Marko Uršič

Matrice logosa

Filozofsko-logični eseji in študije

DZS, Ljubljana 1987, 228 strani

 

Motto

Vsebina                                                    

Predgovor                                                                     

1. Paradoksi in hierarhije

2. Poskus vrnitve k vsebini

3. Intenzionalne implikacije

4. Logika in determinizem

5. Povzročanje preteklosti

6. De futuris contingentibus

7. Aristotelove modalne konverzije

8. Logična odločljivost in…

9. Meje izomorfizma

10. Logični sklep anumana

Abstracts in English

Avtorjeva izjava pred izidom.