Rodoslovje - prva strannazaj
grb
Slovensko  
rodoslovno društvo
 
O r g a n i
Slovenskega rodoslovnega društva
Mandat Upravni odbor Nadzorni/finančni odbor Častno 
razsodišče
Ustanovni člani
14.3.1995
Peter Hawlina, Lojze Kobi, Vasja Butina, Janez Toplišek, Nenad Novaković, Niko Schlamberger, Marjeta Gerjevič, Tom Erjavec, Alojzija Schweiger, Leon Grenko, Alfonz Zafošnik, Anton Kos, Marija Lukežič, Cveto Lukežič . .
3 / 1995-1997 Peter Hawlina - predsednik 
Lojze Kobi - podpredsednik 
Vasja Butina 
Nenad Novaković 
Marjeta Gerjevič 
Leon Grenko 
Janez Toplišek
Alfonz Zafošnik 
Marija Lukežič
.
5 / 1997-1999 Peter Hawlina - predsednik 
Lojze Kobi - podpredsednik 
Vasja Butina 
Nenad Novaković 
Marjeta Gerjevič 
Leon Grenko 
Janez Toplišek (1997-1998)
Marjan Marter 
Mitja Rosina 
Tone Kos
.
5 / 1999-2000 Peter Hawlina - predsednik 
Lojze Kobi - podpredsednik + blagajnik 
Tita Kovač 
Marjan Markelj 
Nenad Novaković 
Niko Schlamberger
. .
5 / 2000-2002 Peter Hawlina - predsednik, DREVESA 
Lojze Kobi - podpredsednik, blagajnik
Vasja Butina 
Leon Drame 
Nenad Novaković 
Jasmina Stanojevič - knjižnica, e-lista
Janez Toplišek - program BK 5, WWW
Aleksander Sila - predsednik
Despotovič Irena
Ivan Kejžar
Milan Govekar - predsednik
Suzana Vidnjevič
Zvone Bah
5/2002-2004 Peter Hawlina - predsednik, DREVESA 
Lojze Kobi - podpredsednik
Lea Benedejčič - blagajničarka 
Leon Drame 
Nenad Novaković 
Jasmina Stanojevič - knjižnica, e-lista
Tino Mamić 
Aleksander Sila - predsednik
Jože Perc
Ivan Kejžar
Milan Govekar - predsednik
Suzana Vidnjevič
Zvone Bah
5/2004-2006 Zvone Bah
Zvezdana Dolenc Stražar
Peter Hawlina
Martin Mali
Tino Mamić
Nenad Novaković
Jasmina Stanojević

Angelca Fajfar
Aleksander Sila
Jože Perc

Tone Kos
Slavko Pukšič
Srečko Žagar

5/2007-5/2011

Peter Hawlina, predsednik, DREVESA
Jurij Šilc, podpredsednik
Marija Bešter
Frančišek Grašič - tudi računovodstvo
Marjan Kopecky
Tanja Zakotnik Jeršin
Peter Zavodnik

Marjan Stemberger, predsednik
Milan Slemnik, nam. predsedn.
Majda Ujčič - član
Mitja Rosina - namestnik člana
Niko Tičar - namestnik člana

Slavko Kapus, predsednik
Janez Grajzar,nam. predsedn.
Miha Lah - član
Robert Bokavšek - nam. člana
Marinka Kurilič - nam. člana

 
Na vrh gor