Predavanja na UL do 2017/18 (programi, literatura, študijsko gradivo idr.):

Logika (FF, za smer fil-E, 1. letnik)

Filozofija narave (FF, za smer fil-E + izbirni)

Človek in kozmos v renesansi (FF, za smer fil-D + izbirni)

Sodobna filozofska kozmologija (FF, predavanja za II. stopnjo)

Filozofija prostora in časa (FF, seminar za II. stopnjo)

Teorija simbolnih form (FDV)

Filozofija narave (BF, II. stopnja)