Prof. dr. Marko Uršič

Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

e-mail: marko.ursic@guest.arnes.si

Please see this page in English.

Predavanja v letu 2018/2019:

·       Filozofija narave, s poudarkom na odnosu med naravo in duhom

·       Sodobna filozofska kozmologija in Filozofija prostora in časa

·       Arhiv predavanj (2017/2018 in prej).

Dela (kazalo):

·       Knjige. NOVO: Shadows of Being. O knjigi: "Galerija senc Marka Uršiča" (Nena Škerlj v St'ART, 2018).

·       Javna predavanja (izbor)

·       Izbrane razprave. NOVO: "O spominu in celovitosti duše".

·       Gledališki zapisi

·       Intervjuji. NOVO: Pogovor ob izidu knjige Shadows of Being (Slovensko filozofsko društvo, 15.01.2019): video posnetek (sogovornik Tadej Urbanija / link za video je na koncu teksta); poročilo o dogodku v Trubarjevi hiši literature (Veronika Šoster).

·       TV intervju (kot gost Miše Molk na TVS1, 29.01.2017, 47 min).

·       Dokumentarni film Govoreče glave (režija Dušan Moravec, scenarij Marija Zidar, 2009, o treh slovenskih filozofih, skupna dolžina 52:17 min., o M. U. med 20:20–33:27 min.).

·       Zvočni zapisi (z radia, izbor).

Biografski podatki: Rojen sem bil 18. maja 1951 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti sem leta 1975 diplomiral iz filozofije in psihologije. Na dodiplomskem študiju je bil moj prvi in najdražji profesor filozofije dr. Mirko Hribar. Po diplomi sem najprej služboval kot gimnazijski profesor, pozneje tudi kot novinar in knjižni urednik. Obenem sem nadaljeval študij logike pri prof. Franetu Jermanu, magistriral leta 1984 (Aristotelova modalna logika), doktoriral leta 1990 (Implikacija in deduktivna nujnost). Po doktoratu sem se izpopolnjeval pri prof. Paulu Weingartnerju v Salzburgu (logika relevance). Od leta 1992 sem zaposlen kot univerzitetni učitelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od 2003 kot redni profesor. Živim v Ljubljani in na Krasu.

Področja raziskovanja in pisanja: Moj poklic je filozofija, ljubezen do modrosti, v spoznanju in življenju. Posvečam se naslednjim filozofskim področjem: metafizika (zlasti platonizem), logika, kozmologija, filozofija prostora in časa, filozofija religije, primerjalna religiologija in teorija simbolov. Prepričan sem, da je slog pisanja (npr. prispodobe, dialogi, »večglasje« itd.) za filozofijo zelo pomemben, »konstitutiven«. V tetralogiji Štirje časi je zapisana moja filozofska pot, ki se nadaljuje z branjem, premišljevanjem in pisanjem.

Knjige:

1.   Štirje časi, filozofski pogovori in samogovori, tetralogija, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2002–2015, urednik Zdravko Duša, oblikovanje Peter Skalar, slike na naslovnicah Zdenka Žido.
NOVO: Vse knjige tetralogije Štirje časi lahko naročite po ugodnih cenah v spletni knjigarni Buča d.o.o.
Več vsebinskih informacij o tetralogiji: Intervju v reviji Bukla (sprašuje Samo Rugelj).

Moto tetralogije: Štirje časi so dani človeku: preteklost, sedanjost, prihodnost in večnost.
Načrt celotne tetralogije. Skupni obseg 2585 strani.

              I.         Pomlad (prvi natis leta 2002, razprodano), 602 strani; v prodaji je druga, pregledana izdaja pod naslovom Iskanje poti, Uvod v filozofijo narave (2011, samozaložba).

           II.         Poletje, I. knjiga (2004): O renesančni lepoti, 330 strani; v hrv.: O renesansnoj ljepoti (prev. Ksenija Premur, Naklada Lara, Zagreb, 2016); Poletje, II. knjiga (2006): Sedmerke, 403 strani (v hrv.: Sedmerke, prev. Ksenija Premur, Naklada Lara, Zagreb, 2018).

        III.         Jesen: Daljna bližina neba, človek in kozmos (2010), 700 strani; vsebina knjige (kazalo: z nekaterimi odlomki "on-line"), kratka oznaka knjige.

        IV.         Zima: O sencah (2015), 550 strani; vsebina knjige (kazalo), urednikova beseda (na zavihih knjige), kratka oznaka senc (na opremi). Gl. tudi (spodaj): tri predavanja O sencah (CD, 2013/14). Virtualni prostori v realnem času (daljši odlomek iz knjige, nekoliko prirejen zaradi konteksta). Intervju v Dnevniku (Ana Schnabl). Kritika: Sodobnost (Lucija Stepančič). Oddaja na Radiu Ars (Marko Golja). NOVO: angleški prevod: Shadows of Being (2018).

2.   Mind in Nature: from Science to Philosophy (soavtorja Olga Markič in Andrej Ule), Nova Science Publishers, New York, 2012. Povezave: kratka oznaka knjige in ponudba založbe. Recenzije: Delo, Književni listi (Sebastjan Vörös); Pogledi (Jana Logar).

3.   Osnove logike (z Olgo Markič), učbenik, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1997 (razširjena izdaja, 2003, ponatis 2009).

4.   Gnostični eseji, Hieron, Nova revija, Ljubljana, 1994 (tu je dostopna celotna knjiga online). Gl. naslovnico.

5.   Romanje za Animo, roman-dnevnik, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1988.

6.   Matrice logosa, filozofsko-logični eseji in študije, DZS, Ljubljana, 1987.

7.   Razpoke, roman, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1985.

8.   Enivetok, filozofski esej, Znamenja, Založba Obzorja, Maribor, 1981.

 

Javna predavanja (izbor):

A.  Cikli predavanj v Cankarjevem domu:

Kvadratura prasevanja – štirje večmedijski večeri o štirih prvinah sveta (skupaj s umetniškim fotografom Markom Modicem), jan. 2018.

O sencah, cikel treh predavanj v CD, dec. 2013 / jan. 2014:
     I.   O sencah idej: zaslon
(ppt) + av-posnetek (1:07 min.);
     II.  O sencah teles: zaslon
(ppt) + av-posnetek (1:17 min.);
     III. O sencah svetov: zaslon
(ppt) + av-posnetek (1:43 min.).

Predlog za kombinirano predvajanje teh predavanj: gledate ppt-prezentacije (na zaslonu, za slike in citate) ter obenem poslušate avdio-video posnetke »v živo« (tj. celotno besedilo), in sicer tako, da vzporedno odprete dve okni (prim. tudi navodilo pri naslednji seriji).

Človek in kozmos, iskanje smisla, cikel petih predavanj o sodobni filozofski kozmologiji (tu so povzetki) v CD leta 2010;
za kombinirano predvajanje ppt-prezentacij (na zaslonu) in avdio-video posnetkov teh predavanj lahko upoštevate tole navodilo.

               I.         Gledam zvezde, torej vesolje omogoča moj pogled ("slidi", tj. slike in besedila z zaslona: pdf-format, ~ 0,6 Mb); za celotno predavanje pa kliknite tu: I. predavanje (avdio-video, 1 ura in 19 min.);

             II.         V katerem vesolju je moj najbližji dvojnik? (pdf ~ 3 Mb); v celoti: II. predavanje (a-v, 1:24 min.);

          III.         Ali se vesoljna "Knjiga narave" res piše sama? (pdf ~3 Mb); v celoti: III. predavanje (a-v, 1:24);

          IV.         Lepota simetrije in sublimnost zvezdnega neba (pdf ~3 Mb); v celoti: IV. predavanje (a-v, 1:23);

            V.         Enigma časa, zavest in duh (pdf ~1,2 Mb); v celoti: V. predavanje (a-v, 1:24).

Živa renesansa, povzetki dveh ciklov, vsakega po pet predavanj v Cankarjevem domu, 2005 in 2007; in tretje predavanje v celoti: Renesančno mesto med realnostjo in utopijo, pdf-format (~ 3 Mb).

 

B.  Posamezna javna predavanja (izbor od leta 2004–, časovno »padajoče«):

1.   Geometrijski liki kot simbolne forme: krogi, kvadrati, mandale (ppt-prezentacija, slidi, 9 Mb, in povzetek), predavanje v Cankarjevem domu, Ljubljana, 22. nov. 2016; po izidu knjige: Zmago Šmitek, Mandale, tajni vrtovi razsvetljenja (Beletrina, 2016).

2.   Filozofija kot vzgoja duha, predavanje na posvetu »Udejanjenje inovativnih učnih okolij …« (ppt-prezentacija), Portorož, 5. aprila 2016.

3.   Virtualni prostori v realnem času, predavanje v okviru »Filozofskega maratona« (ppt-prezentacija), FF, 16. novembra 2015.

4.   Dve disertaciji dr. Mirka Hribarja, referat na simpoziju »O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra« (ppt-prezentacija), FF, 18. aprila 2015. Gl. tudi: dr. Mirko Hribar.

5.   Angelski pogled v renesančni filozofiji Marsilia Ficina, predavanje na simpoziju »Mit in pogled« (av-posnetek), FF, Ljubljana, 23. maja 2014. Tekst je objavljen v reviji Ars & Humanitas, IX/1 (2015), str. 58-73: tu.

6.   Pomen geometrije v renesančni umetnosti in filozofiji, predavanje v okviru izobraževalnega seminarja »Matematika in umetnost« (ppt-prezentacija), v organizaciji DMFA na Pedagoški fakulteti UL, 14. marca 2014.

7.   Nesrečna zavest v Kierkegaardovem »Dnevniku zapeljivca«, prispevek za simpozij o Kierkegaardu, Škocjan, 13. junija 2013; citati s predavanja (ppt-prezentacija).

8.   Singularnost?, predavanje v okviru Out of the Box Seminar, FF, Ljubljana, 9. maja 2013: video predavanje (na YouTube, 45 min.) + prezentacija slidov v ppt-formatu. (Namig: obe datoteki lahko odprete »vzporedno«, tj., dvakrat odprete brskalnik, za vsako datoteko posebej, in ju imate hkrati na zaslonu v dveh oknih, v manjšem razlago, v večjem slide.)

9.   Je filozofija dandanes še tolažnica?, predavanje na simpoziju o Severinu Boetiju ob izidu slov. prevoda Tolažbe filozofije, NUK, 11. decembra 2012; objavljeno v: Boetij, dediščina in izziv, zbornik prispevkov s simpozija, ur. G. Kocijančič in V. Snoj, NUK, 2013, str. 297-312.

10.  Mišljenje krize – kriza mišljenja, predavanje v okviru »Filozofskega maratona«, FF, 14. novembra 2012.

11.  Renesansa kot metafora za duhovno prenovo (ppt-prezentacija), predavanje v okviru cikla Kultura renesanse, Ljubljanski grad, 29. marca 2011.

12.  Vpliv religije na »obsmrtna izkustva« – primerjava zenbudizma in krščanstva, predavanje v okviru cikla Prostori religioznosti, Cankarjev dom, 10. marca 2011. (Predavanje je obsegalo priredbo prvega in drugega dela razprave »Niti isti, niti drugi ...«, objavljene tu in v Poligrafih.)

13.  Filozofija med pojmom in metaforo, besedilo predavanja v okviru cikla Literatura in filozofija, Cankarjev dom, 10. januarja 2011. Priloga: Giovanni Bellini, Sveta alegorija (gl. tudi sodobno verzijo: AES+F, Bienale, Benetke, 2013: tekst, slika).

14.  Voda, misli in sanje, referat na posvetovanju "Stanje in perspektive ravnanja z vodo v Sloveniji", Portorož, 13. junija 2008.

15.  Universe or Multiverse? (predavanje na University of Tokyo, 2008, ppt-prezentacija, ~ 5,2 Mb)

16.  Splet narave in kulture v zen budizmu (predavanje na FDV, od 2008 dalje, ~70 slik, pdf-format, ~ 20 Mb)

17.  Položaj človeka v kozmosu (Cankarjev dom, 2004, pdf-format, ~ 4 Mb).

Izbrane razprave (od 1998–, časovno »padajoče«):

1.   "O spominu in celovitosti duše", v zborniku Spomin (I), Ars & Humanitas, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, str. 19–40.

2.   "Plotin, filozofija in mistika", uvodna beseda k Plotinovim Zbranim spisom, I. knjiga, slov. prev. Sonja Weiss, Slovenska matica, Ljubljana, 2016, str. vii-xxi.

3.   "Virtualna realnost in človeški svet", v: Humanizem in humanistika /prispevki s simpozija/, ur. Niko Grafenauer, SAZU, 2016, str. 37–48.

4.   "Boškovićevo razlikovanje med potencialnim in aktualnim prostorom s stališča sodobnega iskanja povezave med naravo in duhom", v angl.: Almagest 6.1 (2015), str. 48-63.

5.   "Dummettovo doseganje preteklosti, vprašanje subjekta in multiverzum", referat na simpoziju o delu Michaela Dummetta, FF, 9. nov. 2012. Analiza, letn. XVII, št. 3 (2013), str. 19-30.

6.   "Voda je oko zemlje", spremna beseda h knjigi: Gaston Bachelard, Voda in sanje, esej o imaginaciji snovi, slov. prev. Lučka Uršič in Mojka Žbona, Studia humanitatis, Ljubljana, 2011.

7.   "Platonov Timaj in sodobni Luminetov model vesolja v obliki dodekaedra", v zborniku Modeli sveta: Poligrafi, št. 63-64 (2011), str. 143-157.

8.   "Niti isti, niti drugi. Kulturna pogojenost obsmrtnih izkustev", dopolnjena verzija članka, ki je bil objavljen v zborniku Krogotok rojstva in smrti: Poligrafi, št. 58-60 (2010), str. 83-116; in obenem razširjeno besedilo predavanja v Cankarjevem domu, 10. marca 2011.

9.   "Paradoksi transfinitne kozmologije", Analiza, let. XIII, št. 4 (2009), str. 5-27.

10.  "Racionalne predpostavke in meje kozmologije" (2008), dopolnjena in posodobljena verzija razprave, objavljene v reviji Analiza, let. VII, št. 4 (2004), str. 3-18, in v prvotni obliki predstavljene v javnem predavanju ob izvolitvi za rednega profesorja na Filozofski fakulteti, dne 21. 10. 2003; novejša verzija je prvo poglavje knjige Daljna bližina neba (Štirje časi – Jesen: Človek in kozmos, 2010).

11.  "Ali čas biva?", Emzin, XVIII, 3-4 (Zbornik Čas), 2008, str. 53-55.

12.  "Videti pomeni »potipati s pogledom«. Kozmološka razmišljanja o Merleau-Pontyjevi percepciji prostora", Analiza, let. XII, št. 1/2 (2008), str. 5-33.

13.  "Filozofski pogovor in samogovor", v zborniku Spisi o govoru, ur. Primož Vitez, FF, Lj., 2008, str. 187-208.

14.   "Znanost kot komunikacijska mreža - kaj pa filozofija?" (premišljevanje ob knjigi Andreja Uleta Znanost, družba, vrednote), Analiza, letn. XI, št. 3 (2007), str. 137-144.

15.  "Cassirerjeva filozofija simbolnih form", Filozofski vestnik, letn. XXVII, št. 3 (2006), str. 97-119.

16.  "O pomenu literarnega diskurza v filozofiji (nekaj pripomb k Platonovi poetiki)", referat na simpoziju "Teoretsko literarni hibridi: o dialogu literature in teorije" (Vilenica, 2005), objavljeno v Primerjalni književnosti, avgusta 2006.

17.  "Einstein on Religion and Science", Synthesis philosophica, vol. 21, fasc. 2 (2006), str. 267-283; v prvotni verziji je bilo to plenarno predavanje na mednarodnem simpoziju "Teorija relativnosti in filozofija" ob 100. obletnici Einsteinove posebne teorije relativnosti na Cresu, septembra 2005.

18.  "Prava strpnost je pripravljenost sprejeti drugo in drugačno filozofsko resnico", referat na "Forumu za dialog med vero in kulturo", 9. aprila 2005 v Lovranu.

19.  "Leonardo da Vinci: Saper vedere (znati videti)", esej, objavljen v zborniku Razprave o Leonardu, Studia humanitatis, Ljubljana, 2005.

20.  "Neskončno vesolje Giordana Bruna", uvodna razprava (str. v-ciii) v knjigi: Giordano Bruno, Kozmološki dialogi, prev. Mojca Mihelič, Slovenska matica, Ljubljana, 2004.

21.  "Prispevek k Jermanovi razpravi o Lukasiewiczevem problemu determinizma" (referat na simpoziju v spomin prof. Franeta Jermana, 5. 12. 2003); objavljeno v reviji Analiza, letnik XVIII, št. 4 (2014), str. 57-72.

22.  "Je vsaj še dia-logos skupen?", polemična glosa na simpoziju "Filozofija in 'filozofija' na Slovenskem danes", v Slovenski Matici, 5. 11. 2003; objavljeno v Novi reviji, št. 263-264 (2004).

23.  "Cogito ergo mundus talis est. On some metaphysical and epistemological aspects of the Anthropic Cosmological Principle", Acta Analytica 28, Vol. XVII (2002), pp. 53-67.

24.  "Učena nevednost, pot k sovpadanju nasprotij", Nikolaj Kuzanski - Poligrafi, št. 23-24 (2001), str. 101-130.

25.  "O pračudežu - razmislek o nekaterih filozofskih in/ali teoloških vidikih sodobne kozmologije", Filozofski vestnik, let. XXII, št. 1 (2001), str. 85-118.

26.  "Spinoza o naravnih zakonih, Bibliji in čudežih", Analiza 3/4 (2000), str. 57-71.

27.  "A remark on the 'unreality of time'", Acta Analytica 25, Vol. XV (2000), pp.161-172.

28.  "Logos je vsemu skupen", Filozofski vestnik, let. XX, št. 3 (1999), str. 139-146.

29.  "Mit o drugem prihodu", 2000 po Kristusu - Poligrafi, št. 13-14 (1999), str. 143-162.

30.  "Paraconsistency and dialectics as coincidentia oppositorum in the philosophy of Nicholas of Cusa", Logique & Analyse, Vol. XLI, No. 161-163 (1998), pp. 203-217.

31.  "Deus sive natura", v zborniku Panteizem, zbirka Poligrafi, št. 9-10 (1998), str. 3-85.

32.  "Črni ritual smrtne kazni" (str.1, str.2), članek v Delu, Sobotna priloga, 2.10.1982.

Gledališki zapisi (iz gledaliških listov, 1998–2010):

1.   Shakespeare, Romeo in Julija, Mestno gledališče ljubljansko, 2010

2.   Shakespeare, Kralj Lear, Drama, Ljubljana, 2008; prebrano kot esej na radiu ARS, 2016.

3.   Gozzi, Zeleni ptiček, SNG, Nova Gorica, 2005

4.   Platon, Sokratov zagovor, Mestno gledališče ljubljansko, 2004

5.   Hannie Rayson, Življenje po Georgeu, Drama, Ljubljana, 2004

6.   Shakespeare, Sen kresne noči, SNG Nova Gorica, 2002

7.   Büchner, Woyzeck, Drama, Ljubljana, 2002

8.   Shakespeare, Vihar, Drama, Ljubljana, 1999

9.   Calderon, Življenje je sen, Drama, Ljubljana, 1998

Intervjuji (od 1993–, časovno »padajoče«):

 1. Intervju na TVS1, sprašuje Miša Molk, 29. jan. 2017.
 2. Intervju v Književnih listih, Delo, sprašuje Mojca Vizjak Pavšič, jan. 2017.
 3. Intervju na Radiu Ars, sprašuje Marko Golja, okt. 2016.
 4. Intervju v reviji Bukla, sprašuje Samo Rugelj, febr. 2016.
 5. Nedeljski gost na radiu Val 202, sprašuje Veronika Gnezda, 20. dec. 2015.
 6. Intervju v Dnevniku, sprašuje Ana Schnabl, 2015.
 7. Intervju na radiu Ars (zvočni zapis), sprašuje Marko Golja, 2011.
 8. Intervju v Sobotni prilogi Dela, sprašuje Peter Kolšek, 2010.
 9. Pogovor Kaj je kozmološka knjiga?, z Gorazdom Kocijančičem, "Tematski večeri o knjigi", NUK, 2008.
 10. Intervju v reviji Ampak, sprašuje Štefan Kutoš, 2008; prvotna verzija na Radiu Ars, zvočni zapis (~30 min).
 11. Intervju v reviji Izmus, sprašuje Peter Petkovšek, 2007.
 12. Intervju v Literaturi, sprašuje Gregor Podlogar, 2006.
 13. Kratek intervju o "skoraj vsem", sprašuje Simon Mlakar, 2005.
 14. Intervju-portret, napisala Ana Rozman, 2005
 15. Intervju v Sodobnosti, sprašuje Igor Škamperle & al., 2003.
 16. Intervju v Večeru, sprašuje Robert Titan Felix, 1997.
 17. Intervju v Novi reviji (št. 163/164), sprašuje Niko Grafenauer, 1995.
 18. Intervju v Slovencu (Sobotno branje), sprašuje Jani Virk, 1994.
 19. Intervju v Dnevniku (Sobotna priloga), sprašuje Mitja Košir, 1994.
 20. Intervju v Delu (Književni listi), sprašuje Franc Horvat, 1993.