Marko Uršič: Daljna bližina neba

Vsebina

 

Predgovor

I.       O metodi

1.         Analiza. Racionalne predpostavke in meje kozmologije

                        (starejša varianta, objavljena v reviji Analiza)

Sedem osnovnih načel racionalnega mišljenja

Kratek pogled v zgodovino novoveške kozmologije

Tri razvojne faze sodobne kozmologije

Prvi pogovor

2.         Sinteza. Kantove antinomije in novokantovska rekonstrukcija uma

Cassirerjeve simbolne forme kot »sinteze sveta in duha«

Einsteinov pojem invariantnosti in transcendentalni idealizem

Fenomenologija spoznanja: jezik, mit, pojem

Mrežna ali piramidalna struktura

Drugi pogovor

3.         Fenomenologija. Videti pomeni »potipati s pogledom«

(starejša varianta, objavljena v reviji Analiza)

Merleau-Ponty: »Svet je to, kar zaznavamo«

Fenomenološka kritika galilejske znanosti

»Intencionalne niti« mojega telesa

Jaz in kocka

Vidno in nevidno

Tretji pogovor

4.         Hermenevtika. Razumevanje kot »stapljanje horizontov«

Gadamer o metodi znanosti in resnici umetnosti

Igra kot »prikazovanje« sveta

Pred-sodki, horizonti in jezik

Četrti pogovor

II.      O znanem in neznanem

5.         Celota. Multiverzum ali Univerzum?

Štiri ravni multiverzumov

Pokrajina teorije strun

Preporod cikličnega vesolja

Kozmološki darvinizem

Znova o antropičnem načelu

Transfinitna kozmologija in kantovska kritika (varianta, objavljena v Analizi)

Peti pogovor

6.         Realnost. Redukcionizem ali holizem?

Uvodne misli o kvantni realnosti

Rzvijanje zavitega »implikatnega reda«

Ontologija senc

Matematični platonizem, zavest in gravitacija

Vesolje kot hologram

Šesti pogovor

7.         Vzročnost. Določenost ali spontanost?

Kaotični red fraktalov

Tapiserija se tke sama

Celični avtomati, pravila »igre življenja«

Emergenca in emanacija

Sedmi pogovor

8.         Nujnost. Teorije ali Teorija?

Einsteinovo iskanje dokončne Teorije

Vsak po svoje o Vsem

»Heretična« misel: variabilna c

Univerzalni Turingov stroj

»Knjiga Narave« v matematičnem jeziku

Osmi pogovor

III.    O smislu

9.         Namen. »Njegove poti niso naše«?

Kantova »regulativna« teleologija

Odgovor pred vprašanjem: »razumni načrt«

Evolucija k »Točki Omega«

Deveti pogovor

10.       Lepota. »Kako bi te, vesoljstvo, objel …?«

Vesolje v obliki dodekaedra

Od simetrije h kompleksnosti

Sublimnost zvezdnega neba

Deseti pogovor

11.       Vek. »Preteklost, sedanjost, prihodnost … so le neka iluzija«?

Vsečasna relativistična dežela »Platonija«

Fizikalna eshatologija

Večni trenutek

Enajsti pogovor

12.       Duh. »Ti si To«

Kaj pomeni »resno jemati« zavest

Panpsihizem in panteizem

»Narava naj bo vidni duh, duh nevidna narava«

Dvanajsti pogovor

Bibliografija

Imensko in stvarno kazalo