ljubljana 1993.
·
Letopis Cerkve na Slovenskem, Ljubljana 1991.
·
Janez Vajkard Valvasor, Topographia ducatus Carnioliae Modernae. Faksimilirana izdaja. Spremna beseda in redakcija Branko Reisp, Ljubljana - München 1970. 1995.
·
Topografska karta, Vojnogeografski institut, 1:25.000 (letnica izida je navedena ob vsaki karti).
·
Krajevni leksikon dravske banovine (KLDB), Ljubljana 1937.
·
Krajevni leksikon Slovenije (KLS), Ljubljana 1971 in 1976.
·
Imenik krajev Vojvodine Kranjske. Orts - Repertorium des Herzogthums Krain. Laibach - Ljubljana 1874. Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. Herausgegeben von der K.K. statistischen Zentralkommission. Krain. Wien 1905. Ortsrepertorium der osterreichischen Länder Steiermark, Kärnten, Krain. Herausgegeben von der K.K. statistischen Zentralkommission. Wien 1917, 1918.


 
Na vrh gor